Ders Detayı

SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi
16 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1: Temel İstatistiksel Kavramlar

Ders 2: SPSS Programının Arayüzü

Ders 3: Veri Girişi

Ders 4: Edit Menüsü ve APA formatında Tablolar

Ders 5: Data Menüsü

Ders 6: Transform Menüsü

Ders 7: Betimleyici İstatistikler

Ders 8: Normallik Testleri

Ders 9: Ki-kare Analizi-1

Ders 10: Tek Grup Ortalaması İçin Testler -1(One sample t test & Wilcoxon Signed Rank Test)

Ders 11: Tek Grup Ortalaması İçin Testler -2(One sample t test & Wilcoxon Signed Rank Test)

Ders 12: İki Bağımsız Grup Ortalaması İçin Testler (Independent Samples t test & Mann Whitney U Test)

Ders 13: İki Bağımlı Grup Ortalaması İçin Testler -1(Paired Samples t test & Mann Whitney U Test)

Ders 14: İki Bağımlı Grup Ortalaması İçin Testler -2(Paired Samples t test & Wilcoxon Signed Rank Test)

Ders 15: İkiden Fazla Bağımsız Grup Ortalaması İçin Testler ( One Way ANOVA & Kruskal Wallis H Testleri)

Ders 16: Korelasyon Analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı & Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı) 

 

Eğitim Hakkında

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı akademik çalışmalarda gerçekleştirilen temel düzey veri analizi yöntemlerinin hepsini içeren, kolay bir ara yüzüne sahip olan ve en çok kullanılan istatistiksel yazılımdır. 

Bu eğitim daha önce istatistik ya da SPSS eğitimi almamış bireylere SPSS programı kullanarak verilerini nasıl analiz edebileceklerini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır.  Özellikle lisans düzeyindeki bitirme tezleri, yüksek lisans ve doktora tezleri ile birlikte araştırmacıların özgün akademik çalışmalarında kullanabilecekleri temel düzey istatistiksel yöntemleri, teorisi ile ilgilenmeden nasıl ve ne zaman uygulamaları gerektiği detaylı olarak ele alınmıştır. 

Bu eğitimi tamamladıktan sonra araştırma türündeki bitirme, yüksek lisans ya da doktora tezleriniz ile yine araştırma türündeki akademik çalışmalarınızda SPSS programını etkin bir şekilde kullanarak temel düzey istatistiksel analizlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Eğitmen Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Hasan BULUT: Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamlamıştır. Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler; Robust İstatistikleri, Uygulamalı İstatistik ve Örnekleme teorisi alanında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “R Uygulamaları ile Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler” isimli kitabın yazarı olan eğitmen, Nicel veri analizi konusunda saygın dergilerde yayınlar yapmıştır. Hali hazırda Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdüren Bulut, aynı zamanda lisans ve lisansüstü düzeyde İstatistik Bölümü öğrencilerine ders vermektedir.

 

 

 

Eğitmen: Dr. Öğretim Üyesi Hasan BULUT

Katılım Belgesi: Evet

Durum:   Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  İmkanı

Fiyat:
349,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 16
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar