Yüzyüze Kurumsal Eğitimler

# Eğitim Başlığı Süre Gün Fiyat Açıklama
Temel SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Maxqda Kullanımı 24 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Nitel Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Karma Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Tez Yazım Stratejileri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Makale Yazma Stratejileri (SSCI index için) 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
EndNote X8 Web Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Mendeley Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Meta Analizi ve CMA 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Amos 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Amos Kullanımı 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Akademik Yazım I 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Zotero Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
* Fiyatlar, katılımcı sayısına bağlı değildir. ** Memnun kalmadığınız takdirde, paranız iade edilir.
 1. AYUEM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında devlet kuruluşlarına, Üniversitelere, STK’lara, vakıflara, derneklere yönelik yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Maxqda, LISREL, Nvivo, SPSS, EndNote, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden kurumsal yüz yüze eğitim programları sunulmaktadır. Eğitimler alanında uzman kişilerce verilmektedir.

 2. AYEUM tarafından sadece kurum ve kuruluşlara (özel veya resmi) yüz yüze eğitim hizmeti sunulmaktadır. Resmi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen eğitimler için kamu yararı gözetilerek ek materyaller sağlanır. Bu eğitici materyaller (ders notları, kitap vb.) için herhangi bir ücret talep edilmez.

 3. Kurumsal yüz yüze eğitimler en az doktora derecesine sahip uzmanlar tarafından verilir. Eğitimin başında ve sonunda başarı düzeyi, gelişim düzeyi, kalıcılık düzeyi ve memnuniyet düzeyi ölçülerek eğitimin çıktıları ölçülür. Elde edilen bulgular 7 iş günü içinde rapor hazırlanarak ilgili kuruma iletilir. Yüz yüze eğitim talebi ancak kurumun/organizasyonun yetkili çalışanı tarafından yapılabilir. Kurumsal yüz yüze eğitim talebinizi, iletişim formunu kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca telefon ve mail yoluyla da talebinizi iletebilirsiniz.

 4. Eğitimler esnasında memnun kalmazsanız vergiler hariç tüm ücret iade edilir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere onaylı ve uluslararası geçerliği olan katılım belgeleri verilir.

Yüzyüze Kurumsal Eğitim Listesi

 • 0 - Fen ve Sağlık Bilimleri Alanında Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi
 • 1 - Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Eğitimi
 • 2 - Mendeley Eğitimi
 • 3 - Psikolojik Testler Kullanımı ve Analizi Eğitimi
 • 4 - Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi
 • 5 - Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi
 • 6 - Etnografik Araştırma Eğitimi
 • 7 - Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri
 • 8 - Winrats ve Eviews İle Finansal Ekonometri Eğitimi
 • 9 - Kapsam Derlemesi Eğitimi (Scoping Review)
 • 10 - Eleştirel Söylem Çözümlemesi Eğitimi
 • 11 - Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırma Eğitimi
 • 12 - Bibliyometrik Analiz Eğitimi
 • 13 - Din Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • 14 - Akademik Yazılarda Kaynak Yazımı Eğitimi
 • 15 - TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi
 • 16 - Uygulamalı Bibliyometrik Analiz Eğitimi (VOSviewer)
 • 17 - Yöneylem Araştırması Eğitimi
 • 18 - Eleştirel Söylem Analizi Eğitimi
 • 19 - SPSS Ve R İle Kümeleme Analizi Eğitimi
 • 20 - Eğitim Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi
 • 21 - Temel MATLAB Eğitimi ve Nümerik Analize Uygulamaları
 • 22 - Eğitimde Veri Madenciliği İçin İstatistik
 • 23 - Doküman Analizi Eğitimi
 • 24 - Nitel Araştırmalarda Görüşme Yapma ve Görüşme Formu Hazırlama Eğitimi
 • 25 - Herkes İçin Kolay SPSS Eğitimi
 • 26 - Tek Denekli Araştırmayı Raporlaştırma ve Yayınlama Süreci
 • 27 - Lisans Öğrencileri İçin Proje Hazırlama Eğitimi
 • 28 - Temel İstatistik ve SPSS İle Veri Analizi
 • 29 - SSCI- SCI-Exp Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri
 • 30 - Örtük Profil Analizi ve Mplus Kullanımı
 • 31 - GAUSS İle Panel Veri Analizi Eğitimi
 • 32 - Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazma Eğitimi (Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi için)
 • 33 - GAUSS Programı ile Tek ve Çok Denklemli Zaman Serileri Analizi Eğitimi
 • 34 - Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe vd. Temel Sosyal Bilimlerde SSCI-SCI’de Taranan Dergilere Uygun Makale Konusu Bulmak (Literatürdeki Boşlukları Yakalamak ve Trend Analizleri)
 • 35 - Spor Bilimlerinde Araştırma Raporunun Yazımı: Spor Bilimleri İçin Makale ve Bildiri Yazımına Yönelik Uygulamalı Bir Kılavuz
 • 36 - Hemşirelik Ve Sağlık Bilimlerine Özel Uluslararası Ve Ulusal Tabanlı İndexlere Yönelik (WOS, Alan İndexi, TR-DİZİN) Makale Yazma ve Gönderme Eğitimi
 • 37 - Sağlık Bilişimi ve Veri Analitiği JAMOVI ve JASP Uygulamaları Eğitimi
 • 38 - Anket-Ölçek Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler: Örneklem Seçimi - Uygun İstatistik Tekniği - Veri Analizi
 • 39 - SSCI- SCI’de Taranan Dergilere Uygun Makale Konusu Bulmak Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitim (Öğretmen Yetiştirme Temel Doçentlik ve Doktora alanı)
 • 40 - Fen Bilimleri Ve Mühendislikte SSCI-SCI Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri Eğitimi
 • 41 - Uluslararası İlişkiler Alanında SCI-SSCI Makale Yazma ve Yayınlama Teknikleri Eğitimi
 • 42 - R ile Veri Görselleştirme Eğitimi
 • 43 - Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazma Stratejileri
 • 44 - R ile Power Analizi ( R ile Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplama )
 • 45 - R İle İleri Düzey Analizler ( R İle İleri Düzey Veri Analizi )
 • 46 - Veteriner Hekimlikte Lisansüstü Öğrencileri ve Genç Araştırmacılar için Makale Yazma Stratejileri
 • 47 - Web of Science ve Kullanımı: İlkeler, Stratejiler, İpuçları (Tüm Bilim Dalları için)
 • 48 - Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Zotero ve Citavi Kullanımı
 • 49 - Kalitatif Sentez ve Sistematik Derleme Eğitimi
 • 50 - Multidisipliner Araştırmalar Eğitimi
 • 51 - Aracı ve Düzenleyici Değişken (Mediator) Analizleri Eğitimi (Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi)
 • 52 - Doktora Yapan ve Doktoralı Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Eğitimi
 • 53 - A'dan Z' ye Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Eğitimi (Yeni Başlayanlar ve İleri Düzey Araştırmacılar İçin)
 • 54 - R Programlama Dili ile Meta Analiz Uygulamaları
 • 55 - EndNote Masaüstü ve Web Kullanımı Eğitimi
 • 56 - Eğitim Bilimleri-Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Becerilerini Geliştirme ve SCI-SSCI Makale Yazım Stratejileri Eğitimi
 • 57 - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi
 • 58 - Sosyal Bilimlerde SSCI İndeksli Dergilere Yayın Yapmak İçin Kritik Noktalar
 • 59 - Temel ve İleri Zaman Serileri Analizi Eğitimi
 • 60 - TÜBİTAK - ARDEB, 1001-1002-3501 Proje Yazma Eğitimi ( Fen Bilimleri İçin )
 • 61 - Deneysel Çalışmalarda Tasarım ve Örneklem Genişliği Belirleme Eğitimi (Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma Planlama)
 • 62 - Sistematik Derleme ve Meta Analiz Makaleleri Nasıl Yazılır? ( Tıp ve Sağlık Bilimleri İçin )
 • 63 - Gerçek Araştırma Hikayesi İle Nicel Yönteme Bütüncül Bakış (JAMOVI Uygulamalı)
 • 64 - Nitel Araştırmalarda Örnek Olay, Durum, Vaka Deseni -Yöntemi
 • 65 - Sıralı Bağımlı Değişkenli Modeller Kavram ve Uygulamalar Eğitimi
 • 66 - Makale Yazma Kuralları Eğitimi
 • 67 - Bilim Etiği ( Araştırma Etik İhlalleri Eğitimi )
 • 68 - TÜİK Mikro Verilerinin Tedariki ve SPSS İle Analizi
 • 69 - STATA İle Çok Denklemli Zaman Serileri
 • 70 - Stata İle Tek Denklemli Zaman Serileri
 • 71 - Alan Eğitiminde Makale ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 72 - QDA Miner Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Veri Analizi
 • 73 - SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi
 • 74 - Nitel Araştırmanın Temelleri
 • 75 - Nitel Veri Analizi ( Veri Analizi Sürecine Yeni Başlayanlar İçin )
 • 76 - R ile Veri Bilimi Eğitimi
 • 77 - Eviews12 İle Panel VAR Analizi ( Bir Makale Eşliğinde Uygulamaları )
 • 78 - İngilizce Makale Yazma Eğitimi ( Tüm Bilim Alanlarına Uygun )
 • 79 - A'dan Z'ye Nitel Araştırma Yöntemleri
 • 80 - İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- Tıp, Eczacılık vb Sağlık Alanları için
 • 81 - Karma Yöntem 2 ( Tüm Bilim Dallarına Göre)
 • 82 - Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS Uygulamalı )
 • 83 - İleri Jamovi Eğitimi
 • 84 - Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı
 • 85 - Nicel Araştırma Yöntemleri ve Nicel Veri Analizi (Teoriden Uygulamaya)
 • 86 - Karma Yöntem Araştırmaları 2 ( Orta ve İleri Düzey)Hatalı **
 • 87 - STATA İle Panel Veri Analizi
 • 88 - EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri
 • 89 - EVİEWS Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri
 • 90 - Latex İle Doküman Hazırlama Eğitimi
 • 91 - Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilimdalları İçin)
 • 92 - Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 1 ( Tüm Bilim Alanları İçin )
 • 93 - Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 2 ( Tüm Bilim Alanları İçin )
 • 94 - Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 3 ( Tüm Bilim Alanları İçin )
 • 95 - Tasarımcılar İçin Araştırma Yöntemleri Eğitimi
 • 96 - Turnitin Kullanımı ve İntihal, Raporlama, Kuram (A'dan Z'ye Tüm Yönleriyle) **
 • 97 - A'dan Z'ye Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazımı: İlkeler, Teknikler, Kurallar ve Yöntemler ( Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin )
 • 98 - SmartPLS ile Temel ve Üst Düzey Analizler Eğitimi
 • 99 - Tüm Yönleriyle İntihal Eğitimi ve İntihalden Uzak Durma, Atıf Yapmanın İlkeleri ( Akademik Çalışmalarda İntihal Yapmamak için Nelere Dikkat Edilmeli )
 • 100 - Canlı Ders SPSS ile Nicel Veri Analizi *
 • 101 - Nitel Araştırma Raporunun Yazımı ( Nitel Bulgular ve Yorumların Yazımının İncelikleri )
 • 102 - MAXQDA İle Tüm Nitel Ve Karma Analizler-Eğitimler Tek Paket ( Temel MAXQDA ve İleri MAXQDA ) A'dan Z'ye
 • 103 - SPSS İle Tüm Analizler-Eğitimler Tek Paket ( Temel SPSS ve İleri SPSS ) A'dan Z'ye
 • 104 - Q Metodoloji Eğitimi
 • 105 - Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • 106 - Survey Monkey Eğitimi
 • 107 - Temel SPSS ile Nicel Veri Analizi
 • 108 - İleri SPSS ile Veri Analizi -1
 • 109 - İleri SPSS ile Veri Analizi -2
 • 110 - Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket
 • 111 - AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi
 • 112 - AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi ( YEM ) Uygulamaları Eğitimi
 • 113 - SPSS ile Survival Analiz( Hayatta Kalma, Sağkalım Analizi )-Tıpçılar ve Sağlık Alanları İçin
 • 114 - Roc ve Yaşam Analizi Eğitimi ( Tıp,Eczacılık vb. Sağlık Alanları İçin )
 • 115 - Finansal Ekonometri
 • 116 - Yöneylem Araştırmaları
 • 117 - Veri Bilimine Giriş
 • 118 - Mentimeter İle Etkileşimli Sunum Eğitimi
 • 119 - İleri MAXQDA Kullanımı ve İleri Nitel Veri analizi
 • 120 - Temel MAXQDA Eğitimi
 • 121 - Eviews ile Finansal Ekonometri Eğitimi
 • 122 - Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
 • 123 - Sosyal Bilimlerde Tez ve Makale Yazanlar İçin Nicel Veri Analizi
 • 124 - Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri**
 • 125 - Psikoloji,Davranış Bilimleri ve PDR'de Araştırma Yöntemleri
 • 126 - Örnek ve Uygulamalarla Meta-Tematik Analiz Eğitimi
 • 127 - Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler
 • 128 - Mendeley Eğitimi ( YENİ )**
 • 129 - Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği
 • 130 - Metindilbilimsel Yaklaşımla Akademik Yazma Eğitimi: Eğitim Bilimleri Alanında Tez ve Makale Oluşturma Süreci
 • 131 - Tek Denekli Araştırma Yöntemleri
 • 132 - İktisat-İşletme Alanında SCI-SSCI Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 133 - Tıp Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 134 - Tıbbi Araştırma Yöntemleri ( Tıp Doktorları İçin )
 • 135 - Mplus ile YEM Eğitimi ( Temel ve İleri Düzey )
 • 136 - İçerik Analizi ( Sosyal Bilimler ve İletişim Bilimleri İçin A'dan Z'ye Tüm Yönleriyle )
 • 137 - Sosyal Bilimlerde SSCI'de Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi *
 • 138 - Atlas.ti Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 139 - Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi'nde SSCI-SCI'de Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 140 - Temel ve İleri Düzey SmartPLS Kullanımı Eğitimi
 • 141 - Veteriner Hekimliği Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 142 - Sosyal Ağ Analizi ve Ucinet Kullanımı
 • 143 - Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 144 - Turizmde Web of Science Tarafından Taranan Dergilerde ( SSCI-SCI ) Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 145 - Ziraat Bilimlerinde SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi
 • 146 - Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler Eğitimi ( Yöntemsel Yenilikler için Disiplinlerarası Bir Kılavuz )
 • 147 - Karma Yöntem-1 ( Temel Düzey-Tüm Bilim Dalları İçin )
 • 148 - Stata ile Panel Veri Analizi
 • 149 - R ile Panel Veri Analizi
 • 150 - R ile Çok Denklemli Zaman Serileri Analizi
 • 151 - R ile Tek Denklemli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi
 • 152 - R ile Ekonometriye Giriş
 • 153 - Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi ( A'dan Z'ye )
 • 154 - Temel SAS Eğitimi
 • 155 - Makalenizin İçeriğine Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte Dergi Bulma Yöntemleri
 • 156 - SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri
 • 157 - Lisrel Kullanımı Eğitimi ( Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri )
 • 158 - Veri Zarflama Analizi
 • 159 - Q Metodoloji ( Q Metod ) Eğitimi
 • 160 - Eviews ile Panel Veri Analizi
 • 161 - Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri
 • 162 - Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri
 • 163 - Eylem Araştırması ( Kuramdan Uygulamaya- Makale-tez yazımı ile )
 • 164 - İleri Düzey AMOS ve Üst Düzey Analizler *
 • 165 - Temel Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi) *
 • 166 - Eviews ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler ( Tüm Bilim Alanları İçin )
 • 167 - Hiyerarşik Lineer Modelleme ( HLM ) Eğitimi
 • 168 - SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler ( Tüm Bilim Alanları İçin)
 • 169 - GPower ile Güç Analizi ( Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler İçin )
 • 170 - GPower Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi ( Tıp-Eczacılık-Hemşirelik )
 • 171 - Stata ile Lojistik Regresyon
 • 172 - Nicel Araştırma Yöntemleri 2
 • 173 - Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
 • 174 - Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı
 • 175 - Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulamaları ( Kuramdan Uygulamaya Örneklerle )
 • 176 - Mühendislik ve Fen Bilimlerinde MATLAB Uygulamaları
 • 177 - Temel Jamovi Eğitimi
 • 178 - Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi
 • 179 - Psikolojik Test-Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci ( SPSS ve Lisrel Uygulamaları )
 • 180 - Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi *
 • 181 - Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni ( Kültür Araştırması )
 • 182 - Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı ( Uygulamalı )
 • 183 - MAXQDA Başlangıç Eğitimi *
 • 184 - İleri Düzey MAXQDA Kullanımı ve Nitel Veri Analizi *
 • 185 - MAXQDA 2 Eğitim 1 Paket(Temel Maxqda-İleri Maxqda) *
 • 187 - Her Yönü ile Web of Science-Clarivate **
 • 188 - Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Egitimi ( Uygun Analiz Yöntemini Belirleme )
 • 189 - Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri **
 • 190 - Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
 • 192 - İleri Düzey Meta Analizi ve CMA Yazılımı Eğitimi
 • 193 - EndNote Web Kullanımı ve Kaynakça Yönetimi
 • 194 - Temel SPSS Eğitimi *
 • 195 - İleri SPSS ve Veri Analizi *
 • 196 - SPSS ile 2 Eğitim 1 Paket(Temel SPSS ve İleri SPSS) *
 • 198 - Yağmacı, Sahte, Şaibeli ( Predatory ) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi
 • 199 - Zotero Eğitimi*
 • 200 - Temel Nvivo Kullanımı
 • 201 - İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 202 - NVIVO 2 Eğitim 1 Paket
 • 204 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1
 • 205 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2
 • 206 - Nitel Araştırma Yöntemleri 2 Eğitim 1 Paket ( Nitel 1-Nitel 2 )
 • 208 - Araştırma Etiği
 • 211 - Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1 *
 • 213 - Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı ( TAP )
 • 214 - Mendeley Eğitimi**
 • 216 - Coggle Kullanımı**
 • 217 - Citavi Kullanımı**
 • 218 - iThenticate ( İntihal Belirleme Yazılımı ) Eğitimi
 • 222 - A1-Nitel Araştırmanın Temelleri(Deneme Erişimi)
 • 223 - A2-İngilizce Makale Yazım Eğitimi(Deneme Erişimi)
 • 224 - A3-EVİEWS Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri (Deneme Erişimi)
 • 225 - A4-Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı (Deneme Erişimi)
 • 226 - A5-Temel SPSS İle Nicel Veri Analizi(Deneme Erişimi)
 • 227 - A6-Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Deneme Erişimi)
 • 228 - A7-İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- Tıp, Eczacılık vb Sağlık Alanları İçin (Deneme Erişimi)
 • 229 - A8-Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Deneme Erişimi)
 • 230 - A9-Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi (Deneme Erişimi)
 • 231 - A10-Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi'nde SSCI-SCI'de Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi(Deneme Erişimi)
 • 232 - A11-Tıbbi Araştırma Yöntemleri ( Tıp Doktorları İçin ) (Deneme Erişimi)
 • 233 - A12-Karma Yöntem-1 Eğitimi (Deneme Erişimi)

Kurumsal Başvuru Formu