Ders Detayı

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
10 Video, Ders Süresi: 45 gün

Dersler

Ders 1. Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecine Giriş

Ders 2. Anket ve Ölçek Farkı

Ders 3 Ölçek türleri ve Likert türü ölçekler

Ders 4 Geçerlik

Ders 5 Güvenirlik

Ders 6 SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu

Ders 7 Faktör sayısının belirlenmesi

Ders 8 Güvenilirlik analizleri

Ders 9 Sonuçların raporlanması

 

Not:Bu ders toplam 103 dk'dır.

 

Eğitmen: Prof.. Dr. Süleyman Nihat ŞAD

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Eğitimin İçeriği:  Ölçekler, sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama aracıdır. Ölçek geliştirme ya da uyarlama süreci, geçerlilik ve güvenilirlik kanıtlarının arandığı hem nitel hem de nicel istatistiksel aşamaları olan olukça karmaşık bir süreçtir. Aralarındaki ayrım yeterince yapılamamakla birlikte ölçekler anketlere göre hazırlanması daha fazla uzmanlık gerektiren ancak uygulamada daha kullanışlı ölçme araçlarıdır. Bu eğitim kapsamında edinilecek bilgi ve beceriler sayesinde, araştırmacılara araştırmalarında kullanabilecekleri ölçekleri geliştirebilecek ya da uyarlayabilecektir.

Fiyat:
189,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 10
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

taha altınsoy

HOCAM MERHABA. OKUDUĞUM ÖLÇEK GELİŞTİRME MAKALELERİNDE MADDE AYIRT EDİCİLİK DEĞERİ İÇİN TOPLAM PUANI BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAYIP, ALT VE ÜST YÜZDE 27’LİK DİLİMLERİN PUANLARI ORTALAMALARI ARASINDAKİ FARKI T TESTİ İLE ANALİZ EDİYORLAR. BU ANALİZİ SPSS İLE NASIL YAPABİLİRİZ?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

İşlem adımları: 1. Ölçeğinize ait toplam puan sütununu büyükten küçüğe sıralayınız. 2. Sıralanmış toplam puan sütununa göre en yüksek puan alan %27’lik üst grubu ve en düşük puanları alan %27’lik alt grubu belirleyiniz (Örn. 200 kişilik bir veri setinde en yüksek puan alan 54 ve en düşük puan alan 54 kişi). 3. Toplam puan sütununun yanına yeni bir sütun açınız ve yeni sütunda alt ve üst grup üyelerini kodlayınız (örn. Alt=1 ve Üst=2). 4. Her bir ölçek maddesini Alt ve Üst grup değişkeni açısından karşılaştırınız. 5. Örnek tablo ve yorum için linkten ulaşabileceğiniz makaleye bakabilirsiniz ( http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1287) Kolaylıklar dilerim... Not: Madde ayırt edicilik analizini madde toplam korelasyon katsayısı hesaplayarak da raporlayabilirsiniz. Bunun için Analyze/Scale/Reliability Analysis menüsünü kullanabilirsiniz.


Sibel Kandemir

MERHABA. YENİ HAZIRLANAN BİR ÖLÇEĞİN İÇ TUTARLIĞI İÇİN YALNIZ CRONBACH ALFA YETERLİ MİDİR? YOKSA MADDE TOPLAM KORELASYONU VE TESTİ YARILAMA YÖNTEMİNİ DE KULLANMAK MI GEREKİR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Kandemir, Cronbach Alfa, Guttman test yarılama ve madde-toplam korelasyon analiziyle hesaplanan katsayıların ortak özelliği, ölçme aracının maddelerinin ortak bir özelliği ölçme derecesini hesaplayarak içtutarlılık açısından ölçekten elde edilen puanların güvenilirliğine dair kanıt sunmalarıdır. Cronbach Alfa ve madde-toplam korelasyon katsayısı tüm maddeleri hesaba kattığı için test yarılama yöntemine göre daha hassastır. Özellikle madde toplam korelasyon katsayısı, ölçekteki maddelerin belli bir özelliğe yüksek düzeyde sahip olanlar ile düşük düzeyde sahip olanları ayırt edebilme gücünü ortaya koyması itibariyle ölçeğin yapı geçerliliğine dair de kanıt sunmaktadır. Dolayısıyla SPSS'de aynı menü altında (Scale/Reliability Analysis) yer alan bu değerlerin verilmesinde bilgilendirici olacaktır. Örnek bir rapor için ekteki linkten ulaşabileceğiniz makaleye bakabilirsiniz ( http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1287). Kolaylıklar dilerim.


Sibel Kandemir

MERHABA. ÖRNEKLEMİN YETERLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL BİLEBİLİRİZ?SPSS TE BUNUN İÇİN BİR MENÜ VAR MIDIR?


Eğitmenin Cevabı (SÜLEYMAN NİHAT ŞAD)

Sayın Kandemir, ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde kullanılacak veri setinin büyüklüğü ve niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler "SPSS'e giriş ve veri setinin faktör analizine uygunluğu" başlıklı 6. ders videosunda mevcuttur.