Ders Detayı

Örnek ve Uygulamalarla Meta-Tematik Analiz Eğitimi
6 Video, Ders Süresi: 45 gün

Dersler

Ders 1:Meta-Tematik Analize Giriş

Ders 2:Doküman İncelemesi

Ders 3:Verilerin Analizi

Ders 4:Verilerin Kodlanması

Ders 5:Geçerlilik-Güvenirlik

Ders 6:Örnek Çalışmalar

 

 

 

Eğitmen: Doç.Dr.Veli BATDI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Fiyat:
299,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 6
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Y.B.

HOCAM MERHABA.SUNUMUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. HOCAM YANLIŞ YA DA EKSİK ANLAMADIYSAM META-TEMATİK ANALİZDE İNCELENEN ÇALIŞMALARIN HAM VERİLERİ YANİ KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK ARAŞTIRMA YAPILANDIRILMAKTADIR. ANCAK İNCELENEN ÇALIŞMALARDA KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİNİN TAMAMINA YER VERİLMEMEKTE, KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİNDEN SADECE ARAŞTIRMACININ ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİNE SINIRLI SAYIDA YER VERİLMEKTEDİR. BU META TEMATİK ANALİZ ÇALIŞMALARIN ZAYIF BİR NOKTASI MIDIR? ŞAYET BÖYLE BİR DURUM VARSA BU ZAYIF NOKTA NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR? TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar değerli hocam, sorunuz için teşekkür ediyorum. Mevcut verileri sorunuz çerçevesinde sınıflandırmak gerekirse; 1. Bilimsel araştırmanızın temel problemi çerçevesi: İlgili videolarda da anlattığım temel problem kapsamında belirlenen alt problemlere göre hareket ediyorsunuz. Katılımcıların bu alt problemlerle ilgili ifade ettiği görüşlere (veri) odaklanıyorsunuz. Diğer bir deyişle araştırmada hangi verilerden yararlanacağınız, çalışma çerçevenizle sınırlıdır. Örneğin, oyunlarla ilgili yapacağınız bir çalışmada sizin çalışmanızın temel amacı oyunun etkililiği ve alt amaçlarınız akademik başarı, öğrenme süreci, duyuşsal boyut, … vb. üzerindeki etkililiğini belirlemek olsun. Bu durumda taradığınız çalışmalarda oluşturacağınız kodlar, doğrudan katılımcıların görüşlerine odaklanmak olacaktır. Ancak bu görüşlerin sizin araştırmanızın amaç ve alt amaçlarınızla ilgili olanları sizi ilgilendirebilir. Ulaştığınız çalışmalarda belirlediğiniz amaç/alt amaçların dışındaki katılımcı görüşleri çalışma sonucunuzu etkilemeyeceği gerekçesiyle sizin verinizin dışında kalmış olacaktır. 2. Açık kodlama sistemi: Bu kodlamada da ulaştığınız çalışmalardaki mevcut tüm verileri kodluyorsunuz ki bu çok zengin ve kapsamlı bir içerikle karşılaşacağınız bir kodlama sürecini ifade etmektedir. Birinci maddedeki çerçeveye göre çok daha fazla tema ve kodla karşılaşmanız beklenmektedir. Herhangi bir sınırlama olmadığı ve tamamen incelediğiniz araştırmaların verileriyle ilgili olduğunu düşünmelisiniz (Video4: Verilerin kodlanması). Ancak bu noktada da sizin doyum noktasına vardığınızı düşündüğünüz an (yani artık çalışmalarda aynı/benzer kod/tema ifadeleriyle karşılaştığınız ve yenilerinin bulamadığınız an) sizin için kodlama süreci son bulmuş olacaktır. Bu durumda yine oluşturduğunuz tema ve kodlar listesinden araştırma çerçevenize göre hareket etmeniz gerekmektedir. Ayrıca “katılımcıların görüşlerinden sadece araştırmacının önemli gördüklerine sınırlı sayıda yer verilmektedir” şeklindeki ifadeniz birinci maddedeki anlatım ile alakalıdır. Bu noktada her araştırmanın bir çerçevesinin belirlendiği gibi meta-tematik analiz çalışmalarında da araştırmanın bir kapsamı vardır. Bu kapsam ve çerçeve araştırmacının kendini sınırlandırmasının bir sonucudur ki çalışmanın çerçevesi burada bağlayıcıdır. Teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.


Y.B.

HOCAM MERHABA. HOCAM KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İKİ SORUM OLACAKTI. 1. ARAŞTIRMAMIZIN KAPSAMINA ALDIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA KATILIMCI GÖRÜŞLERİNDE YER ALMAYAN ANCAK YAZAR TARAFINDAN TEMA VE ALT TEMA OLARAK SUNULAN (YAZARLAR TÜM GÖRÜŞME METİNLERİNE YAYINDA YER VERMEDİĞİ İÇİN BU DURUMLA KARŞILAŞABİLİYORUZ) VERİLERDEN FAYDALANABİLİR MİYİZ? 2.GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN VERİ TOPLAMA ARACI OLARAK KULLANILMADIĞI NİTEL ÇALIŞMALAR (ÖRNEĞİN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE YÖNELİK SORUNLARI BELİRMEYİ ÖĞRENCİLERİN DEFTERLERİNİ İNCELEYEREK ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAYAN BİR ÇALIŞMA) META-TEMATİK ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINABİLİR Mİ?


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Soru İçeriği: Hocam merhaba. Hocam katkılarınız için teşekkür ederim. İki sorum olacaktı. 1. Araştırmamızın kapsamına aldığımız çalışmalarda katılımcı görüşlerinde yer almayan ancak yazar tarafından tema ve alt tema olarak sunulan (yazarlar tüm görüşme metinlerine yayında yer vermediği için bu durumla karşılaşabiliyoruz) verilerden faydalanabilir miyiz? Meta-tematik analiz katılımcı görüşlerine dayalı bir analiz sürecini içermektedir. Bu bağlamda, meta-tematik analiz kapsamında taranan çalışmalardaki doğrudan katılımcı görüşlerine bakılarak tema ve kodlar çıkarılması uygun görülmektedir. Mümkün olduğunca, alıntısı olan kodlara uygun katılımcı görüşlerine ulaşalım. Üzerinde çalıştığımız dokümanda bu kodu içeren görüş olmadığında, ulaştığımız diğer çalışmalarda bu kodu destekleyen katılımcı görüşü (ham veri) bulmak önerilebilir. Bu sebeple de meta-tematik analizde, kapsamlı ve detaylı bir doküman incelemesi yapılmasına gerek duyulur. Bu gereklilik, araştırmacıları bilimsel süreci takip ederek ulaştıkları kodları göz ardı etmeden yakalayabilmelerine ve çalışmalarına yansıtabilmelerine olanak tanır. Bu işlem sonunda ise, meta-tematik analiz hem ham veriye ulaşabilme hem de güvenirlik düzeyi yüksek bir analiz gerçekleştirme konularında sağlam ve güçlü kılınabilmektedir. 2.Görüşme yönteminin veri toplama aracı olarak kullanılmadığı nitel çalışmalar (örneğin öğrencilerin yazma becerisine yönelik sorunları belirmeyi öğrencilerin defterlerini inceleyerek ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma) meta-tematik araştırma kapsamına alınabilir mi? Meta-tematik analizde video derslerde belirtildiği üzere sadece görüşmeler değil; belge, gözlem; günlük gibi dokümanlar da veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Ancak önemli olan ilgili alıntının bilimsel nitelik taşıyan bir dokümandan ve katılımcının kendi görüşünün olduğu ifadelerden alınmış olmasıdır.