Paket Detayı

İleri Nicel Araştırma Yöntemleri(180 Gün Kullanım Süresi)

3 Adet Etkinlik, Paket Süresi: 180 gün

Process Makro Eğitimi Dersleri 

Ders 1. Kuramsal temeller ve kavramlar

Ders 2. Aracılı model testi-1

Ders 3. Aracılı model (testi-2)

Ders 4. Düzenleyici model testi-1 (Sürekli değişken)

Ders 5. Düzenleyici model testi-2 - (Kategorik değişken)

Amos Eğitimi

Ders 1 AMOS'a Giriş ve Temel Kavramlar,

Ders 2 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Ders 3 Yol Analizi

İleri SPSS Dersleri 

Ders 1 SPSS ile Faktöryel ANOVA

Ders 2 SPSS ile Tek-Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 3 SPSS ile Parametrik Olmayan Tekrarlı Ölçümler Analizleri

Ders 4 SPSS ile Karışık Ölçümler İçin Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Ders 6 SPSS ile İki-Yönlü (Faktöryel) ANCOVA

Ders 7 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Regresyon Yöntemleri)

Ders 8 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Model Hataları & Dummy Kodlama)

Ders 9 SPSS ile Tek-Yönlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA)

Ders 10 SPSS ile Faktöryel MANOVA

Ders 11 SPSS ile Çoklu Kovaryans Analizi (MANCOVA)

Ders 12 SPSS ile Parametrik Olmayan Güvenirlik Analizleri (Uyum Katsayıları

Fiyat:
2.249,00 TL
Eğitim İzleme Süresi: 180 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Eğitim Sayısı: 3
Durum: Satın Alınabilir