Ders Detayı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)

14 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler

Ders 1-Temel Kavramlar
Ders 2-Veri Dosyasının Hazırlanması
Ders 3-Bilimsel Araştırmalarda Ölçüm Hataları
Ders 4-Tanımlayıcı İstatistikler
Ders 5-Parametre Tahminleri
Ders 6-Normallik Testleri
Ders 7- İstatistiksel Karşılaştırma Testlerine Giriş
Ders 8-Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları (Bağımsız iki örneklem t testi, Mann-Whitney U testi)
Ders 9-Bağımlı İki Örneklem Karşılaştırmaları (Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi)
Ders 10-Bağımsız İkiden Çok Grup Karşılaştırmaları ( Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal-Wallis Analizi)
Ders 11-Korelasyon Analizleri (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi)
Ders 12-Kategorik Veri Analizi-1 (Ki-kare Analizleri, McNemar Testi)
Ders 13-Kategorik Veri Analizi-2 ( İlişki ve uyum katsayıları)
Ders 14-Grafikler

 

Eğitimin İçeriği

Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır.

Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar.

Biyoistatistikçiler, istatistik araçlarını kullanarak tıp, biyoloji ve halk sağlığı konularında, yeni bir ilacın etkin olup olmadığını, kansere ve diğer hastalıklara neyin neden olduğunu ve belirli bir hastalığı olan bir kişinin hayatta kalma olasılığının ne kadar sürdüğü gibi sorulara cevap vermeye yardımcı olur.

Biyoistatistikçilerin sık kullandığı yazılımlar arasında SAS, Stata, R, SPSS programı gibi istatistik paket programları yer alır.

Biyoistatistik, tüm bilimin merkezidir, çünkü bilim, kanıtların toplanması ve bu kanıtların bir yargıya varılması için değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Biyoistatistikciler, biyologlar ve kanser uzmanlarından cerrahlara ve genetikçilere kadar, diğer alanlardaki uzmanlarla ekip çalışması için nicel becerilerini kullanırlar. Yeterli veriyi temin etmek için çalışmaların tasarlanmasında ve doğru bilgilerin toplanmasında önemli roller oynamaktadırlar. Daha sonra sonuçları analiz eder, değerlendirir ve yorumlar, değişkenleri ve eksik verileri hesaplarlar.

#SPSS#TemelBiyoistatistik #KlinikBiyoistatistik #ttesti
#Wilcoxon #Kikare #McNemar #MannWhitney #Wilcoxon #Biyoistatistik

 

 

Eğitmen:  Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Ek Dersler Yüklenecek

Garanti: % 100  Memnuniyet ve Geri Ödeme Garantisi

Fiyat:
199,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 14
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Yorumlar