Ders Detayı

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
15 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler 

Ders 1 Nicel Araştırma Yöntemlerinin Teorik Temelleri I

Ders 2 Nicel Araştırma Yöntemlerinin Teorik Temelleri II

Ders 3. Değişkenler ve türleri

Ders 4 Araştırmalarda kullanılan ölçek türleri

Ders 5  Ölçek Türleri ve Analiz stratejileri

Ders 6. Hipotez ve hipotez Kurma

Ders 7.  Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçlarında Aranan Özellikler ve Hata Türleri

Ders 8 Ölçme Araçlarına Giriş- Geçerlik 1

Ders 9 Ölçme Araçlarına Giriş- Geçerlik 2

Ders 10  Nicel Ölçme Araçlarına Güvenirlik (Test Tekrar Yöntemi ve EşdeğerÖlçekler Yöntemi)

Ders 11  KR20 K21 Yöntemleri, Cronbach Alpha Güvenirlik, Tets Yarıma 

Ders 12  Nicel Ölçme Araçlarına Güvenirliğini etkileyen faktörler

Ders 13  Nicel Araştırmalarda İç ve Dış Gecerlik

Ders 14  Nicel Araştırmalarda İç ve Dış Gecerlik ile ilgili Özel Konular

 

Not:Bu ders toplam 380 dk'dır.

 

Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimin İçeriği

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. Gözlem ve Ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmaya niceliksel (sayısal) “Quantitative” araştırma denir. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Nicel araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz değil aksine, daha yüzeysel daha çok sayısal verilere saptanmaktadır. Nicel araştırmalarda sayısal temsili yet söz konusu olduğundan araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir. Nicel araştırma yöntemlerinin üstün bir tarafı objektif olmalarıdır. Bu yöntemlerin uygulamalarında belgeler bir araştırmacı grubu tarafından incelenebilmektedir. #Nicel #Öntest #değişken #aracıdeğişken#makale#bağımsızdeğişken#survey#Tarama #yarıdeneysel

 

Eğitmen: Doç. Dr. Süleyman YAMAN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Eğitmen  Hakkında: Doç. Dr. Süleyman YAMAN Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamlamış ve birçok bilimsel alanda çalışmalar yapmıştır.  Fen eğitimi ve Nicel Araştırma Yöntemleri konusunda uzman olan Dr. Yaman, SSCI indexli dergilerden birçok makale yayınlamıştır. Alanında birçok kitabın yazarı olan Dr. Yaman aynı zamanda yürüttüğü projeler ve aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle adından en çok söz ettiren araştırmacılar arasında yer almaktadır.  Yöntem konusunda derinliği ile bilinen Dr. Yaman halen Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 

 

Fiyat:
129,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 15
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar