Ders Detayı

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
10 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecine Giriş

Ders 2: Anket ve Ölçek Farkı

Ders 3: Ölçek türleri ve Likert türü ölçekler

Ders 4: Geçerlik

Ders 5: Güvenirlik

Ders 6: SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu

Ders 7: Faktör sayısının belirlenmesi

Ders 8: Güvenilirlik analizleri

Ders 9: Sonuçların raporlanması

 

Bu ders toplam 103 dk'dır.

 

Eğitim Hakkında

Ölçekler, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama aracıdır. Ölçek geliştirme ya da uyarlama süreci, geçerlilik ve güvenilirlik kanıtlarının arandığı hem nitel hem de nicel istatistiksel aşamaları olan olukça karmaşık bir süreçtir. Aralarındaki ayrım yeterince yapılamamakla birlikte ölçekler anketlere göre hazırlanması daha fazla uzmanlık gerektiren ancak uygulamada daha kullanışlı ölçme araçlarıdır. Bu eğitim kapsamında edinilecek bilgi ve beceriler sayesinde, araştırmacılara araştırmalarında kullanabilecekleri ölçekleri geliştirebilecek ya da uyarlayabilecektir.

#AYEUM  #yeniyöntemler #ölçek geliştirme #yöntem

Eğitmen: Prof. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Fiyat:
899,90 TL
Ders İzleme Süresi: 75 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 10
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

T.A.

HOCAM MERHABA. OKUDUĞUM ÖLÇEK GELİŞTİRME MAKALELERİNDE MADDE AYIRT EDİCİLİK DEĞERİ İÇİN TOPLAM PUANI BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAYIP, ALT VE ÜST YÜZDE 27’LİK DİLİMLERİN PUANLARI ORTALAMALARI ARASINDAKİ FARKI T TESTİ İLE ANALİZ EDİYORLAR. BU ANALİZİ SPSS İLE NASIL YAPABİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

İşlem adımları: 1. Ölçeğinize ait toplam puan sütununu büyükten küçüğe sıralayınız. 2. Sıralanmış toplam puan sütununa göre en yüksek puan alan %27’lik üst grubu ve en düşük puanları alan %27’lik alt grubu belirleyiniz (Örn. 200 kişilik bir veri setinde en yüksek puan alan 54 ve en düşük puan alan 54 kişi). 3. Toplam puan sütununun yanına yeni bir sütun açınız ve yeni sütunda alt ve üst grup üyelerini kodlayınız (örn. Alt=1 ve Üst=2). 4. Her bir ölçek maddesini Alt ve Üst grup değişkeni açısından karşılaştırınız. 5. Örnek tablo ve yorum için linkten ulaşabileceğiniz makaleye bakabilirsiniz ( http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1287) Kolaylıklar dilerim... Not: Madde ayırt edicilik analizini madde toplam korelasyon katsayısı hesaplayarak da raporlayabilirsiniz. Bunun için Analyze/Scale/Reliability Analysis menüsünü kullanabilirsiniz.


S.K.

MERHABA. YENİ HAZIRLANAN BİR ÖLÇEĞİN İÇ TUTARLIĞI İÇİN YALNIZ CRONBACH ALFA YETERLİ MİDİR? YOKSA MADDE TOPLAM KORELASYONU VE TESTİ YARILAMA YÖNTEMİNİ DE KULLANMAK MI GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Kandemir, Cronbach Alfa, Guttman test yarılama ve madde-toplam korelasyon analiziyle hesaplanan katsayıların ortak özelliği, ölçme aracının maddelerinin ortak bir özelliği ölçme derecesini hesaplayarak içtutarlılık açısından ölçekten elde edilen puanların güvenilirliğine dair kanıt sunmalarıdır. Cronbach Alfa ve madde-toplam korelasyon katsayısı tüm maddeleri hesaba kattığı için test yarılama yöntemine göre daha hassastır. Özellikle madde toplam korelasyon katsayısı, ölçekteki maddelerin belli bir özelliğe yüksek düzeyde sahip olanlar ile düşük düzeyde sahip olanları ayırt edebilme gücünü ortaya koyması itibariyle ölçeğin yapı geçerliliğine dair de kanıt sunmaktadır. Dolayısıyla SPSS'de aynı menü altında (Scale/Reliability Analysis) yer alan bu değerlerin verilmesinde bilgilendirici olacaktır. Örnek bir rapor için ekteki linkten ulaşabileceğiniz makaleye bakabilirsiniz ( http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1287). Kolaylıklar dilerim.


S.K.

MERHABA. ÖRNEKLEMİN YETERLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL BİLEBİLİRİZ?SPSS TE BUNUN İÇİN BİR MENÜ VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Kandemir, ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde kullanılacak veri setinin büyüklüğü ve niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler "SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu" başlıklı 6. ders videosunda mevcuttur.


B.E.

MERHABA HOCAM, ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİYLE İLGİLİ ANLATTIKLARINIZDAN OLDUKÇA FAYDALANDIM FAKAT SORUM DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI GELİŞTİRME SÜRECİ İLE İLGİLİ OLACAK. DPA İLE İLGİLİ OKUDUĞUM ÇALIŞMALARIN BİRÇOĞUNDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK İÇİN UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMIŞ, KAPPA KATSAYISI VE PUANLAYICILAR ARASINDAKİ KORELASYONA BAKILMIŞ. BAZI ÇALIŞMALARDA İSE DPA İÇİN DE CRONBACH ALFA ANALİZİ VE AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ DE YAPILMIŞ. DPA İÇİN BU ANALİZLERİN KATKISINI NASIL YORUMLUYORSUNUZ? YA DA DAHA AÇIK OLARAK DPA İÇİN NASIL BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK YOLUNUN UYGULANMASINI TAVSİYE EDERSİNİZ VE BİR GENELLENEBİLİRLİK ÇALIŞMASI YAPILMASINI ŞART GÖRÜYOR MUSUNUZ? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Evci, Dereceli Puanlama Anahtarları (rubrikler) uzmanlar tarafından bir ürün ya da sürecin değerlendirmesi için kullanılan veri toplama araçlarıdır. Dolayısıyla katılımcıların kendileriyle ilgili görüşlerini puanladıkları ölçeklerden yapısal olarak farklıdırlar. Örneğin SPSS’te ölçek maddelerinin veri girişinde her sütun bir maddeyi, her satır da bir katılımcıyı temsil ederken, rubriğin veri girişinde her sütun bir uzmanın verdiği puanı (madde bazında ya da toplamda) her satır da puanlanan kişileri temsil eder. Bu yüzden mesela 3 uzmanın 50 öğrencinin projesine verdiği puanları, 300 katılımcının 20 maddelik bir ölçeğe verdiği puanların analizinde olduğu gibi faktör analizine tabi tutmak doğru olmaz. Rubriklerin kapsam ve yapı geçerliliklerinin sınanmasında uzman görüşü esas olmalıdır. Subjektif puanlanan böyle bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenilirliğinin ise puanlama güvenilirliği (interrater reliability) ile test edilmesi daha uygundur. Bu amaçla da Kappa ya da basit korelasyon analizleri yerine Intraclass correlation coefficient kullanılması uygun olacaktır. Örnek bir SPSS analizi için https://www.youtube.com/watch?v=1Avl7DzKmnc adresini ziyaret edebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.


Y.A.

MERHABA, ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA İÇİN SPSS, ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA, AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ VE PSİKOLOJİK TEST ÖLÇEK GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNİ SATIN ALDIM. İYİ BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ÖLÇEK UYARLAMA ORTAYA KOYMAK İÇİN İZLEMEM GEREKEN ÇALIŞMA SÜRECİ NASIL OLMALIDIR. ÖZELLİKLE SIRALAMA OLARAK BİLGİ İSTİYORUM, SONDAN BAŞLAMAMAK ADINA


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Aslan, uyarlama ve geliştirme oldukça ayrıntılı ve önkoşullar içeren dinamik bir süreçtir. Genel hatlarıyla madde havuzunun hazırlanması ve ölçme aracının psikometrik özelliklerinin test edilmesi şeklinde nitelle başlayıp nicelle devam eden bir işlem akılı vardır. Ancak her bir aşamanın kendi içerisindeki ayrıntılarını eğitimler esnasında özümseyerek öğrenmenizi tavsiye ederim. Saygılarımla.


Y.A.

ÖLÇEK UYARLAMA SÜRECİ İÇİN SÜREÇ ÖLÇÜT (UYUM) GEÇERLİLİĞİ VE YAPI GEÇERLİLİĞİ ŞEKLİNDE Mİ İLERLİYOR? YOKSA SADECE YAPI GEÇERLİLİĞİ VE FAKTÖR ANALİZİ ŞEKLİNDE Mİ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Faktör analizi zaten yapı geçerliliğini test etmek amacıyla kullanılır. Ölçüt (uyum) geçerliliği buna ek olarak test edilebilecek ayrı bir kanıttır. Faktör analizinden sonra yapılması daha makuldür, çünkü ölçeğin yapısı ve maddeleri netleştikten sonra son hali üzerinden ölçüt ölçeklerle karşılaştırılması gerekir.


G.D.Ö.

MERHABA HOCAM, ÖLÇEĞİNDE AFA YAPMADAN ÖNCE MADDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜ VE MADDE GÜÇLÜK KATSAYISINA BAKILMASİ İSTENDİ. NASIL YAPACAĞIMI VE SONUÇLARI YORUMLARKEN NEYE DİKKAT EDECEGİMİ BİLEMEDİM. GELİŞTİRMEKTE OLDUĞUM ÖLÇEKTE BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ SORULARI YER ALMAKTADIR. DESTEĞİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Özdenk, %27’lik alt ve üst grupların puanlarının karşılaştırılması ya da madde-toplam korelasyon katsayısının hesaplanması yoluyla ayırt edicilik analizleri yapılabilir. Bu analizler temelde ölçeğin yapısının geçerliliğine ilişkin kanıtlar sunarken iç-tutarlılık açısından da ölçekten elde edilen puanların güvenilirliğinin bir kanıtıdır. Ancak bu işlemlerin ölçeğin faktör yapısı belirlendikten sonra yapılması daha mantıklı olacaktır. Diğer taraftan başarı testlerinin aksine ölçeklerde soruların doğru ya da yanlış cevapları olmadığı için güçlük analizinin yapılması anlamlı değildir.


F.G.

SAYGIDEĞER HOCAM, ANALİZLERİ KAPSAMLI BİR BİÇİMDE ANLATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. BEN ÖLÇEKLER TOPLAM PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKSE HER BİR MADDENİN ÖLÇEĞİN GENELİ İLE OLAN DÜZELTİLMİŞ TOPLAM MADDE PUANININ RAPORLANMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM. SİZ BURADA HER MADDENİN SADECE KENDİ BOYUTU İLE OLAN MADDE TOPLAM PUAN KORELASYON KATSAYILARINI ALDINIZ SANIRIM. BAZI ÇALIŞMALARDA HER İKİ DEĞERİN DE RAPORLANDIĞINI, ÖLÇEĞİN GENELİ İLE KORELASYONU 0.20'DEN DÜŞÜK OLAN BİR MADDENİN KENDİ ALT BOYUTUNDAKİ KORELASYONU DAHA İYİ OLDUĞU İÇİN ÖLÇEKTEN ÇIKARILMADIĞINI GÖRDÜM. DOĞRU OLAN HANGİSİ EMİN OLMAK İSTİYORUM. KONU HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Gökdemir, Video eğitimlerinde açıklandığı üzere her ölçek işlevi itibariyle toplam puan almaya uygun olmayabilir. Eğitimde belirtildiği üzere bu ayrım dik ve eğik döndürme tekniklerinin seçiminde de belirleyici etmenlerden biridir. Örneğin self-determination kuramı bağlamında içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk gibi üç faktörden oluşan bir ölçekte boyutlar kuramsal olarak birbirinden farklı motivasyonel yönelimleri ölçer, dolayısıyla tüm maddeleri toplayarak (tersten puanlama seçeneği de dahil) toplam bir ölçek puanı almanız anlamlı olmayacaktır. Böyle bir durumda Cronbach Alfa ya da madde toplam korelasyon katsayısı analizlerini faktör düzeyinde yapmanız gerekir. Diğer taraftan ölçeğiniz kuramsal olarak toplam puan almaya uygun olsa bile bunu öncelikle psikometrik olarak ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi ile teyit etmeniz önerilir.


F.G.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM, YANITINIZ OLDUKÇABİLGİLENDİRİCİ OLMUŞ...


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Rica ederim. İyi çalışmalar dilerim.


B.B.Ş.

MERHABA HOCAM. YABANCI BİR ÖLÇEĞİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASININ NASIL OLDUĞUNU ANLATAN BİR EĞİTİM VİDEONUZ VAR MIDIR? BU EĞİTİM İÇERİĞİNDEN OLDUĞUNU SANMIŞTIM AMA YOK. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Boran, Videolarda da açıklandığı üzere ölçme aracı uyarlama ve geliştirme sürecinin sadece maddelerin hazırlanması süreci farklıdır. Ölçek geliştirmede maddeler "04 Geçerlilik" başlıklı videoda ayrıntısıyla açıklandığı üzere daha kapsamlı bir süreç ile üretilir. Uyarlama çalışmalarında ise maddeler zaten daha önceden geliştirilmiş bir ölçeğe aittir. Aynı videonun 9. dakikasından itibaren açıklandığı üzere genellikle yabancı dilde ve kültürde geliştirilmiş mevcut bir ölçek gerekli izinler alındıktan sonra anlamsal, kavramsal, deyimsel ve deneyimsel açısından eşdeğerliği sağlanacak şekilde çevirilir, gerekli uzman görüşleri alındıktan sonra süreç ölçeğin psikometrik özellikleri geliştirme sürecindeki gibi test edrilir. Video eğitiminde çeviri eşdeğerliiliğini sağlamak için kullanılabilecek örnek uzman formlarına ve çeviri değerlendirme formlarına yer verilmiştir. Örnek bir uyarlama çalışmasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10338/126677 adresinden ulaşabilrisiniz. İyi çalışmalar dilerim.


B.B.Ş.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM


S.A.

SAYIN HOCAM ÖNCELİKLE EĞİTİMİNİZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL EMEĞİNİZE SAĞLIK. BURADA FAKTÖR ANALİZİ ÖNCESİNDEKİ NORMALLİK DAĞILIMI KONTROLÜ İÇİN SÖYLEDİĞİNİZ SKEWNESS VE KURTOSİS DEĞERLERİNDE ÇARPIKLIK/ÇARPIKLIK STANDART HATASI VE BASIKLIK/BASIKLIK STANDART HATASI YAPILMASI GEREKİYOR MU? NORMALLİK DAĞILIMLARINDA BU DEĞERLERE BAKILDIĞINDA BÖLÜNMESİ GEREKTİĞİNE DAİR KAYNAKLAR GÖRDÜM FAKAT ÇOĞU YERDE BÖLMEDEN DOĞRUDAN DEĞERLER İNCELENİYOR. SORUMU CEVAPLAYABİLİRSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM. TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Ata, tekdeğişkenli normallik varsayımının kontrolünde çeşitli ölçütler kullanılır. Nihayetinde hepsi eldeki veri setinin normal dağılan bir evrenden gelip gelmediğini test etmek için kullanılıyor. Önemli bir husus da aslında bu ölçütlerle dağılımın normalliğinden ziyade, normallikten aşırı sapma gösterip göstermediğinin ölçülmesidir. Örneğin normal dağılım için çarpıklık ve basıklık katsayılarının 0'a yakın olması gerekir, ancak -1 ve +1 aralığında değer aldığında dağılımın normallikten aşırı sapmadığını kabul ederiz (Tabi bazı kaynaklarda bu kabul aralığı daha da geniş verilebiliyor). Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinde olduğu gibi normalliğin test edilmesinde kullanılan çıkarımsal analizlerden biri de çarpıklık ve basıklık katsayılarının hatalarına bölünmesidir. Burada, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmişse, çıkan sonucun 1.96'dan küçük olması beklenir. Her halükarda, veri setinizdeki uç değerleri de temizledikten sonra normallik varsayımıyla ilgili ölçütlerinin çoğu hala karşılanmıyorsa analizlerde nonparametrik testleri kullanmanız elde edeceğiniz sonuçların güvenilirliği ve geçerliliği açısından önemlidir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


S.A.

VERDİĞİNİZ AÇIKLAYICI CEVAP İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. ÇOK SAĞOLUN.


D.Ç.

MERHABALAR HOCAM. ÖLÇEK GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞAMALARINDA MADDE SAYISININ 5-10 KATINI MI ALMAMIZ GEREKİYOR?BUNUNLA İLGİLİ ÖNEREBİLECEĞİZ BİR KAYNAK VAR MI?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Çelik, sorunuzun ayrıntılı cevapını "06 SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu" başlıklı eğitim videonsunun 14. dakikasından itibaren bulabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.


D.Ç.

TEŞEKKÜRLER HOCAM


H.G.

HOCAM MERHABA. ÖĞRENCİLERİN KENDİSİNE UYGULANAN VE ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞININ, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN HAZIRLANAN ÖLÇEKLER BAŞARI TESTLERİ KAPSAMINA GİRİYOR DEĞİL Mİ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Güler, ölçekler genelikle bireylerin tutum, kaygı, motivasyon gibi özelliklerini kendi beyanları (self-report) üzerinden ölçen tipik davranış testleridir. Başarı testleri ise farklı formatlarda (çoktan seçmeli, açıkuçlu vb.) genellikle bilişsel özellikleri ölçen maksimum performans (yeterlilik) sınavlarıdır. Dolayısıyla bireylerin yaratıcılık yeterlilikleriyle ilgili algılarının ölçüldüğü bir ölçme aracına başarı testi diyemeyiz.


D.M.Ö.

TEK MADDELİ İSE NASIL HESAPLAMALAR YAPCAZ. İÇ TUTARLILIK FAKTÖR YA DA BENZER ŞEYLERİ NASIL HESAPLAYACAPIZ. TEK MEDDE VAR AMA BİZ BU SORUYU 14 GÜN BOYUNCA SABAH VE AKAŞAM DEĞERLENDİRMESİNİ İSTİYORUZ. NORMAL DAĞILMIYOR VERİ SETİMİZ.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Öztürk, sorunuzu maalesef tam olarak anlayamadım. Sorut bir örnek üzerinden daha fazla yardımcı olabilirim. Ancak tek maddeyle kastettiğiniz araştırmanızın veri toplama aracındaki toplam madde sayısı ise böyle bir sorunun ölçek ya da ölçek faktörü olarak kullanılması öncelikle duyarlılık ve kapsam geçerliliği açısından doğru olmayacaktır. Tek başına yeterli bir soru ise ilgili maddeyi bir anket maddesi olarak kabul edip uzman görüşüyle geçerliliğini sağlayabilirsiniz.


İ.D.

HOCAM MERHABA, HATA PAYI VE GÜVEN ARALIĞI KONUSUNDA KAFAM KARIŞTI. ÖRNEĞİN BİR ÇALIŞMADA HATA PAYI %5 , GÜVEN ARALIĞI %90 OLABİLİR Mİ? YANİ ÖRNEKLEMİ BUNA GÖRE SEÇEBİLİR MİYİZ? YOKSA İLLA %95- %5 Mİ OLMALI.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Doğan, ölçek geliştirme ve uyarlama eğitimi kapsamında doğrudan örnekleme hesaplaması yer almamakla birlikte, sorduğunuz soruya cevap vermem gerekirse hata payı ve güven aralığı birbiriyle tutarlı limitlerdir. Örneğin sosyal bilimlerde genel olarak kabul gören güven aralığını %95 olarak almak demek, hata payını %5 almak anlamına gelir. İyi çalışmalar dilerim.


P.E.

HOCAM İYİ GÜNLER. İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE UYARLADIĞIMIZ BİR ÖLÇEKTE FAKTÖR SAYISI VE FAKTÖRLERDEKİ MADDELER ORJİNAL ÖLÇEK İLE UYUMLU OLMAZSA, ÖLÇEĞİN TÜRKÇE'YE UYGUN OLMADIĞI SONUCU ÇIKAR MI? BULUNAN SONUÇLAR ORJİNAL ÖLÇEK İLE UYUMLU OLMASA BİLE (FAKTÖR SAYISI VE FAKTÖR MADDELERİ) BU HALİYLE KULLANIMA UYGUN OLUR MU? ORJİNAL ÖLÇEK UYARLANMIŞ OLUR MU?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Erdoğan, gerekli izinler alındıktan sonra maddelerde bağlamsal ya da deyimsel açıdan bazı kültürel uyarlamalar yapılması, madde ya da faktörlerin silinmesi, bazı faktörlerin birleştirilmesi gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Bunları kuramsal olarak gerekçelendirmeniz gerekmektedir. Ancak böyle bir açıklama yapılamıyor ise örneğin ilgili madde kuramsal olarak ait olması gereken faktör dışında bir faktöre giriyor ise bunu hemen hedef kültüre uygun olmamasıyla da açıklamamak lazım. Uyarlamada yapılan çevirinin niteliği ya da uygulama koşullarının güvenilirliği de gözden geçirilmelidir. Dilerseniz orjinal madde ve faktörler ile uyarlama sonuçlarınızı mailime (nihat.sad@inonu.edu.tr) gönderin, belki daha somut önerilerde bulunabilirim. İyi çalışmalar.


H.Ö.

MERHABA HOCAM. BAZI MAKALE VE TEZLERDE 2 VEYA 3 MAKALENİN ÖLÇEĞİNDEN FAYDALANARAK ÖLÇEK OLUŞTURULDUĞU BELİRTİLİYOR. BU UYGUN OLUR MU, YOKSA SADECE BİR KAYNAKTAN ÖLÇEĞİN ALINMASI MI UYGUN OLUR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Öğünç, alandaki bir ihtiyaçtan dolayı yeni bir ölçek geliştirmek amacıyla literatür taraması kapsamında daha önce benzer amaçlarla geliştirilmiş ancak mevcut ihtiyacı karşılamayan veri toplama araçlarına atıf yaparak onlardan faydalanmak anlaşılabilecek bir çabadır. Örneğin "Bilgisayar Tutum Ölçeği" maddelerinden faydalanarak "Akıllı Tahta Tutum Ölçeği" geliştirilebilir. Ancak aynı amaçla geliştirilmiş farklı ölçeklerin maddelerini birebir alıp derleyerek kendinden öncekileri tekrar eden bir ölçek çıkarmak doğru ve etik değildir. Böyle bir durumda halihazırdaki bir ölçeği aynen alarak kullanmak daha kullanışlı ve etiktir.


K.E.

MERHABA HOCAM, YENİ BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİNDE YARARLANABİLECEĞİM KİTAP ÖNERİNİZ VAR MI ACABA?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Okumanızı önerebileceğim kaynaklar: Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve Lisrel uygulamaları (1. baskı). Ankara: PegemA Akademi Field, A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS (2. baskı). California: Sage publications Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Pallant, J. (2007). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (3. Baskı). Berkshire: Open University Press Şad, S.N., & Demir, O. (2015). Sınıf öğretmenleri için bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algısı ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Elementary Education Online, 14(2), 489-510. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S.(2007). Using multivariate statistics (5. Baskı). Boston: Pearson Education


E.G.

MERHABALAR EN SON RAPORLAŞTIRMADA AFA YA AİT TABLODA ORTAK FAKTÖR VARYANSLARINI NERDEN ALDIĞIMIZI GÖREMEDİM HOCAM BUNU HANGİ KISIMDAN ALDIK TEŞEKKÜR EDİYORUM ÖZELLİKLE BU EĞİTİM İÇİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİDE OLSA ÇOK İYİ OLURDU TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam ortak faktör varyansı SPSS output dosyasındaki "Communalities" tablosundaki verilere karşılık gelir.


H.F.D.

MERHABA HOCAM, ÖNCELİKLE EĞİTİM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU ŞEKİLDE: ÖRNEKLEM GRUBUNA ÖLÇEĞİ UYGULAYIP AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNİ YAPTIKTAN SONRA, DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İÇİN YENİ BİR ÖRNEKLEM GRUBU MU GEREKİYOR? ÖRNEKLEMDEN TOPLADIĞIMIZ AYNI VERİ SETİYLE HEM AFA HEM DFA YAPMAMIZ MÜMKÜN MÜ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Demirci, aşağıdaki kaynakta da ifade edildiği gibi AFA'yı takip eden bir DFA'nın benzer özelliklere sahip yeni bir gruptan elde edilen veri setiyle yapılması önerilir. "Of course, a secondary CFA should be conducted on a new sample. It is not terribly informative, and can be potentially misleading, to follow an EFA with a CFA on the same data set." (Henson, & Roberts, 2006, p. 400) Kaynak: Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological measurement, 66(3), 393-416.


E.G.

HOCAM MERHABALAR VERİMİZ ÖRNEKLEM OLARAK BAŞTA UYGUN İKEN DETERMİNENT>0,0001 FAKTÖR ANALİZİ SONUCU FAKTÖRLERİN SON HALİNİ BELİRLEDİKTEN SONRA YANİ MADDELER ÇIKTIKTAN SONRA TEKRAR ÖRNEKLEM SAYISI UYGUN MU DİYE BAKILIR MI?TEŞEKKÜR EDİYORUM


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Gültürk, Faktör analizin varsayımlarıyla ilgili yapılan ön analizlerden elde edilen olumlu sonuçlarının uyumsuz maddeler çıkarılıp uygun bir yapı elde edildiğinde değişmemesi hatta daha iyi çıkması beklenir. Dolayısıyla ikinci bir kez raporlamanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Ancak belirli maddeleri attıktan sonra tekrar yaptığınız bu kontrollerde (sebebini bilmediğim bir şekilde) varsayımları karşılamaması halinde zaten kalan maddelerle faktör analizini yapmamanız gerekir.


E.B.E.

SAYIN HOCAM MERHABALAR. BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ İÇERİSİNDEYİZ. MADDE HAVUZU OLUŞTURDUK ANCAK KONU İTİBARİ İLE HEM ÖRNEKLEM GRUBUNUN, HEM DE GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIMIZ UZMANLARIN MADDELERİ TAM OLARAK ANLAMAKTA ZORLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BÖYLE BİR DURUMDA MADDELERİN YANINDA AÇIKLAYICI BİRER ÖRNEK CÜMLE SUNARSAK, YADA ÖLÇEĞİN KAPSADIĞI FAKTÖRLERİN BİR ÖN BİLGİLENDİRMESİNİ YAPARSAK KATILIMCILARI YÖNLENDİRMİŞ OLUR MUYUZ? YÖNLENDİRME OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜRSENİZ BU DURUMU ATIF VEREREK DESTEKLEYEBİLECEĞİMİZ BİR KAYNAK ÖNEREBİLİR MİSİNİZ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayin Ergüney, Uzman görüşü alınırken uzmanların maddeleri anlayamaması ihtimali ya madde yazimi sürecinin ya da seçtiğiniz uzmanların niteliğini sorgulanır hale getirecektir. Uzmanlara kuramsal olarak gerekli ön açıklamaların sunulması yaygın bir uygulamadır ve faydalı olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan veri toplama aracını cevaplayacak bireyleri rahatsız edebilecek ya da sosyal beğenirlik etkisiyle kendileriyle ilgili gerçek durumun dışında cevaplar vermelerine neden olabilecek açıklamalar ölçme sonuçlarının geçerlilik ve guvenirligini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla maddelerin anlasilirligiyla ilgili bir pilot uygulama yaparak katılımcıların maddelerde anlatılmak isteneni doğru bir şekilde anlamalarını sağlayana kadar gerekli güncellemeleri yapmanızı öneririm.


E.B.E.

ÖNCELİKLE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. ÖLÇEK GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ KONU DAHA YENİ YENİ YAYGINLAŞAN VE TEKNOLOJİYLE DE İLİŞKİLİ BİR KONU. YAPISI İTİBARİ İLE ÖZEL TERİMLER İÇERMEKTE. KATILIMCILAR İÇİN MADDELERİ HER NE KADAR ANLAŞILABİLİR DÜZEYDE TUTMAYA ÇALIŞSAK DA SORUN YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM. BU DURUMDA TAVSİYE EDEBİLECEĞİNİZ BAŞKA BİR ŞEY VARSA ÇOK SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayin Ergüney, mailim (nihat.sad@inonu.edu.tr) üzerinden konuya ve örnek maddelere ilişkin daha açık bilgi verirseniz daha somut önerilerde bulunmaya çalışırım.


M.V.D.

HOCAM MERHABA, GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİNDEN HEPSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR MU? ÖRNEĞİN CRONBACH ALFA, MADDE-TOPLAM KORELASYONU ANALİZLERİ VE SORU SAYISININ FAZLA OLMASI ÖLÇEĞİN GÜVENİLİRLİĞİ İÇİN YETERLİ DİYEBİLİR MİYİZ? TEST- TEKRAR TEST ANALİZİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Düzgün, güvenilirlik genel olarak ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı olarak tanımlanabilir ve bunun farklı göstergeleri ya da önlemleri vardır. Örneğin sizin bahsettiğiniz soru sayısının fazlalığı duyarlılık açısından güvenilirliği artırabilecek önemli bir önlemdir. Ancak soru sayısı soru niteliğinden bağımsız ele alınamaz bu yüzden mutlaka içtutarlılık açısından sorular arasındaki ve sorularla ölçeğin geneli arasındaki tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı, Guttman test yarılama yöntemi, madde-toplam korelasyon katsayısı gibi analizlerle test etmek gerekir. Tabi bunların sonuçların da doğal olarak birbiriyle benzer çıkması beklenir. Diğer taraftan testin zamana karşı kararlı sonuçlar vermesi güvenilirliğin farklı ve önemli bir boyutudur ki test-tekrar test analizi bu anlamda diğerlerinden bağımsız bir analiz olarak karşımıza çıkar. Tez jürinizin ya da makalenizin hakemlerinin bu analizleri istemesi son derece normaldir.


M.A.A.

HOCAM MERHABA, GELİŞTİRİLEN ÖLÇEKTE HEM BİLGİ HEM DE TUTUM/DAVRANIŞ AYNI ANDA ÖLÇÜLMEK İSTENİYORSA; YANİ ÖLÇEKTE HEM BAŞARI TESTİ (DOĞRU/YANLIŞ:0/1) HEM DE TUTUM TESTİ (LİKERT 1-5) UYGULANMAK İSTENİYORSA NASIL BİR YOL İZLEMEK GEREKİR? HER MADDE/ SORU AYNI ANDA YAPISAL EŞİTLİK MODELİNE SOKULABİLİR Mİ? GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKLERİNE AYRI AYRI MI BAKMAK GEREKİR? HEM BİLGİ HEM DE TUTUM/DAVRANIŞLAR AYNI MODELE BİRLİKTE NASIL DAHİL EDİLEBİLİR? AYRICA ÖLÇEĞİN TOPLAM PUANI BELİRLENMEK İSTENİYORSA; BİLGİ+ TUTUM/ DAVRANIŞ MADDE/SORULARI TOPLANABİLİR Mİ; TOPLANABİLİRSE NE ŞEKİLDE TOPLANABİLİR? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Albayrak, bahsettiğiniz değişkenler doğaları itibariyle bilişsel ve duyuşsal olarak iki farklı kategoriye ait oldukları için ayrı ayrı ölçmeniz daha uygun olacaktır.


H.A.

MERHABALAR, ALT BÖLÜMLERİ OLAN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRMEK (PSİKOLOJİK DURUM, SOSYAL DURUM VS.) HEDEFLENİYORSA FAKTÖR ANALİZİ ALT BÖLÜMLERE AYRI AYRI MI YAPILMALIDIR. YOKSA TOPLAM MADDE SAYISI BAZ ALINARAK MI YAPILMALIDIR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Adlı, Ölçek geliştirme sürecinin mantığından hareketle keşfetmeye çalıştığınız yapıyı olası faktörleriyle birlikte bütün olarak analize dahil etmelisiniz. Dolayısıyla tüm maddeleri baz alarak analizi yapmalısınız.


Ö.G.

MERHABA, BİR ÖLÇEĞİ UYARLAMAK VE GELİŞTİRMEK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM. YANİ ÖLÇEĞİ UYGULAYIP UYGUN OLMAYAN MADDELERİ YERİNE (KENDİ İÇİNDE AYRI PUANLAMA SİSTEMİ OLAN) MADDE EKLEMESİ YAPACAĞIM. KÜLTÜREL AÇIDAN ÖLÇEĞİN NE KADARININ UYGUN OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM. DOLAYISIYLA İLK ÖNCE UYARLANACAK OLAN ÖLÇEĞİ Mİ UYGULAMAM GEREKİR? YOKSA KONTROL GEÇERLİLİĞİ AŞAMASI TAMAMLANMIŞ YENİ OLUŞTURULAN MADDELERİ ÖLÇEKLE AYNI ANDA KATILIMCILARA UYGULAYIP SONRASINDA MADDE ÇIKARMASI EKLEMESİ YAPARAK UYARLAMA VE GELİŞTİRME YAPABİLİR MİYİM? TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Gözen, uyarlama çalışmasında orjinal ölçeğe sadık kalarak yapacağınız çeviri çalışmalarının dışındaki kültürel uyarlamalar (ekleme, çıkarma vb.) kuramsal olarak yeterince gerekçelendirilmelidir ve bence orijinal ölçekten ne kadar uzaklaşılırsa çalışma uyarlamadan çok geliştirmeye dönüşecektir. Bunun oranıyla ilgili bir şey diyemem. Ancak orjinal ölçeğin yazarından uyarlama için aldığınız iznin de bir kabul sınırı olmalıdır.


Ö.G.

MERHABA HOCAM, KAPSAM GEÇERLİLİĞİ AŞAMASINDA KATILIMCI GÖRÜŞLERİ ALINIRKEN NİTEL YÖNTEM KULLANILDIĞINI ANLATTINIZ. BU KISIMDA NİTEL YÖNTEMDE HANGİ YAKLAŞIMI (FENOMENOLOJİK, ANLATI VS.) KULLANMAK DAHA UYGUN BULUNUYOR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam ölçme aracı geliştirme sürecinde karma araştırma yöntemi tasarımını nasıl kullanabileceğinizle ilgili olarak Creswell & Plano Clark'ın (2011, p. 90; 2014, s.98) Keşfedici Karma desen başlığına bakabilirsiniz. Ölçek geliştirdiğiniz olgu ya da kavrama ilişkin olgubilim desenin gereklerini sağlayan kapsamlı bir çalışma yapacaksanız tabiki ilk aşamayı bu şekilde tanımlamanız mümkün, ancak aşağıda atıfladığım paragrafta da göreceğiniz üzere araştırma deseninin genel olarak ölçme aracı geliştirmeyi amaçlayan keşfedici bir karma desen araştırması olarak tanımlanması da mümkün: "Researchers using the exploratory design, however, often place the emphasis on the second, quantitative phase. In the instrument-development variant, the initial qualitative phase plays a secondary role, often for the purpose of gathering information to build a quantitative instrument that is needed for the prioritized quantitative phase." (Creswell & Plano Clark, 2011, p. 90) Kaynakça Creswell, J. W., & Plano Clark, V.L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd Ed.). Sage publications. Creswell, J. W., & Plano Clark, V.L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (Dede, Y. & Demir SB, Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.


H.G.

SAYIN HOCAM MERHABA. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİNİN İÇİNDEYİM. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR OKUMA YAZMA BİLMEDİĞİ İÇİN SORULAR RESİMLERDEN OLUŞUYOR. ÖĞRETMEN RESİM ÜZERİNDEN SORUYU SORARAK ÇOCUKTAN BİR CEVAP ALIYOR. CEVAPLAR "0" VE "1" OLARAK PUANLANIYOR. ANCAK SORULAR BİLİŞSEL DÜZEYİ ÖLÇEN SORULAR DEĞİL. ÇOCUĞUN YARATICILIĞINI, PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİ, İLETİŞİM BECERİSİ GİBİ BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ SORULAR. HOCAM BU AŞAMADA AKLIM BİRAZ KARIŞTI. VERİLERE FAKTÖR ANALİZİ YAPACAKKEN LİTERATÜRDE KARŞIMA ÇIKAN BAZI BENZER ÖLÇEKLERDE LİKERT TİPİ KABUL EDİLMEDİKLERİ İÇİN FAKTÖR ANALİZİ YAPILMAMIŞ. "0"-"1" GİBİ İKİ CEVAPLI YAPILAR LİKERT KABUL EDİLMİYOR MU? BENİ BU KONUDA AYDINLATIRSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam öğrencinin problem çözme vb. becerisini ölçmeyi amaçlayan (ki bunlar üst düzey bilişsel becerilerdir) ve doğru-yanlış şeklinde puanlanan bir ölçme aracı, Likert Tipi ölçeklerin kullanım amacına ve yapısına zaten uymaz. Diğer yandan verdiğiniz bilgilerden hareketle ölçme aracınızın objektif ya da subjektif puanlamaya uygun olup olmadığını tam anlayamadım ancak çocuğun verdiği cevabın doğruluğu puanlayicidan puanlayiciya değişebilir nitelikte görünüyor dolayısıyla 0-1 puanlama şekli de pek uygun görünmüyor.


H.G.

SAYIN HOCAM TEKRAR MERHABA. CEVAPLADIĞINIZ SON SORUNUN SAHİBİ OLARAK ÖLÇEKLE İLGİLİ BİRAZ DAHA DETAY VERMEK İSTİYORUM. SORULARIN BİLİŞSEL YAPIYI ÖLÇMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK YANLIŞ İFADE ETTİM. OBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLEN TEK BİR CEVABI OLAN ÇOKTAN SEÇMELİ TEST ŞEKLİNDE DEĞİL. ÖLÇEKTE YARATICILIK, PROBLEM ÇÖZME, ELEŞTİREL DÜŞÜNME GİBİ FAKTÖRLER VAR. ÇOCUĞUN VERDİĞİ CEVAP DOĞRU YANLIŞ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLMİYOR. ÖRNEĞİN YARATICILIK FAKTÖRÜ İÇİNDEKİ SORULAR YARATICI DÜŞÜNMENİN ALT BOYUTLARINI ORTAYA ÇIKARMAYA AMAÇLAYAN SORULAR. KABUL EDİLEBİLİR VE KABUL EDİLEMEZ CEVAPLARIN OLDUĞU PUANLAMA ANAHTARI ÜZERİNDEN "1" VE "0" PUAN VERİLİYOR. YAPI OLARAK BAŞARI TESTLERİNDE UYGULANAN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK YÖNTEMLERİNE UYMUYOR. CEVAP SKALASININ "0" VE "1" OLMASI SEBEBİYLE DE LİKERT TİPİNE UYMUYOR. BU DURUMDA NASIL BİR GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI YAPMALIYIM KARAR VEREMİYORUM. LİTERATÜRDE FARKLI UYGULAMALAR YAPILMASI KAFAMI OLDUKÇA KARIŞTIRDI. BANA BİR YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Güler sizin de ifade ettiğiniz gibi cevapları öğrencinin kendisi işaretlemiyor öğretmen kabul edilebilir ya da edilemez diyor (ki bence arası da olmalı yani bir derecelendirme lazım). Özellikle yaratıcılık gibi bir yapıyı objektif puanlanabilen bir formata indirgemeniz doğru görünmüyor. Maddeleri tam olarak bilmesem de Subjektif puanlanan bir ölçme aracına benziyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda puanlama güvenilirliği (birden fazla puanlayicinin verdiği puanlar arasındaki tutarlılık) daha önemli bir kriter. Yapı ve kapsam geçerliliğini uzman görüşüyle sağlamanız yeterli olabilir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu varsa lütfen nihat.sad@inonu.edu.tr adresinden yazınız.


H.G.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM.


A.K.

HOCAM MERHABA. BİR ÖLÇEK GELİŞTİRDİĞİMİZDE ÖLÇMÜŞ OLDUĞUMUZ PSİKOMETRİK ÖZELLİĞE İLİŞKİN STANDART ARALIKLARI (DÜZEYLERİ) NASIL BELİRLEYEBİLİRİZ? ÖRNEĞİN BEŞLİ LİKERT TİPİNDE 20 MADDELİK BİR OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ İÇİN KAPSAM, ÖLÇÜT VE YAPI GEÇERLİĞİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK. ANCAK ÖLÇEKTEN ALINAN PUANLARLA İLGİLİ BİR YARGIDA BULUNABİLMEK İÇİN DÜZEYLERE İLİŞKİN PUAN ARALIKLARI VERMEK İSTİYORUZ. ÖRNEĞİN "BU ÖLÇEKTEN 20 İLA 35 PUAN ALAN BİREYLER ÇOK DÜŞÜK, 36 İLA 51 PUAN ALAN BİREYLER DÜŞÜK, 52 İLA 67 PUAN ALAN BİREYLER ORTA, 68 İLA 83 PUAN ALAN BİREYLER YÜKSEK, 84 İLA 100 PUAN ALAN BİREYLER İSE ÇOK YÜKSEK OKUMA MOTİVASYONUNA SAHİPTİR." ŞEKLİNDE DÜZEYLERİ BELİRLEMEYİ AMAÇLIYORUZ. BUNU DOĞRU BİR ŞEKİLDE NASIL YAPABİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam, özellikle tıp alanında teşhis amacıyla kesme noktalarının belirlenmesi için ROC (Receiver operating characteristic) analizi yapılıyor. Bu analizin sonuçları eldeki veri setine göre hesaplandığı için evreni çok iyi temsil eden bir örneklemle çalışmak lazım. Sosyal bilimlerde genel olarak kabul gören daha basil bir sınıflama ise sizin de yaptığınız gibi 80 puanlık dizi genişliğini kategori sayısına (5) bölerek aralıkları belirlemek. Bu sınıflama ölçeği geliştiren kişinin tanımladığı ve bir kabule dayalı daha standart bir işlem...


E.G.

MERHABA HOCAM. EĞİTİMLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ, OLDUKÇA İSTİFADE ETTİĞİMİ BELİRTMEK İSTİYORUM. HOCAM, ÇALIŞMAMDA DAHA ÖNCE GEÇERLİĞİ GÜVENİRLİĞİ KANITLANMIŞ BİR ÖLÇEK KULLANIYORUM. BU ÖLÇEKTE ÖNCEKİ ÇALIŞMADA İKİ ALT BOYUT TANIMLANMIŞ, BENİM ÇALIŞMAMDA İSE BÜTÜN MADDELER TEK BOYUT ALTINDA TOPLANDI. BU DURUMDA DAHA ÖNCE GEÇERLİĞİ KANITLANMIŞ ÖLÇEKTE İKİ BOYUT VAR DİYE SPSS'TE FAKTÖR ANALİZİ YAPARKEN "FACTORS TO EXTRACT" BÖLÜMÜNE 2 YAZIP İKİ FAKTÖR ÇIKARMAYA ZORLAMALI MIYIM, YOKSA BENİM ÇALIŞMAMDA TEK BOYUT OLMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM MU. AYNI ÇALIŞMAMDAKİ BAŞKA BİR ÖLÇEKTE İSE BİR MADDEM ORJİNAL ÖLÇEKTEN FARKLI OLARAK BAŞKA BİR BOYUT ALTINA GİRİYOR, BU DURUM NORMAL Mİ, BU KONULARDA DESTEĞİNİZİ ALMAK İSTİYORUM. SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Gön, çalışmanızda "geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış" bir ölçme aracı kullandığınızı ifade etmişsiniz. Ölçeğin yapı geçerliliğini tekrar analiz ettiğinize göre bir uyarlama çalışması yaptığınızı anlıyorum. Öyle değilse zaten sadece güvenilirlik analizi yapmanız yeterli. Yapının orjinal ölçeğin yapısını yansıtmaması veri setinin özelliklerinden (normal dağılım, eksik hatalı doldurulmuş veriler vb.) kaynaklanıyor olabilir. Bu varsayımlar yeterince karşılanmasına rağmen uyarlama çalışmanızda bahsettiğiniz tutarsızlıklar (faktör sayısı, maddenin farklı faktörde çıkması ) çıktıysa, kararı kuramsal dayanakları referans alarak vermelisiniz. Örneğin, ölçek içsel motivasyon ve dışsal motivasyon gibi toplam puan alınamayacak iki alt faktörden oluşuyorsa birleştiremezsiniz. Diğer taraftan bir maddenin farklı faktörlere girebilmesi zaten geliştirme çalışmalarında da karşılaşılan bir durumdur. Yani iki faktörde de yük değeri alabilir bir madde. Ancak birden çok faktörde yüksek yük değeri alınca maddeyi analiz dışı bırakmayı tercih ederiz. Hatta madde kuramsal olarak ilgili faktöre uymuyorsa yine çıkarılmalıdır. Benzer şekilde bir maddenin uyarlama çalışmalarında kuramsal olarak farklı faktörlerde yüksek yük değeri alması maddenin sorunlu olduğunu gösterir bence.


H.Y.

HOCAM MERHABALAR, BEN SAĞLIK ALANINDA SİMÜLATÖR ÜZERİNDE UYGULAMA YAPILARAK DEĞERLENDİRİLECEK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRMEK İSTİYORUM. GÜVENİRLİLİK GEÇERLİLİK KISMINDA MADDE SAYISININ 5-10 KATI KATILIMCININ GEREKLİLİĞİ HAKKINDA SİZE DANIŞMAK İSTİYORUM. MADDE SAYISININ FAZLA OLMASI VE KİŞİYE ERİŞME SORUNU YAŞIYORUM. NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Anladığım kadarıyla bir uygulamayı değerlendirmek amacıyla veri toplama aracı geliştirmek istiyorsunuz. Öncelikle kuramsal bir temeliniz var mı? Örneğin teknoloji kabul modeli (TAM) ya da Unified Theory of Acceptance and Use of Technology gibi bir kuramsal çerçeve mi kullanacaksiniz? Buna göre kuramın gerektirdiği bileşenler (kapsam) ve madde sayısı artacaktır. Madde sayısının artması demek örneklemin de büyümesi anlamına gelir. İdeal örneklem sayisinin madde sayısı ve diğer parametrelere ilişkisi ile örneklemin niteliğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer hususları ders videosunda kaynaklarıyla birlikte ayrıntılı olarak sunmaya çalıştım sayın hocam.


E.K.

HOCAM, MERHABALAR. ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARINDA EĞİTİM ALDIĞIM VE ÖLÇME ALANINDA ÇALIŞAN BAZI HOCALARIM, ADAPTASYON YAPACAĞIMIZ ÖLÇME ARACININ MADDE HAVUZUNA MUHAKKAK ULAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYOR. GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİN MADDE HAVUZUNDAN YOLA ÇIKARAK YAPILMASININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTİYORLAR. DİĞER BAZI HOCALAR İSE BUNA GEREK OLMADIĞINI, GELİŞTİRİLEN ÖLÇME ARACININ O KÜLTÜRDE DOĞRULANDIĞINI, BU NEDENLE BİZİM AFA BİLE YAPMADAN NİHAİ ÖLÇEK ÜZERİNDEN DFA YAPMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜYORLAR. LİTERATÜRDEKİ BU FARKLI GÖRÜŞLER İÇERİSİNDE SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ YA DA BU HUSUSU NETLEŞTİRMEM İÇİN BANA ÖNEREBİLECEĞİNİZ BİR KAYNAK VAR MI DİYE SORMAK İSTERİM?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın hocam keşfedici bir karma yöntem araştırması deseni izleyerek kendiniz geliştirin bence. Saygılarımla.