Ders Detayı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)
16 Video, Ders Süresi: 90 gün

Dersler

Ders 1: Temel Kavramlar
Ders 2: Veri Dosyasının Hazırlanması
Ders 3: Bilimsel Araştırmalarda Ölçüm Hataları
Ders 4: Tanımlayıcı İstatistikler

Ders 5: Uygulama -1
Ders 6: Parametre Tahminleri
Ders 7: Normallik Testleri
Ders 8: İstatistiksel Karşılaştırma Testlerine Giriş
Ders 9: Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları (Bağımsız iki örneklem t testi, Mann-Whitney U testi)
Ders 10: Bağımlı İki Örneklem Karşılaştırmaları (Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi)
Ders 11: Bağımsız İkiden Çok Grup Karşılaştırmaları ( Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal-Wallis Analizi)
Ders 12: Korelasyon Analizleri (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi)
Ders 13: Kategorik Veri Analizi-1 (Ki-kare Analizleri, McNemar Testi)
Ders 14: Kategorik Veri Analizi-2 ( İlişki ve uyum katsayıları)
Ders 15: Grafikler

Ders 16: Uygulama 2

Ve 2 adet uygulama videosundan oluşmaktadır.Toplamda 16 videodur.

 

 

Eğitimin İçeriği: Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır. Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar. Biyoistatistikçiler, istatistik araçlarını kullanarak tıp, biyoloji ve halk sağlığı konularında, yeni bir ilacın etkin olup olmadığını, kansere ve diğer hastalıklara neyin neden olduğunu ve belirli bir hastalığı olan bir kişinin hayatta kalma olasılığının ne kadar sürdüğü gibi sorulara cevap vermeye yardımcı olur.

Biyoistatistikçilerin sık kullandığı yazılımlar arasında SAS, Stata, R, SPSS programı gibi istatistik paket programları yer alır. Biyoistatistik, tüm bilimin merkezidir, çünkü bilim, kanıtların toplanması ve bu kanıtların bir yargıya varılması için değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Biyoistatistikciler, biyologlar ve kanser uzmanlarından cerrahlara ve genetikçilere kadar, diğer alanlardaki uzmanlarla ekip çalışması için nicel becerilerini kullanırlar. Yeterli veriyi temin etmek için çalışmaların tasarlanmasında ve doğru bilgilerin toplanmasında önemli roller oynamaktadırlar. Daha sonra sonuçları analiz eder, değerlendirir ve yorumlar, değişkenleri ve eksik verileri hesaplarlar.#SPSS#TemelBiyoistatistik #KlinikBiyoistatistik #ttesti
#Wilcoxon #Kikare #McNemar #MannWhitney #Wilcoxon #Biyoistatistik

 

 

Eğitmen: Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve datalar üzerinde çalışma imkanı

Fiyat:
319,90 TL
Ders İzleme Süresi: 90 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 16
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

İ.F.S.

MERHABALAR SAYIN HOCAM; 2 FARKLI TEDAVİNİN (A VE B) TEDAVİ ÖNCESİ VE TEDAVİ SONRASI KARŞILAŞTIRMASINDA A VE B'NİN İKİSİNİN DE ETKİLİ OLDUĞU SAPTANIYOR. (BAĞIMLI İKİ ÖRNEKLEM TESTİNE GÖRE). AMA HANGİ TEDAVİNİN DAHA ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI HANGİ ANALİZLE BAKABİLİRİZ? TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASININ FARKININ ORTALAMASINI ALIP BAĞIMSIZ 2 GRUP KARŞILAŞTIRMASI MI YAPMAMIZ GEREKİR? BİR DE AYNI DURUM 1., 2. 3. AY VERİLERİNE GÖRE YAPILIRSA NASIL OLUR? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba İlker Bey, Öncelikle bağımsız iki grup karşılaştırmaları sadece TEK ölçüm olduğunda yapılır. Bağımlı iki örneklem karşılaştırması ise sadece TEK gruptan iki ölçüm alındığında uygulanır. Eğer elimizde hem grup hem tekrarlı ölçüm (iki ya da daha fazla, 1,2,3. ay) varsa o zaman yöntem değişiyor. Böyle bir karşılaştırmada tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi uygulanıyor. SPSS'te General Linear Model-Repeated Measure menüsünden yapılıyor. Bu analizde 1- İlk ölçümde gruplar arası fark 2-İkinci ölçümde gruplar arası fark 3- Birinci grupta iki ölçüm arası fark 4-ikinci grupta ölçümler arası fark 5- Birinci ve ikinci ölçümler arası farkların gruplar arasındaki farkı belirlenebiliyor. Bunların hepsini ayrı ayrı t testleri ile yaparsanız hata miktarlarını arttırmış olursunuz. Ama tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi yaparsanız hatayı 0,05 te tutarsınız. Bu konu biraz karışık olduğu için bu konuyu ileri istatistik derslerinde anlatıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


A.İ.A.

MERHABALAR, NORMALLİK TESTLERİNİ HER BİR DEĞİŞKEN İÇİN TEK TEK UYGULAMALI MIYIZ? YALNIZCA BAĞIMLI DEĞİŞKENE Mİ UYGULAMALIYIZ? ÖRNEĞİN YAŞIN AST DEĞERİNE OLAN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIRKEN HEM AST HEM YAŞ NORMAL DAĞILIMA UYGUN MU OLMALIDIR? YOKSA AST DEĞERİNİN NORMAL DAĞILMASI YETERLİ OLUR MU? SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba, Eğer korelasyon bakacak iki değişken için de normalliği değerlendiriyoruz. Eğer regresyon yapacaksak değişkenlerin değil hata terimlerinin normalliğine bakıyoruz. Regresyon analizlerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normalliğine bakılmaz.


A.P.

HOCAM İYİ GÜNLER, VERİLEN EĞİTİMİN ANLAMLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN, EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI PRE-TEST POST-TEST PUANLARINI (10 SORUDAN OLUŞAN BİR ÖLÇEK) EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE Mİ YOKSA MCNEMAR İLE Mİ HESAPLAMAK GEREKİR? EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE 2 ÖLÇÜM ARASINDA FARK OLMAMASI EĞİTİMİN ANLAMLI OLMADIĞINI İFADE ETMEZ Mİ? SUNUMDA MCNEMAR KULLANILIR GİBİ ANLADIM.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Aysel Hanım, Elimizdeki veriler sayısal olduğu için ya eşleştirilmiş t test ya da Wilcoxon testi yapacağız. McNemar testi kategorik bir değişkenin tekrarlı iki ölçümünün karşılaştırılması durumunda kullanılır. Arada fark bulunmaması puanlarda istatistiksel olarak bir değişim olmadığını, bir anlamda verilen eğitimin puanlar üzerine bir etkisi olmadığını gösterir.


T.A.

HOCAM MERHABA, NORMAL DAĞILIM İÇİN YAPILAN TEST İSTATİSTİKLERİNDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ KAÇIN ÜZERİNDE (HANGİ DEĞERLER ARASINDA) İSE SHAPİRO-WİLK TESTİ, HANGİ DEĞERLER ARASINDA İSE KOLMOGOROV SMİRNOV TESTİ YAPILMALI? DERSİ DİNLEDİM FAKAT YİNE DE EMİN OLMAK İÇİN SORMAK İSTEDİM. DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YERDE SHAPİRO-WİLK TESTİ 50'DEN AZ OLDUĞUNDA KULLANILIR ŞEKLİNDE ANLATILMIŞTI. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Shapiro-Wilk testi her durumda diğer normallik testlerine üstünlük sağlayan bir testtir. Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33.


E.A.

EMEĞİNİZE SAĞLIK, GAYET GÜZEL OLMUŞ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize! İyi çalışmalar dilerim.


O.K.

MERHABALAR SAYIN HOCAM, VERİLERE BAKARAK P DEĞERİ 0,5'TEN KÜÇÜKSE GRUPLARDAN EN AZ İKİSİNİN FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYORUZ, AMA BU GRUPLARDAN EN AZ BİRİNİN FARKLI OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Çoklu karşılaştırma testleri ile anlıyoruz. Parametrik ve parametrik olmayan analizler için çoklu karşılaştırma testleri mevcuttur. Bu konular sunumlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İyi çalışmalar dilerim.