Ders Detayı

Nitel Araştırmalarda Örnek Olay, Durum, Vaka Deseni -Yöntemi
5 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Tanıtım

Ders 2: Örnek Olay Çalışması Kavramı,Temel Özellik ve Unsurları

Ders 3: Örnek Olay Çalışma Desenleri

Ders 4: Örnek Olay Çalışmasında Veri Toplama Yöntemleri

Ders 5: Örnek Olay Çalışmasının Avantajları 

Bu ders toplam 60 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Örnek Olay Yöntemi, tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine inceleme demektir.Bazen bir zaman dilimindeki sosyal olaylar da incelenebilir.Örnek olay yönteminde bir ya da daha fazla organizasyon grup veya topluluk hakkında belirli bir süre boyunca sistematik araştırmanın yürütülmesi ve analiz edilmesi esastır.

 

Eğitmen Hakkında

Doç.Dr. Gülşah Taşçı, doktora derecesini Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nden Eğitim Yönetimi alanında almıştır. George Washington Üniversitesi, Washington DC, ABD'de misafir araştırmacı (2017-2018) (Mentor Prof. B. Streitwieser) ve Taşçı, Cornell Üniversitesi 2018, New York, ABD'de Kadın Liderlik Programına katılmıştır. Araştırma alanları arasında yükseköğretimde uluslararasılaşma, nitel araştırma yöntemleri, örnek olay çalışmaları, kadın çalışmaları, öğrenci ve yönetici koçluğu yer almaktadır. Taşçı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

#AYEUM  #örnek olay #nitel #nitel araştırma

 

Eğitmen: Doç.Dr. Gülşah Taşçı

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Fiyat:
624,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 5
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.S.C.

SAYIN HOCAM; EMEĞİNİZE VE AĞZINIZA SAĞLIK...SAYIN HOCAM; DURUM ÇALIŞMASI İLE OLGUBİLİM ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR?SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (GÜLŞAH TAŞÇI)

Merhabalar, Öncelikle katılımınız için teşekkür ederiz. İlk olarak, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim, yaşanmış deneyimi değerlendirmeye odaklanan bir yöntemdir (Jasper, 1994; Miller, 2003). Olgubilim, öncelikli olarak olgunun altında yatan ortak anlamları keşfetmek için bireyler tarafından deneyimlenmiş dünyayı tanımlamaya ve yaşanmış deneyimlerin özünü açıklamaya çalışmaktadır (Baker, Wuest ve Stern, 1992; Rose, Beeby ve Parker, 1995). Bu nedenle olgubilimde, olguyu yaşayan kişilerin olgu ile aralarında bir bağlantının olduğu vurgulanmakta ve olgubilimin başlangıç noktasını, olguların kendileri oluşturmaktadır. Bu araştırma yöntemi, bireylerin deneyimlerini tanımlamak ve yorumlamak için bireylerden deneyimlerini ödünç almaktadır (Jasper, 1994).Bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve yüklediği anlamları ortaya çıkartmak ön plandadır.Olgubilimsel araştırmanın amacı, verilen olgunun altında yatan ortak anlamları keşfetmek için katılımcılar tarafından deneyimlenmiş dünyayı tanımlamaktır. Örnek olay çalışmalarında ise; "olay, durum" temel noktadır ve herhangi bir olayın derinlemesine araştırılması ve özellikle de bütün olarak ortaya konulduğu çok yönlü nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2014; Merriam, 2009; Yin, 2014). Dolayısıyla örnek olay çalışmasının temel özellikleri irdelendiğinde; belli bir amaç doğrultusunda ilerlediği, sonrasında kuramsal temellendirmelerle verileri toplayıp analiz ettiği ve son aşamada örnek olayın raporlaştırılmasının yapıldığı söylenebilir. Bu bağlamda örnek olay çalışmalarında analiz birimi vardır. Örneğin bu bir okul olabilir, kişi olabilir vb. Bu nedenle analiz birimi örnek olayın temel ayırıcı özelliklerindendir.Örnek olay çalışmasının birkaç ayırt edici özelliği vardır. Örnek olay çalışması ilgili olayların zengin ve canlı bir açıklamasıyla ilgilidir; örnek olay ile ilgili olayların kronolojik bir anlatımı vardır, olayların analiziyle harmanlanır; bireysel aktörlere veya aktör gruplarına odaklanır ve onların olaylara ilişkin algılarını anlamaya çalışır; örnek olay ile ilgili belirli olayları vurgular; araştırmacı örnek olaya bütünsel olarak dahil olur. Buradaki temel unsurlar: 1. unsur “Örnek olay”: İlgili analiz birimi olarak tanımlanan örnek olay çalışmasının amacı veya süreç ile ilgilidir. 2. unsur “Sınırlandırılmış bir sistem”: Zaman, mekân ve aktivite ile sınırlı bir bağlantı sistemini içermektedir. Yin, araştırma tasarımının zamanla değişebileceğini, örnek olayı “sınırlandırma” konusundaki endişesinde yalnız değildi. Örnek olay çalışması araştırmacıları Creswell (2013) ve Stake (1995) ayrıca zamana ve faaliyete göre sınırlandırma önermişlerdir (Barlet ve Vavrus, 2021, s.35). 3. unsur “Çalışılan bağlam”: Örnek olay çalışmalarında doğal ortam başka bir ifadeyle çalışılan bağlam, örnek olayı anlamak için önemlidir. Bağlamsal değişkenler arasında politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel faktörler etkilidir. 4. unsur “Derinlemesine çalışma”: Bir konunun yoğun analizi için seçilir. Alan çalışması, sorgulama sürecinin özüdür. 5. unsur “Örnek olayı seçme”: Araştırmanın amacına ve koşullarına göre örnek olay seçilir. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.