Ders Detayı

Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)
16 Video, Ders Süresi: 90 gün

Dersler

Ders 1: Temel Kavramlar
Ders 2: Veri Dosyasının Hazırlanması
Ders 3: Bilimsel Araştırmalarda Ölçüm Hataları
Ders 4: Tanımlayıcı İstatistikler

Ders 5: Uygulama -1
Ders 6: Parametre Tahminleri
Ders 7: Normallik Testleri
Ders 8: İstatistiksel Karşılaştırma Testlerine Giriş
Ders 9: Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları (Bağımsız iki örneklem t testi, Mann-Whitney U testi)
Ders 10: Bağımlı İki Örneklem Karşılaştırmaları (Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi)
Ders 11: Bağımsız İkiden Çok Grup Karşılaştırmaları ( Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal-Wallis Analizi)
Ders 12: Korelasyon Analizleri (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi)
Ders 13: Kategorik Veri Analizi-1 (Ki-kare Analizleri, McNemar Testi)
Ders 14: Kategorik Veri Analizi-2 ( İlişki ve uyum katsayıları)
Ders 15: Grafikler

Ders 16: Uygulama 2

Ve 2 adet uygulama videosundan oluşmaktadır.Toplamda 16 videodur.

 

 

Eğitimin İçeriği: Biyoistatistiğin kelime anlamı; canlı organizmalarla ilgili verileri ele alan istatistik dalıdır. Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken biyoistatistikçiler tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar. Biyoistatistikçiler, istatistik araçlarını kullanarak tıp, biyoloji ve halk sağlığı konularında, yeni bir ilacın etkin olup olmadığını, kansere ve diğer hastalıklara neyin neden olduğunu ve belirli bir hastalığı olan bir kişinin hayatta kalma olasılığının ne kadar sürdüğü gibi sorulara cevap vermeye yardımcı olur.

Biyoistatistikçilerin sık kullandığı yazılımlar arasında SAS, Stata, R, SPSS programı gibi istatistik paket programları yer alır. Biyoistatistik, tüm bilimin merkezidir, çünkü bilim, kanıtların toplanması ve bu kanıtların bir yargıya varılması için değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.

Biyoistatistikciler, biyologlar ve kanser uzmanlarından cerrahlara ve genetikçilere kadar, diğer alanlardaki uzmanlarla ekip çalışması için nicel becerilerini kullanırlar. Yeterli veriyi temin etmek için çalışmaların tasarlanmasında ve doğru bilgilerin toplanmasında önemli roller oynamaktadırlar. Daha sonra sonuçları analiz eder, değerlendirir ve yorumlar, değişkenleri ve eksik verileri hesaplarlar.#SPSS#TemelBiyoistatistik #KlinikBiyoistatistik #ttesti
#Wilcoxon #Kikare #McNemar #MannWhitney #Wilcoxon #Biyoistatistik

 

 

Eğitmen: Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve datalar üzerinde çalışma imkanı

Fiyat:
319,90 TL
Ders İzleme Süresi: 90 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 16
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

İ.F.S.

MERHABALAR SAYIN HOCAM; 2 FARKLI TEDAVİNİN (A VE B) TEDAVİ ÖNCESİ VE TEDAVİ SONRASI KARŞILAŞTIRMASINDA A VE B'NİN İKİSİNİN DE ETKİLİ OLDUĞU SAPTANIYOR. (BAĞIMLI İKİ ÖRNEKLEM TESTİNE GÖRE). AMA HANGİ TEDAVİNİN DAHA ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI HANGİ ANALİZLE BAKABİLİRİZ? TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASININ FARKININ ORTALAMASINI ALIP BAĞIMSIZ 2 GRUP KARŞILAŞTIRMASI MI YAPMAMIZ GEREKİR? BİR DE AYNI DURUM 1., 2. 3. AY VERİLERİNE GÖRE YAPILIRSA NASIL OLUR? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba İlker Bey, Öncelikle bağımsız iki grup karşılaştırmaları sadece TEK ölçüm olduğunda yapılır. Bağımlı iki örneklem karşılaştırması ise sadece TEK gruptan iki ölçüm alındığında uygulanır. Eğer elimizde hem grup hem tekrarlı ölçüm (iki ya da daha fazla, 1,2,3. ay) varsa o zaman yöntem değişiyor. Böyle bir karşılaştırmada tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi uygulanıyor. SPSS'te General Linear Model-Repeated Measure menüsünden yapılıyor. Bu analizde 1- İlk ölçümde gruplar arası fark 2-İkinci ölçümde gruplar arası fark 3- Birinci grupta iki ölçüm arası fark 4-ikinci grupta ölçümler arası fark 5- Birinci ve ikinci ölçümler arası farkların gruplar arasındaki farkı belirlenebiliyor. Bunların hepsini ayrı ayrı t testleri ile yaparsanız hata miktarlarını arttırmış olursunuz. Ama tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi yaparsanız hatayı 0,05 te tutarsınız. Bu konu biraz karışık olduğu için bu konuyu ileri istatistik derslerinde anlatıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


A.İ.A.

MERHABALAR, NORMALLİK TESTLERİNİ HER BİR DEĞİŞKEN İÇİN TEK TEK UYGULAMALI MIYIZ? YALNIZCA BAĞIMLI DEĞİŞKENE Mİ UYGULAMALIYIZ? ÖRNEĞİN YAŞIN AST DEĞERİNE OLAN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIRKEN HEM AST HEM YAŞ NORMAL DAĞILIMA UYGUN MU OLMALIDIR? YOKSA AST DEĞERİNİN NORMAL DAĞILMASI YETERLİ OLUR MU? SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba, Eğer korelasyon bakacak iki değişken için de normalliği değerlendiriyoruz. Eğer regresyon yapacaksak değişkenlerin değil hata terimlerinin normalliğine bakıyoruz. Regresyon analizlerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normalliğine bakılmaz.


A.P.

HOCAM İYİ GÜNLER, VERİLEN EĞİTİMİN ANLAMLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN, EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI PRE-TEST POST-TEST PUANLARINI (10 SORUDAN OLUŞAN BİR ÖLÇEK) EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE Mİ YOKSA MCNEMAR İLE Mİ HESAPLAMAK GEREKİR? EŞLEŞTİRİLMİŞ T TESTİ İLE 2 ÖLÇÜM ARASINDA FARK OLMAMASI EĞİTİMİN ANLAMLI OLMADIĞINI İFADE ETMEZ Mİ? SUNUMDA MCNEMAR KULLANILIR GİBİ ANLADIM.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Aysel Hanım, Elimizdeki veriler sayısal olduğu için ya eşleştirilmiş t test ya da Wilcoxon testi yapacağız. McNemar testi kategorik bir değişkenin tekrarlı iki ölçümünün karşılaştırılması durumunda kullanılır. Arada fark bulunmaması puanlarda istatistiksel olarak bir değişim olmadığını, bir anlamda verilen eğitimin puanlar üzerine bir etkisi olmadığını gösterir.


T.A.

HOCAM MERHABA, NORMAL DAĞILIM İÇİN YAPILAN TEST İSTATİSTİKLERİNDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ KAÇIN ÜZERİNDE (HANGİ DEĞERLER ARASINDA) İSE SHAPİRO-WİLK TESTİ, HANGİ DEĞERLER ARASINDA İSE KOLMOGOROV SMİRNOV TESTİ YAPILMALI? DERSİ DİNLEDİM FAKAT YİNE DE EMİN OLMAK İÇİN SORMAK İSTEDİM. DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YERDE SHAPİRO-WİLK TESTİ 50'DEN AZ OLDUĞUNDA KULLANILIR ŞEKLİNDE ANLATILMIŞTI. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Shapiro-Wilk testi her durumda diğer normallik testlerine üstünlük sağlayan bir testtir. Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33.


E.A.

EMEĞİNİZE SAĞLIK, GAYET GÜZEL OLMUŞ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize! İyi çalışmalar dilerim.


O.K.

MERHABALAR SAYIN HOCAM, VERİLERE BAKARAK P DEĞERİ 0,5'TEN KÜÇÜKSE GRUPLARDAN EN AZ İKİSİNİN FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYORUZ, AMA BU GRUPLARDAN EN AZ BİRİNİN FARKLI OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAĞIZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Çoklu karşılaştırma testleri ile anlıyoruz. Parametrik ve parametrik olmayan analizler için çoklu karşılaştırma testleri mevcuttur. Bu konular sunumlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İyi çalışmalar dilerim.


P.B.

MERHABALAR, NORMALLİK TESTLERİNİ BÜTÜN DEĞİŞKENLER İÇİN TEKER TEKER YAPMALI MIYIZ? ÖRNEĞİN; YAŞA GÖRE BAŞARI ÖLÇEĞİ ARASINDAKİ FARKIN ANLAMLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN HEM "YAŞ" HEM "TOPLAM ÖLÇEK PUANININ" AYRI AYRI NORMAL DAĞILIMINA BAKILMALI MIDIR? YOKSA SPSS'DE EXPLORE GİRİP "DEPENDENT LİST: TOPLAM ÖLÇEK PUANI" YAZIP "FACTOR LİST= YAŞ" YAZARAK BİR DEFADA MI BAKMAK GEREKİR. BU HER BİR DEĞİŞKEN İÇİN BU ŞEKİLDE TEKER TEKER BAKILMALI MIDIR? ÖRNEĞİN; DİĞER DEĞİŞKEN (CİNSİYET) İÇİN "DEPENDENT LİST: TOPLAM ÖLÇEK PUANI" YAZIP "FACTOR LİST= CİNSİYET" YAZARAK MI?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Herbir değişken için ayrı ayrı yapılmalı. Yaş grupları için ayrı cinsiyet için ayrı


P.B.

MERHABALAR, CONTİNUİTY CORRECTİON VE FİSHER Kİ-KARE'DEKİ VALUE DEĞERİNİ DE PEARSON Kİ-KAREDE GÖSTEDİĞİMİZ GİBİ TABLODA X² ŞEKLİNDE Mİ GÖSTERİYORUZ. (ÖRNEK; X²=0.124 DİYE). HOCAM, 2X2 VE RXC TABLOLARINDA EXACT YÖNTEMİ UYGULANINCA GEREKLİ KURALLARA (%20'NİN ÜSTÜNDE YA DA BEKLENEN EN KÜÇÜK DEĞER 25'İN ALTINDA) BAKILMADAN DİREKT "EXACT SİG (2-SİDED)" DEĞERİNİ "P DEĞERİ" OLARAK YAZABİLİYORUZ. O ZAMAN Kİ-KARE DEĞERİ OLARAK "CONTİNUİTY CORRECTİON" VE "FİSHER Kİ-KARE" DEĞERİ YERİNE "PEARSON CHİ-SQUARE"'DEKİ VALUE DEĞERİNİ Mİ TEST DEĞERİ OLARAK YAZABİLİYORUZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

"CONTİNUİTY CORRECTİON" testinde ki-kare değeri yazılır. 2×2 tablolar için Fisher exact testte ki-kare değeri yazılmaz. Eğer siz rxc için kullandığınız exact yöntemi 2x2 için de kullanıyorsanız o zaman ki-kare değeri yazabilirsiniz. Ama bunu yöntemde belirtmeniz gerekiyor. Sonuçlar aynı çıksa da aralarında ufak bir formül farkı var.


P.B.

MERHABALAR, 2X2 TABLODA (ÖRNEĞİN; CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU OLAN 2X2 TABLODA) Kİ KARE TESTİNDE P DEĞERİ ANLAMLI OLANLARA BONFERRONİ DÜZELTMELİ Z TESTİ YAPILINCA İKİ KATEGORİK DEĞİŞKENİN BİRBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU BULUNDU. O ZAMAN ŞÖYLE DİYEBİLİR MİYİZ: "CİNSİYET İLE EĞİTİME KATILMA DURUMU ARASINDA İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK VARDIR"


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Cinsiyet ile Eğitime katılma durumu arasındaki ki-kare analizi sonucu p<0.05 ise iki değişken arasında ilişki vardır diyebilirsiniz. Ardından Bonferroni düzeltmeli iki oran z testi sonucuna göre hangi cinsiyet grubunun daha fazla katılım sağladığını söyleyebilirsiniz


P.B.

MERHABALAR, KAPPA UYUMU İLE SINIF İÇİ KORELASYON KATSAYISI (ICC) AYNI MIDIR HOCAM. BİRBİRLERİNİN YERİNE KULLANILABİLİR Mİ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kappa katsayısı nominal ve ordinal değişkenler, icc ise nümerik değişkenler için kullanılır. Birbirlerinin yerine kullanılamaz.


P.B.

MERHABA HOCAM, VİDEOLARI ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ HOCAM. HOCAM, RXC İÇİN KULLANDIĞIMIZ EXACT YÖNTEMİ 2X2 İÇİN DE KULLANIYORSAK O ZAMAN Kİ-KARE DEĞERİ YAZABİLİRİZ; BU Kİ-KAREYİ (RXC YADA 2X2 TABLODA EXACT UYGULANANLARDA) "PEARSON CHİ-SQUARE"'DEKİ VALUE DEĞERİNİ Mİ Kİ-KARE DEĞERİ OLARAK YAZIYORUZ HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Evet :)


P.B.

MERHABA HOCAM, BİR ANKET SORUSUNUN 3 SEÇENEĞİ VAR. ÖRNEĞİN; "EVET", "HAYIR", "KISMEN" SEÇENEĞİ VAR DİYELİM. AMA ANKETE CEVAP VERENLER "HAYIR" SEÇENEĞİNİ HİÇ İŞARETLEMEMİŞ DİYELİM. YANİ "HAYIR" CEVABINI VERENLER SIFIR KİŞİ. SADECE EVET YA DA KISMEN CEVABINI VERENLER VAR. BİZ O ZAMAN BU SEÇENEKLERE GÖRE; MANN WHİTNEY U TESTİ Mİ YAPARIZ, YOKSA KRUSKAL WALLİS Mİ YAPMAK DOĞRUDUR? (HOCAM, BU ÖLÇEKTE NORMAL DAĞILMADI DİYELİM.)


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Mann Whitney U


P.B.

HOCAM, KRUSKAL WALLİS ANALİZİNDE ANLAMLI ÇIKAN BULGUDA FARKIN HANGİ GRUPTAN KAYNAKLANDIĞINA BAKMAK İÇİN MANN-WHİTEY U TESTİNDE İKİŞER GRUPLA GİREREK BAKABİLİYORUZ. BU ANALİZİN İSMİNE "BONFERRONİ DÜZELTMELİ MANN WHİTNEY U TESTİ" Mİ DİYORUZ HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kurs sunumlarında detaylı anlatılmıştır. Kruskal-wallis testi için önerdiğimiz çoklu karşılaştırma testi Dunn Bonferroni testidir.


İ.E.A.

AĞZINIZA SAĞLIK FERHAN HOCAM, ÇOK ANLAŞILIR BİR ANLATIMINIZ VAR, TEBRİK EDİYORUM...


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Teşekkür ederim hocam. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize.


P.B.

MERHABA HOCAM, ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA YAPMAK İÇİN KULLANILAN MANN WHİTNEY U TESTİNDE HANGİ GRUBUN DİĞERİNDEN PUAN OLARAK YÜKSEK OLDUĞUNU MEAN RANK'A BAKARAK SÖYLEYEBİLİYORUZ. AMA BONFERRONİ DUNN TESTİNDE BUNUN İÇİN NEREDEN BAKABİLİRİZ? TEST STATİSTİC DİYE BÖLÜM VAR. ORADAN MI KARAR VERECEĞİZ HOCAM. MESELA; 1. GRUP-3. GRUP ANLAMLI ÇIKTI. TEST SATİSTİC'TE -25 ÇIKTI. BİZ O ZAMAN 1. GRUP PUANI, 3. GRUP PUANINDAN DÜŞÜK DİYEBİLİR MİYİZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Kruskal-wallis testinde de mean rank değerleri veriliyor


P.B.

HOCAM, ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA OLARAK KULLANILAN MANN WHİTNEY U TESTİNDE 0.05'İ GRUP SAYISINA BÖLÜYORDUK. ANLAMLILIK DÜZEYİNİ DAHA FARKLI ALIYORDUK. DUNN BONFERRONİ TESTİNDE ANLAMLILIK DÜZEYİ DEĞİŞİYOR MU? 0.05'E GÖRE Mİ HESAPLIYOR? YANİ DUNN BONFERRONİ SONUCUNU VERİRKEN (P<0.05) DİYE Mİ GÖSTERMEK GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Dunn Bonferroni testi hatayı %5 tutar. Çıkan değeri kullanabilirsiniz.


P.B.

MERHABA HOCAM, BAĞIMLI GRUPLARDA T TESTİ YA DA WİLCOXON TESTİNİ, TEK GRUP 2 ÖLÇÜMDE YAPIYORUZ. ÖRNEĞİN; SPSS'TE DENEY VE KONTROL GRUBU GİRDİK. VE HER İKİ GRUPTA 2 ÖLÇÜM (ÖN TEST-SON TEST GİBİ) YAPTIK. BU İKİ ÖLÇÜM (ÖN TEST-SON TEST) ARASINDAKİ FARKI HER GRUP İÇİN AYRI AYRI BAKACAĞIZ; AMA SPSS'TE HEM DENEY HEM KONTROL GRUBUNU TOTAL OLARAK ALIP WİLCOXON TESTİ YAPIYOR. BU GRUPLARA AYRI AYRI 2 ÖLÇÜME NASIL BAKILIR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Menülerden Split file ile veri setini gruplara göre ayırın. Sonra wilcoxon testini uygulayın ayrı-ayrı yapar.


P.B.

MERHABA HOCAM, WİLCOXON TESTİ'NDE ANLAMI ÇIKARSA POZİTİF RANK İLE AYNI SATIRDAKİ "MEAN RANK"A BAKARAK MI HANGİSİNİN PUANIN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ HOCAM. BİR DE FRİEDMAN TESTİNDE ANLAMLI ÇIKARSA "WİLCOXON TESTİ" Mİ YAPILARAK HANGİ GRUPTA HANGİSİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU BULUYORUZ.


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Pınar Hanım, Değişkenlerin analize sokulma sırasına göre değişir. Wilcoxon tablosunun içinde yer alan a, b ve c üst simgelerinin açıklamaları tablo altında bulunmaktadır. Oraya dikkat etmek gerekir. Ranklarla birlikte tanımlayıcı istatistiklerle de kontrol edebilirsiniz.


P.B.

MERHABA HOCAM, Kİ-KARE TESTİ YAPARKEN RXC TABLOLARINDA 5'TEN KÜÇÜK BEKLENEN DEĞERLERİN BULUNDUĞU HÜCRE SAYISI %20'DEN AZSA "EXACT TESTİ" UYGULUYORUZ. BUNU VERİ ANALİZİNDE NASIL BELİRTİRİZ. "PEARSON Kİ-KARE" TESTİ YAPILDI, DİYE YAZSAK YETERLİ MİDİR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Sunumlarda da belirttiğim gibi ben hangi tip çapraz tablo olursa olsun iki kategorik değişkenin bağımsızlık karşılaştırmasında exact test kullanıyorum. İfade olarak aşağıdaki gibi yönteme yazıyorum. Çalışma gruplarının kategorik değişkenlerle karşılaştırılmasında 2x2 ve rxc tablolarında Fisher kikare testinin exact yöntemi kullanıldı (atıf). (atıf) Mehta, C. R., & Patel, N. R. (1986). A hybrid algorithm for Fisher's exact test in unordered rxc contingency tables. Communications in Statistics-Theory and Methods, 15(2), 387-403.


O.Ö.

HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR GÜZEL SUNUMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. FİSHER TESTDE CONNAT BE COMPUTED UNABLE TO OPEN TEMPORARY FİLE İBARESİ ÇIKIYOR BU KONUDA BİLGİLENDİRİR MİSİNİZ


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Merhaba Oğuzhan Bey, Katılımınız için ben teşekkür ederim. Bilgisayarınızın işletim sistemi MacOS ise exact testlerde sıkıntı çıkabiliyor. IBM SPSS 27'de bunun düzeltildiği bilgisini vermiş. Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. https://www.ibm.com/support/pages/cannot-be-computed-because-unable-open-temporary-file-when-attempting-run-ibm-spss-statistics-procedure


A.E.

HOCAM BU SLAYTLARI NEREDEN İNDİREBİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

AYEUM'dan talep edebilirsiniz.


F.B.

VERİLERİN %68'İ STANDART SAPMA ARALIĞINDA DEDİNİZ AMA BU VERDİĞİNİZ ÇOCUK ÖRNEĞİNE UYMUYOR?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Aykırı veriyi çıkarınca mi yoksa çıkarmadan mı?


F.B.

AYKIRI VERİ DE OLSA SONUÇTA ÇOCUKLAR VE YAŞLI TEYZENİN YAŞ ORTALAMASI 13. YANİ BÖYLE BİR DURUMDA ORTALAMA VE STANDART SAPMA KULLANAMAYIZ O HALDE,ÖYLEMİ?


Eğitmenin Cevabı (FERHAN ELMALI)

Aykırı değerlerin olduğu, normal dağılımdan sapan verilerde ortalama, standart sapma kullanmıyoruz.