Ders Detayı

Winrats ve Eviews İle Finansal Ekonometri Eğitimi
16 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Tanıtım

Ders 2: Finansal Ekonometriye Giriş

Ders 3: Getiri Kavramı

Ders 4: Tanımlayıcı İstatistikler 1- Risk Kavramı- Riske Maruz Değer (RmD)

Ders 5: Tanımlayıcı İstatistikler 2- Kovaryans ve Korelasyon Kavramı- Beta Katsayısı

Ders 6: Tanımlayıcı İstatistikler 3- Otokovaryans ve Otokorelasyon Kavramı- Piyasa Etkinliği

Ders 7: Stokastik Süreçler

Ders 8: Finansta Regresyon Uygulamaları- CAPM

Ders 9: Kalıntılarla Arttırılmış EKKY(RALS)- CAPM

Ders 10: Regresyon Modellerinde Nitel Değişkenler- Logit- Probit Modeller- Finansal Krizlerin Tahmini

Ders 11: Simetrik Volatilite Modelleri- ARCH, GARCH, ARCH-M, GARCH-M

Ders 12: Koşulsuz Varyans İle RmD Hesaplama ve Asimetrik Volatilite Modelleri- EGARCH, TARCH

Ders 13: Finansal Zaman Serilerinde Geleneksel Birim Kök Testleri Ve Durağanlık Analizi- Zayıf Formda Etkinlik

Ders 14: Finansal Zaman Serilerinde Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri- Zayıf Formda Etkinlik

Ders 15: Finansal Zaman Serilerinde Kalıntılarla Arttırılmış (RALS) Birim Kök Testleri- Zayıf Formda Etkinlik

Ders 16: Fiyat Köpüğünün Test Edilmesi- Koentegrasyon Testleri-RalsKoentegresyon Testleri

Bu ders toplam 600 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde, Finans ve Ekonometriyi birleştiren konulara yer verilmiştir. Detaylı teorik bilgi yanında Eviews ve WinRats paket programları kullanılarak finansal verilerde ekonometrik yöntemler hem geleneksel hem de yeni ve daha güçlü diyebileceğimiz yöntemler ile çeşitli konular üzerinden uygulamalarla aktarılmıştır.

Eğitmen Hakkında

BurçayYAŞAR AKÇALI, Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı’nda vermiş olduğu “Davranışsal Finans ve Fiyat Köpüğü: İMKB Endekslerinde Fiyat Köpüğüyle İlgili Mevsimsel Birim Kök Araştırması" isimli teziyle 2008 yılında; doktora eğitimini, “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeler Yardımıyla Tahmin Edilmesi ve Türkiye Örneği” isimli teziyle 2014 yılında tamamlamıştır. 2006 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, Finans Anabilim Dalı’nda görev yapan ve Finans Alanında Doçent ünvanını2020 yılında alan YAŞAR AKÇALI, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi,  Vadeli İşlemler ve Finansal Ekonometri derslerini yürütmekte ve tez danışmanlığı görevlerini yerine getirmektedir.

#AYEUM  #finansalekonometri  #winrats

 

Eğitmen: Doç. Dr. Burçay YAŞAR AKÇALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Fiyat:
899,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 16
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar