Paket Detayı

Ölçek,Anket Test Geliştirme Full Paket (180 Gün Kullanım Süresi)

4 Adet Etkinlik, Paket Süresi: 180 gün

emel SPSS Dersleri

Ders 1. SPSS Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar

Ders 2  SPSS ile Veri Dosyası Düzenleme ve Betimsel Analizler

Ders 3 SPSS ile Normal Dağılım Varsayımı Analizi

Ders 4 SPSS ile T Testleri

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Ders 6 SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri

Ders 7 SPSS ile Korelasyon Analizi

Ders 8 SPSS ile Basit Regresyon Analizi

Ders 9 SPSS ile Ki-Kare Testleri

Ders 10 SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi

Ders 11 SPSS ile Güvenirlik Analizi

Amos Eğitimi

Ders 1 AMOS'a Giriş ve Temel Kavramlar,

Ders 2 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Ders 3 Yol Analizi

Ölçek Geliştirme Uyarlama Eğitimi

Ders 1. Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecine Giriş

Ders 2. Anket ve Ölçek Farkı

Ders 3 Ölçek türleri ve Likert türü ölçekler

Ders 4 Geçerlik

Ders 5 Güvenirlik

Ders 6 SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu

Ders 7 Faktör sayısının belirlenmesi

Ders 8 Güvenilirlik analizleri

Ders 9 Sonuçların raporlanması

Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP) Dersleri

Ders 1 Geçerlilik  ile İlgili Konular

Ders 2. Güvenirlik ile İlgili Konular

Ders 3 TAP'a Giriş (Kurulum ve Arayüz)

Ders 4. TAP'a Veri Girişi

Ders 5. Özet Sonuçların Yorumlanması

Ders 6. Öğrenci Sonuçlarının Yorumlanması

Ders 7. Madde Analizi Sonuçlarının Yorumlanması

Ders 8. Çeldirici Analizi Sonuçlarının Yorumlanması

Ders 9. Not Raporu Dökümünün Alınması

Ders 10. Test Analizi Sonuçlarının Yorumlanması

Fiyat:
1.499,00 TL
Eğitim İzleme Süresi: 180 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Eğitim Sayısı: 4
Durum: Satın Alınabilir