Aktif Online Eğitimlerimiz

YENİ EKLENEN VE GÜNCELLENEN EĞİTİMLER

R Studio İle Veri Görselleştirme Eğitimi ( Sosyal Bilimler İçin )

30 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Asiye Şengül AVŞAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Teori ve Uygulamada Makine Öğrenmesi Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Serkan SAVAŞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanında Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Burhan ATEŞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Eğitimi

17 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Mendeley Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Psikolojik Testler Kullanımı ve Analizi Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Başaran GENÇDOĞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

10 Video

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen GÜNDÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Oya MORVA

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Etnografik Araştırma Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. İncilay CANGÖZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

15 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve iade arantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Winrats ve Eviews İle Finansal Ekonometri Eğitimi

16 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Burçay YAŞAR AKÇALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Bibliyometrik Analiz Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hakan ÖZKÖSE

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Akademik Yazılarda Kaynak Yazımı Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Canay PEKBAY

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Yöneylem Araştırması Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Doç. Dr. M.Fatih Hocaoğlu

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Eğitim Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkân

SSCI- SCI-Exp Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri

7 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Hatice YILDIZ DURAK

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

GAUSS Programı ile Tek ve Çok Denklemli Zaman Serileri Analizi Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

BİLİM DALI BAZLI SCI-SSCI MAKALE YAZMA EĞİTİMLERİ

Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe vd. Temel Sosyal Bilimlerde SSCI-SCI’de Taranan Dergilere Uygun Makale Konusu Bulmak (Literatürdeki Boşlukları Yakalamak ve Trend Analizleri)

20 Video

Eğitmen: Kollektif Birden Fazla Öğretim Üyesi

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

SSCI- SCI’de Taranan Dergilere Uygun Makale Konusu Bulmak Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitim (Öğretmen Yetiştirme Temel Doçentlik ve Doktora alanı)

30 Video

Eğitmen: Kollektif Birden Fazla Öğretim Üyesi

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Fen Bilimleri Ve Mühendislikte SSCI-SCI Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. İbrahim ARPACI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Uluslararası İlişkiler Alanında SCI-SSCI Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri Eğitimi

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Emel PARLAR DAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Web of Science ve Kullanımı: İlkeler, Stratejiler, İpuçları (Tüm Bilim Dalları için)

22 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Eğitim Bilimleri-Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Becerilerini Geliştirme ve SCI-SSCI Makale Yazım Stratejileri Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selami Aydın

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Sosyal Bilimlerde SSCI İndeksli Dergilere Yayın Yapmak İçin Kritik Noktalar

5 Video

Eğitmen: Doç.Dr.Mehmet Cem BÖLEN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

İktisat-İşletme Alanında SCI-SSCI Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Bora YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve imkanı

Tıp Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. H. Zafer Güney

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve imkanı

Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi'nde SSCI-SCI'de Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Mehmet Şükrü BELLİBAŞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:  Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Veteriner Hekimliği Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Özlem Özmen

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Medine Yılmaz 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Turizmde Web of Science Tarafından Taranan Dergilerde ( SSCI-SCI ) Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

11 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Tahir ALBAYRAK 

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Ziraat Bilimlerinde SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

8 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Tugay AYAŞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Makalenizin İçeriğine Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte Dergi Bulma Yöntemleri

20 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

16 Video

Eğitmen:   Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm dersler yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

SPSS, AMOS, R, SAS, LİSREL, SMARTPLS, MPLUS VE DİĞER İSTATİSTİK EĞİTİMLERİ

R Studio İle Veri Görselleştirme Eğitimi ( Sosyal Bilimler İçin )

30 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Asiye Şengül AVŞAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

SPSS Ve R İle Kümeleme Analizi Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Dr. N.Melis ESENYEL İÇEN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkân

Temel MATLAB Eğitimi ve Nümerik Analize Uygulamaları

13 Video

Eğitmen: Dr. Ögr. Üyesi Özgül İLHAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkân

Eğitimde Veri Madenciliği İçin İstatistik

5 Video

Eğitmen: Doç. Dr. M. Şahin Bülbül

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Herkes İçin Kolay SPSS Eğitimi

13 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Kaan Zülfikar DENİZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Temel İstatistik ve SPSS İle Veri Analizi

13 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Kaan Zülfikar DENİZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Örtük Profil Analizi ve Mplus Kullanımı

8 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Nilüfer ATMAN USLU

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Sağlık Bilişimi ve Veri Analitiği JAMOVI ve JASP Uygulamaları Eğitimi

10 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Anket-Ölçek Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler: Örneklem Seçimi - Uygun İstatistik Tekniği - Veri Analizi

11 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

R ile Veri Görselleştirme Eğitimi

19 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

R ile Power Analizi ( R ile Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplama )

9 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

R İle İleri Düzey Analizler ( R İle İleri Düzey Veri Analizi )

29 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Aracı ve Düzenleyici Değişken (Mediator) Analizleri Eğitimi (Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi)

11 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Abdullah Faruk KILIÇ

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

R Programlama Dili ile Meta Analiz Uygulamaları

16 Video

Eğitmen: Doç.Dr.Mehmet Taha Eser

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Gerçek Araştırma Hikayesi İle Nicel Yönteme Bütüncül Bakış (JAMOVI Uygulamalı)

17 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI  & Prof. Dr. Ali Murat ALPARSLAN

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

TÜİK Mikro Verilerinin Tedariki ve SPSS İle Analizi

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr . Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi

16 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

R ile Veri Bilimi Eğitimi

19 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Fatma Sevinç KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm dersler yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- Tıp, Eczacılık vb Sağlık Alanları için

13 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS Uygulamalı )

16 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

 

İleri Jamovi Eğitimi

18 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilimdalları İçin)

18 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

SmartPLS ile Temel ve Üst Düzey Analizler Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Erkan YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

SPSS İle Tüm Analizler-Eğitimler Tek Paket ( Temel SPSS ve İleri SPSS ) A'dan Z'ye

37 Video

Eğitmen: Kollektif

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Temel SPSS ile Nicel Veri Analizi

18 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Ejder AYÇİN

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

İleri SPSS ile Veri Analizi -1

11 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

İleri SPSS ile Veri Analizi -2

8 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi ( YEM ) Uygulamaları Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

SPSS ile Survival Analiz( Hayatta Kalma, Sağkalım Analizi )-Tıpçılar ve Sağlık Alanları İçin

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

11 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Semin PAKSOY

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Sosyal Bilimlerde Tez ve Makale Yazanlar İçin Nicel Veri Analizi

23 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Mplus ile YEM Eğitimi ( Temel ve İleri Düzey )

8 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Sedat ŞEN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm dersler yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Temel ve İleri Düzey SmartPLS Kullanımı Eğitimi

15 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Harun YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Temel SAS Eğitimi

13 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Lisrel Kullanımı Eğitimi ( Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri )

4 Video

Eğitmen: Prof. Dr. İsmail SEÇER

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler ( Tüm Bilim Alanları İçin)

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Temel Jamovi Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Egitimi ( Uygun Analiz Yöntemini Belirleme )

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

PROJE YAZIM EĞİTİMLERİ

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanında Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Burhan ATEŞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Oya MORVA

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi

14 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Eğitim Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkân

Lisans Öğrencileri İçin Proje Hazırlama Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

TÜBİTAK - ARDEB, 1001-1002-3501 Proje Yazma Eğitimi ( Fen Bilimleri İçin )

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı

4 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Rasim Akpınar

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

HER BİR BİLİM DALINA ÖZEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Eğitimi

17 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Eleştirel Söylem Çözümlemesi Eğitimi

14 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Ömer ÖZER

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Din Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

11 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Eğitim Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkân

GAUSS İle Panel Veri Analizi Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Spor Bilimlerinde Araştırma Raporunun Yazımı: Spor Bilimleri İçin Makale ve Bildiri Yazımına Yönelik Uygulamalı Bir Kılavuz

8 Video

Eğitmen:Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TÜRKAY

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Kalitatif Sentez ve Sistematik Derleme Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nursan ÇINAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Multidisipliner Araştırmalar Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Selminaz ADIGÜZEL

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Nicel Araştırma Yöntemleri ve Nicel Veri Analizi (Teoriden Uygulamaya)

20 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Ayşe YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  imkanı

Latex İle Doküman Hazırlama Eğitimi

14 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Mutlu AKAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum : Tüm Dersler Yüklendi 

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Tasarımcılar İçin Araştırma Yöntemleri Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Hülya SOYDAŞ ÇAKIR

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Q Metodoloji Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Mustafa Kemal YÖNTEM & Dr. Mustafa AYDOĞAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

11 Video

Eğitmen:Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TÜRKAY

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Yöneylem Araştırmaları

14 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Psikoloji,Davranış Bilimleri ve PDR'de Araştırma Yöntemleri

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Digdem M. Siyez

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Metindilbilimsel Yaklaşımla Akademik Yazma Eğitimi: Eğitim Bilimleri Alanında Tez ve Makale Oluşturma Süreci

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Mustafa Onur KAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri

14 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Elif SAZAK 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Tıbbi Araştırma Yöntemleri ( Tıp Doktorları İçin )

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Hamdi Akan

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

İçerik Analizi ( Sosyal Bilimler ve İletişim Bilimleri İçin A'dan Z'ye Tüm Yönleriyle )

15 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Erkan Yüksel

Katılım Belgesi: Evet

Durum:  Tüm dersler yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Q Metodoloji ( Q Metod ) Eğitimi

5 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Nicel Araştırma Yöntemleri 2

19 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

15 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  imkanı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nursan ÇINAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Hemşirelik Ve Sağlık Bilimlerine Özel Uluslararası Ve Ulusal Tabanlı İndexlere Yönelik (WOS, Alan İndexi, TR-DİZİN) Makale Yazma ve Gönderme Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Üyesi Aysel AKBENİZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Sağlık Bilişimi ve Veri Analitiği JAMOVI ve JASP Uygulamaları Eğitimi

10 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Anket-Ölçek Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler: Örneklem Seçimi - Uygun İstatistik Tekniği - Veri Analizi

11 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazma Stratejileri

6 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Medine Yılmaz 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Veteriner Hekimlikte Lisansüstü Öğrencileri ve Genç Araştırmacılar için Makale Yazma Stratejileri

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Özlem Özmen

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Kalitatif Sentez ve Sistematik Derleme Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nursan ÇINAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Deneysel Çalışmalarda Tasarım ve Örneklem Genişliği Belirleme Eğitimi (Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma Planlama)

8 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Bahar TAŞDELEN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- Tıp, Eczacılık vb Sağlık Alanları için

13 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS Uygulamalı )

16 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

 

SPSS ile Survival Analiz( Hayatta Kalma, Sağkalım Analizi )-Tıpçılar ve Sağlık Alanları İçin

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Roc ve Yaşam Analizi Eğitimi ( Tıp,Eczacılık vb. Sağlık Alanları İçin )

6 Video

Eğitmen:Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Tıp Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. H. Zafer Güney

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve imkanı

Tıbbi Araştırma Yöntemleri ( Tıp Doktorları İçin )

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Hamdi Akan

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Medine Yılmaz 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

GPower Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi ( Tıp-Eczacılık-Hemşirelik )

6 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Seval  KUL

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nermin Ersoy

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

MAKALE VE TEZ YAZIMI İLE İLGİLİ TEMEL EĞİTİMLER

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

15 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve iade arantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Bibliyometrik Analiz Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Hakan ÖZKÖSE

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Din Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

11 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Akademik Yazılarda Kaynak Yazımı Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Canay PEKBAY

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Uygulamalı Bibliyometrik Analiz Eğitimi (VOSviewer)

15 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Yusuf DEMİR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Yöneylem Araştırması Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Doç. Dr. M.Fatih Hocaoğlu

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Tek Denekli Araştırmayı Raporlaştırma ve Yayınlama Süreci

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Elif SAZAK 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazma Eğitimi (Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi için)

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe vd. Temel Sosyal Bilimlerde SSCI-SCI’de Taranan Dergilere Uygun Makale Konusu Bulmak (Literatürdeki Boşlukları Yakalamak ve Trend Analizleri)

20 Video

Eğitmen: Kollektif Birden Fazla Öğretim Üyesi

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Spor Bilimlerinde Araştırma Raporunun Yazımı: Spor Bilimleri İçin Makale ve Bildiri Yazımına Yönelik Uygulamalı Bir Kılavuz

8 Video

Eğitmen:Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TÜRKAY

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Hemşirelik Ve Sağlık Bilimlerine Özel Uluslararası Ve Ulusal Tabanlı İndexlere Yönelik (WOS, Alan İndexi, TR-DİZİN) Makale Yazma ve Gönderme Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Üyesi Aysel AKBENİZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazma Stratejileri

6 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Medine Yılmaz 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Veteriner Hekimlikte Lisansüstü Öğrencileri ve Genç Araştırmacılar için Makale Yazma Stratejileri

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Özlem Özmen

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Aracı ve Düzenleyici Değişken (Mediator) Analizleri Eğitimi (Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi)

11 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Abdullah Faruk KILIÇ

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Doktora Yapan ve Doktoralı Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Eğitimi

13 Video

Eğitmen: Prof. Dr. AYŞEGÜL AMANDA JANE AUDREY YEŞİLBURSA

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Eğitim Bilimleri-Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Becerilerini Geliştirme ve SCI-SSCI Makale Yazım Stratejileri Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selami Aydın

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Sosyal Bilimlerde SSCI İndeksli Dergilere Yayın Yapmak İçin Kritik Noktalar

5 Video

Eğitmen: Doç.Dr.Mehmet Cem BÖLEN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Makale Yazma Kuralları Eğitimi

8 Video

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Nihan TURHAN

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Alan Eğitiminde Makale ve Akademik Yazma Eğitimi

8 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

İngilizce Makale Yazma Eğitimi ( Tüm Bilim Alanlarına Uygun )

13 Video

Eğitmen: Prof. Dr. AYŞEGÜL AMANDA JANE AUDREY YEŞİLBURSA

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 1 ( Tüm Bilim Alanları İçin )

20 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 2 ( Tüm Bilim Alanları İçin )

23 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum : Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 3 ( Tüm Bilim Alanları İçin )

22 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

A'dan Z'ye Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazımı: İlkeler, Teknikler, Kurallar ve Yöntemler ( Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin )

60 Video

Eğitmen:   Kollektif

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Sosyal Bilimlerde Tez ve Makale Yazanlar İçin Nicel Veri Analizi

23 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler

8 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Özge Maviş Sevim

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı ( Uygulamalı )

6 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

 

Yağmacı, Sahte, Şaibeli ( Predatory ) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

 

Araştırma Etiği

3 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Celal Tayyar UĞURLU

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

İNTİHAL VE BENZERLİK TARAMA VE AKADEMİK ETİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

Bilim Etiği ( Araştırma Etik İhlalleri Eğitimi )

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Tüm Yönleriyle İntihal Eğitimi ve İntihalden Uzak Durma, Atıf Yapmanın İlkeleri ( Akademik Çalışmalarda İntihal Yapmamak için Nelere Dikkat Edilmeli )

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nermin Ersoy

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

iThenticate ( İntihal Belirleme Yazılımı ) Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

 

KARMA YÖNTEM İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

Karma Yöntem 2 ( Tüm Bilim Dallarına Göre)

59 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler Eğitimi ( Yöntemsel Yenilikler için Disiplinlerarası Bir Kılavuz )

9 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Selva Ersöz KARAKULAKOĞLU

Katılım Belgesi: Evet

Durum:  Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Karma Yöntem-1 ( Temel Düzey-Tüm Bilim Dalları İçin )

17 Video

 

Eğitmen: Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

NİTEL ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

R Studio İle Veri Görselleştirme Eğitimi ( Sosyal Bilimler İçin )

30 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Asiye Şengül AVŞAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

10 Video

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen GÜNDÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Etnografik Araştırma Eğitimi

7 Video

Eğitmen: Prof. Dr. İncilay CANGÖZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Kapsam Derlemesi Eğitimi (Scoping Review)

6 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Ayşe KIZILDAĞ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Eleştirel Söylem Çözümlemesi Eğitimi

14 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Ömer ÖZER

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Nursan ÇINAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı

Eleştirel Söylem Analizi Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Ögr. Gör. Berkan GÜNGÖR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Doküman Analizi Eğitimi

6 Video

Eğitmen: Doç .Dr. Ramazan SAK

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Nitel Araştırmalarda Görüşme Yapma ve Görüşme Formu Hazırlama Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Doç.Dr.Ali BALTACI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkânı

Nitel Araştırmalarda Örnek Olay, Durum, Vaka Deseni -Yöntemi

5 Video

Eğitmen: Doç.Dr.Gülşah Taşçı

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

QDA Miner Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Veri Analizi

20 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Katılım Belgesi: Evet

Du