Yüzyüze Kurumsal Eğitimler

# Eğitim Başlığı Süre Gün Fiyat Açıklama
Temel SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Maxqda Kullanımı 24 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Nitel Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Karma Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Tez Yazım Stratejileri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Makale Yazma Stratejileri (SSCI index için) 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
EndNote X8 Web Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Mendeley Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Meta Analizi ve CMA 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Amos 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Amos Kullanımı 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Akademik Yazım I 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Zotero Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
* Fiyatlar, katılımcı sayısına bağlı değildir. ** Memnun kalmadığınız takdirde, paranız iade edilir.
 1. AYUEM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında devlet kuruluşlarına, Üniversitelere, STK’lara, vakıflara, derneklere yönelik yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Maxqda, LISREL, Nvivo, SPSS, EndNote, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden kurumsal yüz yüze eğitim programları sunulmaktadır. Eğitimler alanında uzman kişilerce verilmektedir.

 2. AYEUM tarafından sadece kurum ve kuruluşlara (özel veya resmi) yüz yüze eğitim hizmeti sunulmaktadır. Resmi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen eğitimler için kamu yararı gözetilerek ek materyaller sağlanır. Bu eğitici materyaller (ders notları, kitap vb.) için herhangi bir ücret talep edilmez.

 3. Kurumsal yüz yüze eğitimler en az doktora derecesine sahip uzmanlar tarafından verilir. Eğitimin başında ve sonunda başarı düzeyi, gelişim düzeyi, kalıcılık düzeyi ve memnuniyet düzeyi ölçülerek eğitimin çıktıları ölçülür. Elde edilen bulgular 7 iş günü içinde rapor hazırlanarak ilgili kuruma iletilir. Yüz yüze eğitim talebi ancak kurumun/organizasyonun yetkili çalışanı tarafından yapılabilir. Kurumsal yüz yüze eğitim talebinizi, iletişim formunu kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca telefon ve mail yoluyla da talebinizi iletebilirsiniz.

 4. Eğitimler esnasında memnun kalmazsanız vergiler hariç tüm ücret iade edilir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere onaylı ve uluslararası geçerliği olan katılım belgeleri verilir.

Yüzyüze Kurumsal Eğitim Listesi

 • 0 - Karma Yöntem-1 (Temel Düzey-Tüm Bilim Dalları İçin)
 • 1 - STATA ile Panel Veri Analizi
 • 2 - Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 3 - R ile Panel Veri Analizi
 • 4 - SmartPLS Kullanımı Eğitimi
 • 5 - Eğitim Bilimlerinde SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 6 - Ziraat Bilimlerinde SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 7 - R ile Çok Denklemli Zaman Serileri Analizi
 • 8 - R ile Tek Denklemli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi
 • 9 - Sosyal Ağ Analizi ve UCINET Kullanımı
 • 10 - R ile Ekonometriye Giriş
 • 11 - Veri Bilimine Giriş
 • 12 - Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi (A'dan Z'ye)
 • 13 - Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilimdalları için)
 • 14 - Temel SAS Eğitimi
 • 15 - Makalenizin İçeriğine Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri
 • 16 - SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri
 • 17 - Lisrel Kullanımı Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri)
 • 18 - Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler Eğitimi (Yöntemsel Yenilikler için Disiplinlerarası Bir Kılavuz)
 • 19 - Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS uygulamalı)
 • 20 - Veri Zarflama Analizi
 • 21 - Q Metodoloji (Q Metod) Eğitimi
 • 22 - Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket
 • 23 - Eviews ile Panel Veri Analizi
 • 24 - Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri
 • 25 - Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri
 • 26 - Eylem Araştırması (Kuramdan Uygulamaya- Makale-tez yazımı ile)
 • 27 - İleri Düzey AMOS ve Üst Düzey Analizler
 • 28 - Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)
 • 29 - EVİEWS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler (Tüm Bilim Alanları İçin)
 • 30 - Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Eğitimi
 • 31 - SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler (Tüm Bilim Alanları İçin)
 • 32 - GPower ile Güç Analizi (Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler İçin)
 • 33 - GPower Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemşirelik)
 • 34 - STATA ile Lojistik Regresyon
 • 35 - Nicel Araştırma Yöntemleri 2
 • 36 - Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
 • 37 - Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı
 • 38 - Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulamaları (Kuramdan Uygulamaya Örneklerle)
 • 39 - Mühendislik ve Fen Bilimlerinde MATLAB Uygulamaları
 • 40 - Temel Jamovi Eğitimi
 • 41 - Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi
 • 42 - Psikolojik Test-Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci (SPSS ve Lisrel Uygulamaları)
 • 43 - Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi
 • 44 - Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni (Kültür Araştırması)
 • 45 - Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı
 • 46 - MAXQDA Başlangıç Eğitimi
 • 47 - İleri Düzey MAXQDA Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 48 - MAXQDA 2 Eğitim 1 Paket(Temel Maxqda-İleri Maxqda)
 • 50 - Her Yönü ile Web of Science-Clarivate
 • 51 - Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)
 • 52 - Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri
 • 53 - Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
 • 55 - İleri Düzey Meta Analizi ve CMA)Yazılımı Eğitimi
 • 56 - EndNote Eğitimi
 • 57 - Temel SPSS Eğitimi
 • 58 - İleri SPSS ve Veri Analizi
 • 59 - SPSS ile 2 Eğitim 1 Paket(Temel Spss-İleri Spss)
 • 61 - Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi
 • 62 - Zotero Eğitimi
 • 63 - Temel Nvivo Kullanımı
 • 64 - İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 65 - NVIVO 2 Eğitim 1 Paket
 • 67 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1
 • 68 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2
 • 69 - Nitel Araştırma Yöntemleri 2 Eğitim 1 Paket (Nitel 1-Nitel 2)
 • 71 - Araştırma Etiği
 • 74 - Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1
 • 76 - Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)
 • 77 - Mendeley Eğitimi
 • 79 - Coggle Kullanımı
 • 80 - Citavi Kullanımı
 • 81 - iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi
 • 82 - İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

Kurumsal Başvuru Formu