Yüzyüze Kurumsal Eğitimler

# Eğitim Başlığı Süre Gün Fiyat Açıklama
Temel SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri SPSS Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Nvivo Eğitimi 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Maxqda Kullanımı 24 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Nitel Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Karma Araştırma Yöntemleri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Tez Yazım Stratejileri 24 Saat 3 Gün 5.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Makale Yazma Stratejileri (SSCI index için) 30 Saat 4 Gün 6.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
EndNote X8 Web Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Mendeley Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Meta Analizi ve CMA 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Temel Amos 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
İleri Amos Kullanımı 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Akademik Yazım I 16 Saat 2 Gün 3.500 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
Zotero Eğitimi 8 Saat 1 Gün 2.000 % 100 memnuniyet garantisi verilir.
* Fiyatlar, katılımcı sayısına bağlı değildir. ** Memnun kalmadığınız takdirde, paranız iade edilir.
 1. AYUEM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında devlet kuruluşlarına, Üniversitelere, STK’lara, vakıflara, derneklere yönelik yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Maxqda, LISREL, Nvivo, SPSS, EndNote, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden kurumsal yüz yüze eğitim programları sunulmaktadır. Eğitimler alanında uzman kişilerce verilmektedir.

 2. AYEUM tarafından sadece kurum ve kuruluşlara (özel veya resmi) yüz yüze eğitim hizmeti sunulmaktadır. Resmi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen eğitimler için kamu yararı gözetilerek ek materyaller sağlanır. Bu eğitici materyaller (ders notları, kitap vb.) için herhangi bir ücret talep edilmez.

 3. Kurumsal yüz yüze eğitimler en az doktora derecesine sahip uzmanlar tarafından verilir. Eğitimin başında ve sonunda başarı düzeyi, gelişim düzeyi, kalıcılık düzeyi ve memnuniyet düzeyi ölçülerek eğitimin çıktıları ölçülür. Elde edilen bulgular 7 iş günü içinde rapor hazırlanarak ilgili kuruma iletilir. Yüz yüze eğitim talebi ancak kurumun/organizasyonun yetkili çalışanı tarafından yapılabilir. Kurumsal yüz yüze eğitim talebinizi, iletişim formunu kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca telefon ve mail yoluyla da talebinizi iletebilirsiniz.

 4. Eğitimler esnasında memnun kalmazsanız vergiler hariç tüm ücret iade edilir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere onaylı ve uluslararası geçerliği olan sertifikalar verilir.

Yüzyüze Kurumsal Eğitim Listesi

 • 0 - Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket
 • 1 - Eviews ile Panel Veri Analizi
 • 2 - Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri
 • 3 - Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri
 • 4 - Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulamaları (Kuramdan Uygulamaya Örneklerle)
 • 5 - Mühendislik ve Fen Bilimlerinde MATLAB Uygulamaları
 • 6 - Eylem Araştırması (Kuramdan Uygulamaya)
 • 7 - Gpower Programı ile Sağlık Bilimlerinde Güç Analizi
 • 8 - Temel Jamovi Eğitimi
 • 9 - Temel SAS Eğitimi
 • 10 - Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi
 • 11 - Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci (Spss ve Lisrel Uygulamaları)
 • 12 - Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi
 • 13 - Tüm Yönleriyle Etnografya Deseni (Kültür Araştırması)
 • 14 - Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı (Uygulamalı)
 • 15 - MAXQDA Başlangıç Eğitimi
 • 16 - İleri Düzey MAXQDA Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 18 - Her Yönü ile Web of Science-Clarivate
 • 19 - Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
 • 20 - Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)
 • 21 - Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri
 • 22 - Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
 • 24 - Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi
 • 25 - Temel SPSS Eğitimi
 • 26 - İleri SPSS ve Veri Analizi
 • 27 - Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)
 • 29 - Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi
 • 30 - Temel Nvivo Kullanımı
 • 31 - İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
 • 33 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1
 • 34 - Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2
 • 35 - Zotero Eğitimi
 • 37 - Araştırma Etiği
 • 40 - Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1
 • 42 - Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)
 • 43 - Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri
 • 44 - SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri
 • 45 - Mendeley Eğitimi
 • 47 - Coggle Kullanımı
 • 48 - Citavi Kullanımı
 • 49 - iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi
 • 50 - İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri
 • 51 - EndNote Eğitimi

Kurumsal Başvuru Formu