Ders Detayı

Stata ile Lojistik Regresyon
9 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1:Kesikli ve Sınırlı Bağımlı değişken  modellerinin tanıtımı

Ders 2: Stata’ya giriş ve veri yükleme

Ders 3: Stata ile lojistik regresyon tahmini 1

Ders 4:Stata ile lojistik regresyon tahmini 2

Ders 5:Sıralı lojistik regresyon  (ordered logistic regression)

Ders 6:Sıralı lojistik regresyon tahmini ve yorumu

Ders 7: Çokterimli(çok katmanlı) lojisitk regresyon tahmini (multinomial logistic regression)

Ders 8: Probit Regresyon (Probit regression) tahmini

Ders 9: Tobit Analizi ve Tahmini

 

STATA ile Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri(Discreteand Limited Dependent Variable Models)

Bu eğitimde  sosyal bilimler ( sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme, turizm..) ve  sağlık bilimleri (tıp, veterinerlik, eczacılık)   alanında çokça kullanılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasına yardımcı olacak bazı ekonometrik teknikler ve ilgili programlara yer verilmiştir. Anket çalışmaları doğası gereği sınırlı seçeneklerle yapılmaktadır.  Sınırlı seçeneklerle yapılan  analizlerde ekonometrik tahminlerde çokça kullanılan doğrusal regresyon  modelleri kullanılmamaktadır. Bunun yerine Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri (Discreteand Limited Dependen tVariable Models,Lojistik Regresyon (logistic regression), Probit  vd.) kullanılmaktadır. Bu modellerde kendi aralarında bir dizi alt modellere ayrılmaktadır. Bunların büyük bir kısmı lojistik regresyon türünde yapılan tanımlama ile bilinmektedir.

 Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Online Sınav: Var

Fiyat:
249,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Ş.Y.

SAYIN HOCAM MERHABA BİREYSELLERİN BANKA HESABI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR ANKETTEN FAYDALANARAK YAŞ, EĞİTİM, CİNSİYET GİBİ FAKTÖRLERİN HESAP SAHİBİ OLUP OLMAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEK İSTİYORUM. FAKAT LOGİT VE PROBİT MODELLER ARASINDA TERCİHİ NASIL YAPABİLİRİM? HANGİ MODELİN DAHA UYGUN OLDUĞUNU BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN BİR TEST MEVCUT MUDUR? LİTERATÜRDE YOĞUNLUKLA PROBİT MODEL KULLANILARAK BENZER ÇALIŞMALAR YAPILMIŞ. PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,İstediğini kullanabilirsin,Birinin   katsayıları diğerinin katı (kitapta ve videoda açıklanmış)şeklindedir. Bana sorsan daha yaygın olan lojistik kullanın


Ş.Y.

LOGİT YA DA PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Hayır, hata varsa verilerde sistem error verir uyarır. colinearity gibi sorunlar olabilir. Program sizi ikaz eder. Birim kök diye bir şey yok.,Anket sonuçlarına dayalı bir tahmin tekniği.


K.Ö.

MERHABA HOCAM, MULTINOMIAL LOGIT - MNL YÖNTEMİNİ KULLANARAK STATA'DA BİR ANALİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM. MNL MODELİNİN VARSAYIMI OLAN IIA'YI ANALİZ EDEBİLMEK İÇİN "MLOGİT, HAUSMAN BASE" KOMUTUNU YAZIYORUM VE "OPTİON HAUSMAN NOT ALLOWED" HATASINI ALIYORUM. BU HATADAN NASIL KURTULABİLİRİM YA DA BU KOMUTU KULLANMADAN HAUSMAN IIA VEYA SMALL VE HSİAO (1995)'UN GELİŞTİRDİĞİ IIA'YI TAHMİN ETME MÜMKÜN MÜ? BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Norma panel yapıyorsan, rastgele etkilerle önce tahmin yapman gerekir. MNL ile panel veri mi kullanıyorsun? Yoksa sadece kategorik veri mi kullanıyorsun? Tam anlayamadım.


A.C.

SAYIN HOCAM, 2009-2018 DÖNEMLERİ FONLARIN BAŞARI ANALİZİNİ YAPTIM. ÇALIŞMAMDA 17 BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM VAR(17 FARKLI YATIRIM STRATEJİSİ), BU BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN GÖZLEM SAYILARI FARKLI. ÖRNEĞİN 1. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİMİN(1.STRATEJİ) GÖZLEM SAYISI 50; 2.SİNİN(2. STRATEJİNİN) 125; 3.SÜ 465 BEN BUNLARI STATADA EŞİTLEYEBİLİR MİYİM? YA DA HER BİRİNDEN EŞİT SAYIDA GÖZLEM HAZIRLAYIP MI ANALİZE SOKACAĞIM? YA DA SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gözlem sayılarını eşit olmasına dikkat etmeniz daha yerinde olur. Bazı analizlerde az bir gözlem farkı sorun olmuyor. Ancak burada fark çok fazla,


A.C.

SAYIN HOCAM; STATA'DA MODEL UYUMUNA İLİŞKİN COX&SNELL, NAGELKERKE GİBİ İSTATİSTİKLER VAR MI? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Stata programı da logistic regresyonda SPSS kadar etkin ve kullanışlıdır. Ufak farklılıklar var. SPSS de model tahmininin sağlıklı olup olmadığını gösteren göstergelerin benzeri STATA da mevcuttur. Ancak aynısı değildir. Örneğin STATA da LR chi2,, Prob > chi2e ,Loog likelihood , Pseudo R2, değerleri verilmektedir. Özel tanımlamalarla diğer değişkenler de sorgulanabilir. Ancak buna gerek yok, çünkü yeterli bilgi verilmektedir.Başarılar.


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA'DA VERİLERİMİ YÜKLÜYORUM HEMEN ARDINDAN BİRİM KÖK TESTİ YAPMAK İÇİN MENÜYÜ KULLANIYORUM FAKAT BİR TÜRLÜ BİRİM KÖK TESTİ YAPAMIYORUM. İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇEN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer verileriniz doğru yüklemiş ise sorun olmaz. Örneğin bir veri seti yüklediniz. tarih diye bir zaman sütunu bulunsun (aylık,yıllık vs) önce bunu tanımlamanız gerekir. Komut ile, tsset tarih ......dersiniz. aşağıya, time variable: tarih, 1909 to 1970 delta: 1 year bir sonuç gelir. Bu veri seti 1909-1970 yıllık verileri içeriyor. Diyelim ki, LnRGNP adnda bir serimiz olsun, bunun birim köküne bakılacak. İki şekilde a) Komut olarak; dfuller lnRGNP, noconstant lags(2) diye yazarsanız, LnRGNP serisi Dicky-Fullar birm kök testine göre ( 2 gecikme) sabit olmayan formdaki değerini verir.Bu komutlar tanımlanmıştır. b) İkinci bir yöntem pencereden yola çıkarak birim köke bakabilirsiniz. Statistic.>Time series>Test....şeklinde NOT. Bu bilgiler yeterli değilse benim Umuttepe ve Nobel yayında çıkan Stata Uygulamaları kitaplarından istifade edebilirsiniz. Başarılar


A.C.

SAYIN HOCAM, SORUMA YANIT VERMENİZE GEREK KALMADI 10'AR YILLIK VERİLERLE PANEL YAPILAMIYORMUŞ DENEYEREK GÖRDÜM, İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMI SUNARIM


A.C.

SAYIN HOCAM, TEZİMDE KULLANILAN STRATEJİLERİNİN FON BAŞARILARINA ETKİSİNİ ARAŞTIRIYORUM. LOJİSTİK REGRESYONU KULLANIRKEN STRATEJİLERİN YANİ TÜM BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN KATEGORİK OLMASININ(0 VEYA 1) BİR SAKINCASI VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Anladığım kadarı ile sakıncası yoktur.


A.C.

SAYIN HOCAM, LOJİSTİK REGRESYONUN VARSAYIMLARI VAR MIDIR? VARSA BU VARSAYIMLARI SAĞLAMAK ZORUNDA MIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Anlamadım soruyu. Sonuçların anlamlı olması geçerlidir.


A.C.

SAYIN HOCAM, LOJİSTİK REGRESYONUN NORMAL DAĞILIM, OTOKORELASYON, SABİT VARYANS, GİBİ VARSAYIMLARI VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

(1,0) veya (1,2,3) gibi veri setinin, doğası gereği normal dağılımı sorunlu olur. Videolarda bunları anlattım.Lütfen onlara bak.


K.Ö.

MERHABA AZİZ HOCAM, PANEL ORDERED LOGİSTİC REGRESİON 'UN UYGULAMASINDA VERİ SETİNİ NASIL OLUŞTURUYORUZ. ANALİZİ YAPARKEN SÜREKLİ STATA VERİ PANEL DATAYA UYGUN DEĞİL ŞEKLİNDE UYARI VERİYOR. BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,bağımlı değişken mutlaka sıralı olmalıdır (ör:1,2,3,.).Ayrıca sınırlı sayı olmalıdır. Ona dikkat etmeniz gerekir.


E.G.K.

HOCAM MERHABA, MULTİNOMİAL LOGİSTİC REGRESSİON KULLANDIĞIMIZDA VERİ SETİNDEKİ DEĞİŞKENLERİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU, YA DA BAĞIMLI DEĞİŞKEN KATEGORİLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU (İNDEPENDENCE OF İRRELEVANT ALTERNATİVE) TEST ETMENİN YOLLARI NELERDİR VE BU TESTLERİN STATA ÜZERİNDEN UYGULAMALARI NASILDIR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Etkleşim için ( x1 ve x2) değişkenler contrast x1 # x2 Bir değişkenin modele bilgi katıp katmadığını belirlemek için, contrast x1 kullanabilrsin.