Ders Detayı

İçerik Analizi (Sosyal Bilimler ve İletişim Bilimleri İçin A'dan Z'ye Tüm Yönleriyle)
15 Video, Ders Süresi: 90 gün

Dersler

Ders 1. İçerik analizi tanıtım

Ders 2. Temel araştırma bilgisi: Temel Konular 1

Ders 3. Temel araştırma bilgisi: Temel Konular 1

Ders 4. Temel araştırma bilgisi: Temel Konular 2

Ders 5. İçerik analizine giriş

Ders 6. İçerik Analizinde çıkarım olanakları

Ders 7. İçerik Analizinde Evren ve Örneklem - Çalışma Grubu

Ders 8. İçerik Analizi Uygulama Basamakları 

Ders 9.  Örnek İçerik Analizi Uygulaması 1: Gazete Haberleri, Görüntü ve seslerin İçerik Aanalizi

Ders 10.  Örnek İçerik Analizi Uygulaması 2: Basılı Materya, Sinema vd. İçerik Analizi

Ders 11.  Örnek İçerik Analizi Uygulaması 3:  Görüşme Gözlem verilerinin İçerik Analizi,

Ders 12: Excel'de Kodlama Yapma: Kodlama Formları,Kodlama  Rehberi

Ders 13: SPSS'de Kodlama Yapma: Kodlama Formları,Kodlama  Rehberi

Ders 14.  SPSS ile İşerik analizi Uygulamaları  

Ders 15. Nitel veriler ve  içerik analiz

 

Eğitimin İçeriği: Gerek sosyal bilimler ve gerekse iletişim bilimleri alanında son yıllarda en çok kullanılan araştırma yönteminin içerik analizi olduğu söylenebilir. Ancak bir çalışmanın adının içerik analizi olması o çalışmayı içerik analizi uygulaması olarak kabul etmek için yeterli olmayabilir. Bu eğitimde farklı araştırmalarda farklı biçimlerde tanımlandığı ve uygulandığı görülen içerik analizinin ne olup ne olmadığı sorusuna yanıt verilerek klasik içerik analizi uygulamalarının aşamaları oldukça pratik ve özet bir anlatımla açıklanacaktır. Eğitimde kullanılan örnek içerik analizi uygulamaları ülkemizin en kapsamlı araştırma projelerinden birinde kullanılan içerik analizi uygulamasını da içermektedir. İçerik analizinin kaynak, ileti, ortam ve hedef kitleye dönük çıkarım olanaklarının açıklandığı eğitim kapsamında medya, habercilik, kitap içerikleri, karikatürler gibi farklı alanlarda uygulanmış içerik analizi çalışmalarından örnekler verilecektir. Son zamanlarda dikkati çeken "nitel içerik analizi" konusu da dersin sonunda klasik uygulamalardan farklı olarak açıklığa kavuşturulacaktır. Ders kapsamında içerik analizi kodlamasının elle kodlama, Excel ve SPSS programlarıyla uygulanması hakkında da açıklamalara yer verilerek araştırmacıların hangi işlemleri nasıl yapacakları programlar üzerinden adam adım açıklanacaktır. Bu eğitim sayesinde araştırmacıların oldukça pratik bir şekilde içerik analizi uygulamasını başarıyla tamamlamasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitmen Hakkkında: Samsun/Terme’de 1972’de doğan Erkan Yüksel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basım ve Yayımcılık Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ekonomi haberciliği ve gündem belirleme kuramı üzerine tamamlamıştır. 1995’de Selçuk Üniversitesi’ne araştırma görevlisi atanan Yüksel, 1998’de Anadolu Üniversitesi’ne geçmiş, 2000’de yardımcı doçent, 2004’de doçent ve 2010’da profesör unvanlarını almıştır. 2002 yılında University of Texas at Austin’de misafir öğretim üyesi olarak bulunan Yüksel, 2003-2004 öğretim yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Gazetecilik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2012 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Araştırma Yöntemleri, İçerik Çözümlemesi, Proje Yönetimi, Haber Yazma Teknikleri, Ekonomi Haberciliği ve Etkili İletişim Teknikleri gibi dersleri yürüten Yüksel, iletişim becerileri ve sağlık kurumlarında iletişim konularında eğitimler vermektedir.  

Eğitmen: Prof. Dr. Erkan YÜKSEL

Katılım Belgesi: Evet

Durum:  Tüm dersler yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Fiyat:
299,90 TL
Ders İzleme Süresi: 90 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 15
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar