Ders Detayı

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)
9 Video, Ders Süresi: 60 gün 5,0

Dersler 

Ders 1: Veri Analizinde Karar Sürecine Giriş

Ders 2:  Bağımsız ve bağımlı gruplar için t test, Mann Whitney U ve  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders 3:  Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi ve Friedman’s ANOVA

Ders 4: Pearson Korelasyonu-Basit Doğrusal Regresyon, Spearman Brown Korelasyonu ve Kendall’s Tau

Ders 5: Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü (faktöriyel) ANOVA, karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA (mixed factorial ANOVA)

Ders 6: Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve ANCOVA

Ders 7: Ki-kare veya Likelihood Ratio; Lojistik Regresyon

Ders 8: Lojistik Regresyon ve Log-lineer Analizi

Ders 9: MANOVA, iki yönlü MANOVA ve MANCOVA

 

Not: Bu ders toplam 70 dk'dır.

 

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

 

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

 

Eğitimin İçeriği: Araştırmacıların analiz sürecinde sorduğu en temel soru “Hangi analizi yapmam gerekiyor?” sorusudur. Araştırmacı, veri analizi sürecinde hangi analizleri (testleri) yapması gerektiğini biliyorsa yazılı veya görsel (kitap, video vb.) bir kaynak yardımıyla gerekli işlem adımlarını izleyerek uygun analizleri yapabilir. Ancak araştırma probleminin ve elindeki verilerin, onlarca farklı analizden
hangisini gerektirdiğini bilmiyorsa bu kaynakların arasında kaybolması muhtemeldir.


Bir araştırmacının, araştırma hipotezini test etmesi ya da araştırma problemine cevap bulabilmesi için hangi analizleri kullanması gerektiğine karar vermek uzmanlık gerektirir. Bu karar, araştırmacının hipotezi ya da araştırma probleminde yer alan değişkenlerin sayısı, türü (nitel-nicel, sürekli-süreksiz, bağımlı-bağımsız), veri setinin parametrik test koşullarını karşılayıp karşılamaması gibi birçok
faktörden etkilenmektedir.


Bu video dersinin sonunda araştırmacılar araştırma probleminden hareketle hangi analizi/testi yapması gerektiğine dair karar süreçlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenecek ve kendi araştırmaproblemlerinin gerektirdiği testlere yardım almadan karar verebilecektir. Derste t testinden MANCOVA’ya kadar sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan birçok testin hangi tür verilerle hangi durumlarda kullanılması gerektiğine dair kararlar somut değişkenler ve araştırma soruları üzerinden açıklanmış ve örneklendirilmiştir.

Eğitmen Hakkında:Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD “ Nitel veri analizi ve kodlama” başta olmak üzere birçok kitabın yazarı ya da çevirmenidir. Tez Yazımı, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri ve veri analizi konusunda ülkemizin önde gelen araştırmacıları arasında yer alan Dr. ŞAD,  uluslararası yayın performansı bakımından alanında önde gelen isimler arasında yer almaktadır.  SSCI indexli dergilerde birden fazla makale yayınlamıştır. Birçok projenin yürütülmesine imza atmış olan Dr. Şad, özellikle ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan Jamovi, TAP gibi programları konusunda uzmandır. Birçok eğitimi başarı ile yürütmüş olan  Dr. Şad,  gerek  H-indexi gerek  atıf sayısı bakımından dünyada  önde  gelen araştırmacılar arasında yer almaktadır.  Hala İnönü Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.   

Fiyat:
199,00 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 1 Kişi Oyladı (100/100)

1 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar