Aktif Online Eğitimlerimiz

YENİ EKLENEN EĞİTİMLER


Karma Yöntem-1 (Temel Düzey-Tüm Bilim Dalları İçin)

12 Video

 

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum::  Ek Dersler Yüklenecek

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Lisrel Kullanımı Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri)

4 Video

Eğitmen: Doç. Dr. İsmail SEÇER

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler Eğitimi (Yöntemsel Yenilikler için Disiplinlerarası Bir Kılavuz)

7 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. Selva Ersöz KARAKULAKOĞLU

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)

14 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

 

Veri Zarflama Analizi

3 Video

Eğitmen: Dr.Öğretim Üyesi Ayhan Demirci

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tamamlanmadı

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilimdalları için)

18 Video

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi  Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek (Tüm dersleryüklenmedi)

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

Q Metodoloji (Q Metod) Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Dr.İbrahim YILDIRIM 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

MAKALE VE TEZ YAZIMI VE YAYINLAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri

12 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

16 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum:: Tüm dersler yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı

6 Video

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Her Yönü ile Web of Science-Clarivate

7 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

12 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

5 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Araştırma Etiği

3 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Celal Tayyar UĞURLU

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Coggle Kullanımı

5 Video

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi  Celal ÖNEY 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi

5 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

7 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

NİTEL ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


Eylem Araştırması (Kuramdan Uygulamaya- Makale-tez yazımı ile)

12 Video

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi  Serap CAVKAYTAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni (Kültür Araştırması)

6 Video

Eğitmen: Dr. Tuğba TÜRK

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

MAXQDA Başlangıç Eğitimi

10 Video

Eğitmen:  Dr.. Öğretim Üyesi  Zeynep KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme Garantisi

İleri Düzey MAXQDA Kullanımı ve Nitel Veri Analizi

12 Video

Eğitmen:  Dr.. Öğretim Üyesi  Zeynep KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

MAXQDA 2 Eğitim 1 Paket(Temel Maxqda-İleri Maxqda)

23 Video

Eğitmen:  Dr.. Öğretim Üyesi  Zeynep KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Temel Nvivo Kullanımı

8 Video

Temel Düzeyde Nitel Araştırma Bilenler İçindir.

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi

14 Video

Temel Düzeyde Nitel Araştırma ve Nvivo Bilenler İçindir.

 

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

NVIVO 2 Eğitim 1 Paket

22 Video

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1

6 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Yüksel DEDE

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2

6 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Yüksel DEDE

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Nitel Araştırma Yöntemleri 2 Eğitim 1 Paket (Nitel 1-Nitel 2)

12 Video

Eğitmen:  Prof. Dr. Yüksel DEDE

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

İSTATİSTİK YAZILIMLARI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilimdalları için)

18 Video

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi  Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek (Tüm dersleryüklenmedi)

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

Q Metodoloji (Q Metod) Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Dr.İbrahim YILDIRIM 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

İleri Düzey AMOS ve Üst Düzey Analizler

6 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Sait GÜRBÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Sait GÜRBÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Eğitimi

10 Video

Eğitmen:  Dr.Öğretim Üyesi Sedat ŞEN

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler (Tüm Bilim Alanları İçin)

8 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Temel Jamovi Eğitimi

12 Video

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Temel SAS Eğitimi

11 Video

Eğitmen: Doç.Dr. Mustafa ŞAHİN 

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Sait GÜRBÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

9 Video

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi

4 Video

Eğitmen: Dr. Serkan DİNCER

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Hayır

 

Temel SPSS Eğitimi

11 Video

Yeni Başlayanlar İçindir

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

İleri SPSS ve Veri Analizi

12 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

SPSS ile 2 Eğitim 1 Paket(Temel Spss-İleri Spss)

23 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1

6 Video

Yeni Başlayanlar İçindir

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

ÖLÇEK, TEST VE ANKET GELİŞTİRME İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

5 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Sait GÜRBÜZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulamaları (Kuramdan Uygulamaya Örneklerle)

6 Video

 

Eğitmen:  Kollektif ( Birden Fazla Eğitmen) 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Psikolojik Test-Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci (SPSS ve Lisrel Uygulamaları)

7 Video

Eğitmen: Doç. Dr. İsmail SEÇER

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

10 Video

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

10 Video

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

KAYNAKÇA VE ATIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


EndNote Eğitimi

7 Video

Eğitmen:  Dr. Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Zotero Eğitimi

14 Video

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi  Celal ÖNEY 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Mendeley Eğitimi

7 Video

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi  Celal ÖNEY 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Citavi Kullanımı

21 Video

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi  Celal ÖNEY 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)

14 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

 

GPower Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemşirelik)

6 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. Seval  KUL

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi

9 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Nermin Ersoy

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1

6 Video

Yeni Başlayanlar İçindir

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

FEN VE MÜHENDİSLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


GPower ile Güç Analizi (Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler İçin)

6 Video

Eğitmen:  Doç. Dr. Seval  KUL

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Mühendislik ve Fen Bilimlerinde MATLAB Uygulamaları

7 Video

Eğitmen: Prof.. Dr. Mehmet Akif Ceviz

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

TÜM BİLİM ALANLARI İÇİN ORTAK EĞİTİMLER


Veri Zarflama Analizi

3 Video

Eğitmen: Dr.Öğretim Üyesi Ayhan Demirci

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tamamlanmadı

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket

40 Video

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Eviews ile Panel Veri Analizi

12 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

11 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri

17 Video

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

EVİEWS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler (Tüm Bilim Alanları İçin)

7 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Eğitimi

10 Video

Eğitmen:  Dr.Öğretim Üyesi Sedat ŞEN

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler (Tüm Bilim Alanları İçin)

8 Video

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

STATA ile Lojistik Regresyon

9 Video

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Nicel Araştırma Yöntemleri 2

19 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

15 Video

Eğitmen: Doç. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı

4 Video

Eğitmen:Doç.Dr.Rasim Akpınar

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Her Yönü ile Web of Science-Clarivate

7 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

5 Video

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Aktif Online Eğitimleri 30 Gün Boyunca istediğiniz her yerden, istediğiniz kadar ve zaman izleyebilirsiniz. Tüm eğitimler için % 100 memnuniyet ve iade garantisi verilir.

Aktif Paketlerimiz

İkili Analiz Paket (90 Gün Kullanım Süresi)

2 Adet Eğitim

Eğitmen: Süleyman Nihat Şad-Murat Bursal

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Temel Spss - İleri SPSS Eğitimi (1 Yıllık Üyelik)

2 Adet Eğitim

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

Araştırma Paketi

9 Adet Eğitim

1-Her Yönü ile Tez ve Tez Yazımı

2-Her Yönü ile Web Of Science

3-Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma

4-Endnote Eğitimi

5-Sahte-Şaibeli Dergiler

6-Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri

7-SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

8-Mendeley Eğitimi

9-İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

8'li Eğitim Paketi(120 Gün Kullanım Süresi)

8 Adet Eğitim

 

1-Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

2-Nicel Araştırma Yöntemleri 2

3-Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri

4-Temel SPSS

5-İleri SPSS

6-Endnote Eğitimi

7-Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma

8-İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

özel paket

8 Adet Eğitim

 özel paket 

full- işletme

24 Adet Eğitim

full- işletme

 

4lü yeni

4 Adet Eğitim

4lü yeni

SSCI PAKETİ

4 Adet Eğitim

SSCI PAKETİ

ekonomi

5 Adet Eğitim

ekonomi

hemşirelik

4 Adet Eğitim

hemşirelik 

sosyal bilgiler 

4 Adet Eğitim

sosyal bilgiler 

Eğitim Programları

3 Adet Eğitim

Eğitim Programları 

Milli eğitim

8 Adet Eğitim

Milli  eğitim 

neşe hoca

5 Adet Eğitim

neşe  hoca

YASİN HOCA

4 Adet Eğitim

YASİN HOCA 

MUSTAFA HOCAM

3 Adet Eğitim

MUSTAFA HOCAM 

Unal hoca

6 Adet Eğitim

Unal hoca

ebru özer

4 Adet Eğitim

     
     
     
   

arif hoca

3 Adet Eğitim

arif hoca

SÜMMEYYE HOCA

8 Adet Eğitim

SÜMMEYYE HOCA

ayşe hocam tıp

10 Adet Eğitim

ayşe hocam tıp 

 

ilker hocam

10 Adet Eğitim

ilker hocam 

murat hocam tıp

5 Adet Eğitim

murat hocam tıp 

     
     
     
   

halide hocam

6 Adet Eğitim

halide  hocam 

 

onur hoca

3 Adet Eğitim

onur hoca 

merve hocam

2 Adet Eğitim

merve hocam 

fatma hocam psik

4 Adet Eğitim

fatma  hocam  psik 

emre hocam

4 Adet Eğitim

emre  hocam 

Ozgun Harmankaya

5 Adet Eğitim

Ozgun Harmankaya

Özge YAĞMUR

6 Adet Eğitim

Özge YAĞMUR

vahap hocam

5 Adet Eğitim

vahap hocam

cihan hoca

0 Adet Eğitim

cihan  hoca 

Bayram Balcı

2 Adet Eğitim

Bayram Balcı

sevda hocam

5 Adet Eğitim

sevda  hocam 

Selmani Abış

5 Adet Eğitim

Sümeyra Akkaya

3 Adet Eğitim

mehmet hocam eğitim

4 Adet Eğitim

mehmet hocam eğitim 

mehmet hocam eğitim 17407

0 Adet Eğitim

mehmet hocam eğitim 

Emine Hocam inşaat

4 Adet Eğitim

Emine Hocam inşaat 

esra kangal

3 Adet Eğitim

Mert Paslı

10 Adet Eğitim

İbrahim Efendioğlu

6 Adet Eğitim

cihan hocam

4 Adet Eğitim

cihan hocam

oktay hocam

7 Adet Eğitim

oktay hocam 

selçuk hocam

8 Adet Eğitim

selçuk hocam  

merve koşaroğlu

1 Adet Eğitim

Ela Hocam,

8 Adet Eğitim

Ela Hocam,

tolga gök

4 Adet Eğitim

Mehmet ulaş

4 Adet Eğitim

Eviews Full Paket(150 Gün Kullanım Süresi)

3 Adet Eğitim

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz Kutlar

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Eviews Full Paket(1 Yıllık Üyelik)

3 Adet Eğitim

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz Kutlar

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Temel ve İleri MAXQDA Eğitimi ve Nitel Veri Analizi (1 Yıllık Üyelik)

2 Adet Eğitim

Eğitmen:  Dr.. Öğretim Üyesi  Zeynep KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Temel ve İleri MAXQDA Eğitimi ve Nitel Veri Analizi (150 Gün Kullanım Süresi)

2 Adet Eğitim

Eğitmen:  Dr.. Öğretim Üyesi  Zeynep KURNAZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Temel SPSS - İleri SPSS Eğitimi (150 Gün Kullanım Süresi)

2 Adet Eğitim

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Temel ve İleri Nvivo Eğitimi ve Nitel Veri Analizi (1 Yıllık Üyelik)

2 Adet Eğitim

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Nitel Araştırma Yöntemleri Full Paket

4 Adet Eğitim

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2

Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni (Kültür Araştırması)

Temel Nvivo Kullanımı

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Grantisi

Ölçek,Anket Test Geliştirme Full Paket

4 Adet Eğitim

Temel SPSS Eğitimi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

Nicel Araştırma Yöntemleri Full Paket

5 Adet Eğitim

Temel SPSS Eğitimi

İleri SPSS ve Veri Analizi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

 

Yeni Araştırmacılar İçin Full Paket

8 Adet Eğitim

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı (Uygulamalı)

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

Temel SPSS Eğitimi

iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi

EndNote Eğitimi

İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

SSCI/SCI/AHCI İndexte Yayın Yapmak İsteyenler İçin Full Paket

6 Adet Eğitim

EndNote Eğitimi

Mendeley Eğitimi

SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri

Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

Her Yönü ile Web of Science-Clarivate

 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

 

Tüm Eğitim Paketlerine 365 Gün Sınırsız Erişim Paketi

31 Adet Eğitim

Tüm Eğitim Paketlerine 365 Gün Sınırsız Erişim 

İleri Nicel Araştırma Yöntemleri

3 Adet Eğitim

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

İleri SPSS ve Veri Analizi

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Temel ve İleri Nvivo Eğitimi ve Nitel Veri Analizi (150 Gün Kullanım Süresi)

2 Adet Eğitim

Eğitmen:  Dr. Öğretim Üyesi Arif BAKLA 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Ölçek,Anket Test Geliştirme Full Paket (150 Gün Kullanım Süresi)

4 Adet Eğitim

Temel SPSS Eğitimi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet Garantisi

Nitel Araştırma Yöntemleri Full Paket(150 Gün Kullanım Süresi)

4 Adet Eğitim

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2

Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni (Kültür Araştırması)

Temel Nvivo Kullanımı

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Grantisi

Nicel Araştırma Yöntemleri Full Paket(150 Gün Kullanım Süresi)

5 Adet Eğitim

Temel SPSS Eğitimi

İleri SPSS ve Veri Analizi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

Yeni Araştırmacılar İçin Full Paket(150 Gün Kullanım Süresi)

8 Adet Eğitim

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı (Uygulamalı)

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

Temel SPSS Eğitimi

iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi

EndNote Eğitimi

İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

İleri Nicel Araştırma Yöntemleri(150 Gün Kullanım Süresi)

3 Adet Eğitim

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

İleri SPSS ve Veri Analizi

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

SSCI/SCI/AHCI İndexte Yayın Yapmak İsteyenler İçin Full Paket(150 Gün Kullanım Süresi)

6 Adet Eğitim

EndNote Eğitimi

Mendeley Eğitimi

SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri

Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

Her Yönü ile Web of Science-Clarivate

 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti%100  Memnuniyet Garantisi

Aktif Paketlerin her birinde birden fazla eğitim bulunmaktadır. Örneğin Temel Nvivo ve İleri Nvivo gibi... Bu paketleri satın almanız durumunda belirlenen süre boyunca istediğiniz yerden, istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tüm eğitimler için % 100 memnuniyet ve iade garantisi verilir.

Online Eğitimler

AYEUM bünyesinde yer alan uzman eğitmenlerimizin hazırladığı online video eğitimlerden ihtiyaç duyduğunuz paketi satın alıp hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Satın alınan paket eğitimler hakkında bilgi almak için ilgili dersin açıklamalarını okuyabilir veya örnek derslere göz atabilirsiniz.

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi, Nvivo, SPSS, EndNote, Maxquda, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Sağlık Bilimleri için Vaka Temelli İstatistik başta olmak üzere, bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili online video eğitimler sunmaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili ihtiyaç duyulan veya duyulabilecek tüm eğitimler AYEUM bünyesinde yer almakta; eğitimler düzenli olarak güncellenmektedir.

Online Eğitimler esnasında her bir eğitim içinde katılımcılara video feedback vasıtasıyla geri bildirim sağlanmaktadır. Eğitimleri başarı ile bitiren ve sistem içinde yapılan sınavda başarılı olan katılımcıların katılım belgeleri adreslerine gönderilir.