Ders Detayı

STATA ile Lojistik Regresyon
9 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1:Kesikli ve Sınırlı Bağımlı değişken  modellerinin tanıtımı

Ders 2: Stata’ya giriş ve veri yükleme

Ders 3: Stata ile lojistik regresyon tahmini 1

Ders 4:Stata ile lojistik regresyon tahmini 2

Ders 5:Sıralı lojistik regresyon  (ordered logistic regression)

Ders 6:Sıralı lojistik regresyon tahmini ve yorumu

Ders 7: Çokterimli(çok katmanlı) lojisitk regresyon tahmini (multinomial logistic regression)

Ders 8: Probit Regresyon (Probit regression) tahmini

Ders 9: Tobit Analizi ve Tahmini

 

STATA ile Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri(Discreteand Limited Dependent Variable Models)

Bu eğitimde  sosyal bilimler ( sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme, turizm..) ve  sağlık bilimleri (tıp, veterinerlik, eczacılık)   alanında çokça kullanılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasına yardımcı olacak bazı ekonometrik teknikler ve ilgili programlara yer verilmiştir. Anket çalışmaları doğası gereği sınırlı seçeneklerle yapılmaktadır.  Sınırlı seçeneklerle yapılan  analizlerde ekonometrik tahminlerde çokça kullanılan doğrusal regresyon  modelleri kullanılmamaktadır. Bunun yerine Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modelleri (Discreteand Limited Dependen tVariable Models,Lojistik Regresyon (logistic regression), Probit  vd.) kullanılmaktadır. Bu modellerde kendi aralarında bir dizi alt modellere ayrılmaktadır. Bunların büyük bir kısmı lojistik regresyon türünde yapılan tanımlama ile bilinmektedir.

 Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Online Sınav: Var

Fiyat:
179,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Ş.Y.

SAYIN HOCAM MERHABA BİREYSELLERİN BANKA HESABI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR ANKETTEN FAYDALANARAK YAŞ, EĞİTİM, CİNSİYET GİBİ FAKTÖRLERİN HESAP SAHİBİ OLUP OLMAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEK İSTİYORUM. FAKAT LOGİT VE PROBİT MODELLER ARASINDA TERCİHİ NASIL YAPABİLİRİM? HANGİ MODELİN DAHA UYGUN OLDUĞUNU BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN BİR TEST MEVCUT MUDUR? LİTERATÜRDE YOĞUNLUKLA PROBİT MODEL KULLANILARAK BENZER ÇALIŞMALAR YAPILMIŞ. PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,İstediğini kullanabilirsin,Birinin   katsayıları diğerinin katı (kitapta ve videoda açıklanmış)şeklindedir. Bana sorsan daha yaygın olan lojistik kullanın


Ş.Y.

LOGİT YA DA PROBİT REGRESYON ANALİZİNDEN ÖNCE DOĞURUSAL REGRESYON ANALİZİNDE OLDUĞU GİBİ SINANMASI GEREKEN VARSAYIMLAR SÖZ KONUSU MUDUR? ÖRNEĞİN ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI SORUNU, NORMALLİK, DEĞİŞEN VARYANS VEYA BİRİM KÖK GİBİ. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Hayır, hata varsa verilerde sistem error verir uyarır. colinearity gibi sorunlar olabilir. Program sizi ikaz eder. Birim kök diye bir şey yok.,Anket sonuçlarına dayalı bir tahmin tekniği.


K.Ö.

MERHABA HOCAM, MULTINOMIAL LOGIT - MNL YÖNTEMİNİ KULLANARAK STATA'DA BİR ANALİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM. MNL MODELİNİN VARSAYIMI OLAN IIA'YI ANALİZ EDEBİLMEK İÇİN "MLOGİT, HAUSMAN BASE" KOMUTUNU YAZIYORUM VE "OPTİON HAUSMAN NOT ALLOWED" HATASINI ALIYORUM. BU HATADAN NASIL KURTULABİLİRİM YA DA BU KOMUTU KULLANMADAN HAUSMAN IIA VEYA SMALL VE HSİAO (1995)'UN GELİŞTİRDİĞİ IIA'YI TAHMİN ETME MÜMKÜN MÜ? BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Norma panel yapıyorsan, rastgele etkilerle önce tahmin yapman gerekir. MNL ile panel veri mi kullanıyorsun? Yoksa sadece kategorik veri mi kullanıyorsun? Tam anlayamadım.