Ders Detayı

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
10 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler

Ders 1. Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecine Giriş

Ders 2. Anket ve Ölçek Farkı

Ders 3 Ölçek türleri ve Likert türü ölçekler

Ders 4 Geçerlik

Ders 5 Güvenirlik

Ders 6 SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu

Ders 7 Faktör sayısının belirlenmesi

Ders 8 Güvenilirlik analizleri

Ders 9 Sonuçların raporlanması

 

Not:Bu ders toplam 103 dk'dır.

 

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

 

Ölçekler, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama aracıdır. Ölçek geliştirme ya da uyarlama süreci, geçerlilik ve güvenilirlik kanıtlarının arandığı hem nitel hem de nicel istatistiksel aşamaları olan olukça karmaşık bir süreçtir. Aralarındaki ayrım yeterince yapılamamakla birlikte ölçekler anketlere göre hazırlanması daha fazla uzmanlık gerektiren ancak uygulamada daha kullanışlı ölçme araçlarıdır. Bu eğitim kapsamında edinilecek bilgi ve beceriler sayesinde, araştırmacılara araştırmalarında kullanabilecekleri ölçekleri geliştirebilecek ya da uyarlayabilecektir.

Fiyat:
149,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 10
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar