Ders Detayı

Aracı ve Düzenleyici Değişken (Mediator) Analizleri Eğitimi (Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi)
11 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Tanıtım

Ders 2: Aracılık analizi nedir? Neden önemlidir?

Ders 3: Aracılık analizinin denklemlerinin incelenmesi

Ders 4: Değişkenler, aracılık analizinde kullanılacak değişkenler ve analizin varsayımları

Ders 5: PROCESS makronun kurulumu ve veri setinin düzenlenmesi

Ders 6: Örnek bir aracılık analizinin gerçekleştirilmesi

Ders 7: Aracılık analizi sonuçlarının raporlanması

Ders 8: Düzenleyici değişken nedir? Neden önemlidir?

Ders 9: Düzenleyici değişken analizinde kullanılabilecek değişken tipleri

Ders 10: Olası düzenleyici değişken modelleri

Ders 11: Örnek bir düzenleyici değişken analizi ve raporlanması

Bu ders toplam 165 dk'dır.

#AYEUM  #process #aracı ve düzenleyici değişken #moderatör değişken

Eğitim Hakkında

Aracı ve Düzenleyici değişken analizleriyle ilgili bu eğitim kapsamında; aracı ve düzenleyici değişken analizlerinin amacı, önemi ve nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde bilgi sahibi olacaksınız. Çalışmalarınızda PROCESS makroyu kullanarak aracı ve düzenleyici değişken analizlerini gerçekleştirebilecek ve bulguları raporlayabileceksiniz. Analizin sadece nasıl yapılması gerektiği değil aynı zamanda makalelerinizde hangi durumları açıklamanız gerektiğini öğrenecek ölçeklerden elde edilen verilerle analizleri gerçekleştirebilecek duruma geleceksiniz.

 

Eğitmen Hakkında

Dr. Abdullah Faruk KILIÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği alanında lisans, Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Yüksek lisans tezi temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak ve mazeret sınavındaki Türkçe ve matematik alt testlerinin psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması, doktora tezi ise karma testlerde doğrulayıcı faktör analizi kestirim yöntemlerinin karşılaştırılması üzerinedir. Alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır. Çalışma konuları ve ilgi alanları arasında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon katsayıları, güvenirlik katsayıları, ölçek geliştirme ve boyutluluk yer almaktadır.

 

 

Eğitmen: Dr. Abdullah Faruk KILIÇ

Katılım Belgesi: Evet

Durum :Tüm Dersler Eklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Fiyat:
%50
299,90 TL 149,95 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 11
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.S.C.

SAYIN HOCAM; AĞZINIZA SAĞLIK...SAYIN HOCAM; 2 SORUM OLACAK; 1-ARACI VE DÜZENLEYİCİ ANALİZ ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VARDIR? 2-DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNDE DE VIF, DURBİN WATSON, TOLERANS VE CI GİBİ DEĞERLER RAPOR EDİLMELİ MİDİR? (ÖRNEĞİN; ETİK LİDERLİK (SÜREKL DEĞİŞKEN) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK (SÜREKLİ DEĞİŞKEN) ARASINDAKİ İLİŞKİDE CİNSİYET (KATEGORİK DEĞİŞKEN) VE YAŞ (SÜREKLİ DEĞİŞEN) DEĞİŞKENLERİNİN AYRI AYRI MODERATÖR ETKİSİ İNCELENDİĞİNDE ÇOKLU BAĞLANTI PROBLEMİ VB VARSAYIMLAR İÇİN VIF, DURBİN WATSON, TOLERANS VE CI GİBİ DEĞERLER RAPOR EDİLMELİ MİDİR?)


Eğitmenin Cevabı (ABDULLAH FARUK KILIÇ)

Mehmet hocam merhabalar, 1) Aracı ve düzenleyici değişken analizleri temelinde birbirinden farklıdır. Aracılık analizinde yordayıcı ve yordanan değişken arasına başka bir değişken (aracı) girmektedir. Yordayıcı değişken, bu aracı değişken üzerinden yordanan değişkene etki etmektedir (veya etki edip etmediği araştırılmaktadır.). Düzenleyici değişken analizinde düzenleyici olduğunu düşündüğümüz değişken yordayıcı ve yordanan değişken arasında değildir. Diğer bir deyişle yordayıcı değişkenin yordama düzeyi düzenleyici değişkeninin kategorileri (ve ya düzeyine göre) değişmekte midir diye inceleme yapıyoruz. Bu nedenle iki analiz temelde birbirinden farklılaşıyor. Birinde doğrudan ve dolaylı etkiler incelenirken diğerinde koşullu etki (düzenleyi değişkenin kategori ve seviyesine göre - yani örneğin cinsiyetin erkek olması koşulu altında yordayıcı değişken şu kadar yorduyor gibi) incelenmektedir. 2) Hocam videoda bahsettiğim standartlaştırma işlemini yaptıysanız bu istatistikleri raporlamanıza gerek yok. Ama raporlamak istiyorum derseniz tablo halinde vermenize gerek yok hocam yöntem bölümünde bir iki satırda istatistikleri verebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.