Ders Detayı

Örnek ve Uygulamalarla Meta-Tematik Analiz Eğitimi
6 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1:Meta-Tematik Analize Giriş

Ders 2:Doküman İncelemesi

Ders 3:Verilerin Analizi

Ders 4:Verilerin Kodlanması

Ders 5:Geçerlilik-Güvenirlik

Ders 6:Örnek Çalışmalar

Bu ders toplam 160 dk'dır.

 

#AYEUM  #yeniyöntemler #metatematik #yöntem

 

 

 

Eğitmen: Doç. Dr. Veli BATDI

Katılım Belgesi: Evet

Durum:Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı

Fiyat:
349,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 6
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Y.B.

HOCAM MERHABA.SUNUMUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. HOCAM YANLIŞ YA DA EKSİK ANLAMADIYSAM META-TEMATİK ANALİZDE İNCELENEN ÇALIŞMALARIN HAM VERİLERİ YANİ KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK ARAŞTIRMA YAPILANDIRILMAKTADIR. ANCAK İNCELENEN ÇALIŞMALARDA KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİNİN TAMAMINA YER VERİLMEMEKTE, KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİNDEN SADECE ARAŞTIRMACININ ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİNE SINIRLI SAYIDA YER VERİLMEKTEDİR. BU META TEMATİK ANALİZ ÇALIŞMALARIN ZAYIF BİR NOKTASI MIDIR? ŞAYET BÖYLE BİR DURUM VARSA BU ZAYIF NOKTA NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR? TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar değerli hocam, sorunuz için teşekkür ediyorum. Mevcut verileri sorunuz çerçevesinde sınıflandırmak gerekirse; 1. Bilimsel araştırmanızın temel problemi çerçevesi: İlgili videolarda da anlattığım temel problem kapsamında belirlenen alt problemlere göre hareket ediyorsunuz. Katılımcıların bu alt problemlerle ilgili ifade ettiği görüşlere (veri) odaklanıyorsunuz. Diğer bir deyişle araştırmada hangi verilerden yararlanacağınız, çalışma çerçevenizle sınırlıdır. Örneğin, oyunlarla ilgili yapacağınız bir çalışmada sizin çalışmanızın temel amacı oyunun etkililiği ve alt amaçlarınız akademik başarı, öğrenme süreci, duyuşsal boyut, … vb. üzerindeki etkililiğini belirlemek olsun. Bu durumda taradığınız çalışmalarda oluşturacağınız kodlar, doğrudan katılımcıların görüşlerine odaklanmak olacaktır. Ancak bu görüşlerin sizin araştırmanızın amaç ve alt amaçlarınızla ilgili olanları sizi ilgilendirebilir. Ulaştığınız çalışmalarda belirlediğiniz amaç/alt amaçların dışındaki katılımcı görüşleri çalışma sonucunuzu etkilemeyeceği gerekçesiyle sizin verinizin dışında kalmış olacaktır. 2. Açık kodlama sistemi: Bu kodlamada da ulaştığınız çalışmalardaki mevcut tüm verileri kodluyorsunuz ki bu çok zengin ve kapsamlı bir içerikle karşılaşacağınız bir kodlama sürecini ifade etmektedir. Birinci maddedeki çerçeveye göre çok daha fazla tema ve kodla karşılaşmanız beklenmektedir. Herhangi bir sınırlama olmadığı ve tamamen incelediğiniz araştırmaların verileriyle ilgili olduğunu düşünmelisiniz (Video4: Verilerin kodlanması). Ancak bu noktada da sizin doyum noktasına vardığınızı düşündüğünüz an (yani artık çalışmalarda aynı/benzer kod/tema ifadeleriyle karşılaştığınız ve yenilerinin bulamadığınız an) sizin için kodlama süreci son bulmuş olacaktır. Bu durumda yine oluşturduğunuz tema ve kodlar listesinden araştırma çerçevenize göre hareket etmeniz gerekmektedir. Ayrıca “katılımcıların görüşlerinden sadece araştırmacının önemli gördüklerine sınırlı sayıda yer verilmektedir” şeklindeki ifadeniz birinci maddedeki anlatım ile alakalıdır. Bu noktada her araştırmanın bir çerçevesinin belirlendiği gibi meta-tematik analiz çalışmalarında da araştırmanın bir kapsamı vardır. Bu kapsam ve çerçeve araştırmacının kendini sınırlandırmasının bir sonucudur ki çalışmanın çerçevesi burada bağlayıcıdır. Teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.


Y.B.

HOCAM MERHABA. HOCAM KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İKİ SORUM OLACAKTI. 1. ARAŞTIRMAMIZIN KAPSAMINA ALDIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA KATILIMCI GÖRÜŞLERİNDE YER ALMAYAN ANCAK YAZAR TARAFINDAN TEMA VE ALT TEMA OLARAK SUNULAN (YAZARLAR TÜM GÖRÜŞME METİNLERİNE YAYINDA YER VERMEDİĞİ İÇİN BU DURUMLA KARŞILAŞABİLİYORUZ) VERİLERDEN FAYDALANABİLİR MİYİZ? 2.GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN VERİ TOPLAMA ARACI OLARAK KULLANILMADIĞI NİTEL ÇALIŞMALAR (ÖRNEĞİN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE YÖNELİK SORUNLARI BELİRMEYİ ÖĞRENCİLERİN DEFTERLERİNİ İNCELEYEREK ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAYAN BİR ÇALIŞMA) META-TEMATİK ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINABİLİR Mİ?


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Soru İçeriği: Hocam merhaba. Hocam katkılarınız için teşekkür ederim. İki sorum olacaktı. 1. Araştırmamızın kapsamına aldığımız çalışmalarda katılımcı görüşlerinde yer almayan ancak yazar tarafından tema ve alt tema olarak sunulan (yazarlar tüm görüşme metinlerine yayında yer vermediği için bu durumla karşılaşabiliyoruz) verilerden faydalanabilir miyiz? Meta-tematik analiz katılımcı görüşlerine dayalı bir analiz sürecini içermektedir. Bu bağlamda, meta-tematik analiz kapsamında taranan çalışmalardaki doğrudan katılımcı görüşlerine bakılarak tema ve kodlar çıkarılması uygun görülmektedir. Mümkün olduğunca, alıntısı olan kodlara uygun katılımcı görüşlerine ulaşalım. Üzerinde çalıştığımız dokümanda bu kodu içeren görüş olmadığında, ulaştığımız diğer çalışmalarda bu kodu destekleyen katılımcı görüşü (ham veri) bulmak önerilebilir. Bu sebeple de meta-tematik analizde, kapsamlı ve detaylı bir doküman incelemesi yapılmasına gerek duyulur. Bu gereklilik, araştırmacıları bilimsel süreci takip ederek ulaştıkları kodları göz ardı etmeden yakalayabilmelerine ve çalışmalarına yansıtabilmelerine olanak tanır. Bu işlem sonunda ise, meta-tematik analiz hem ham veriye ulaşabilme hem de güvenirlik düzeyi yüksek bir analiz gerçekleştirme konularında sağlam ve güçlü kılınabilmektedir. 2.Görüşme yönteminin veri toplama aracı olarak kullanılmadığı nitel çalışmalar (örneğin öğrencilerin yazma becerisine yönelik sorunları belirmeyi öğrencilerin defterlerini inceleyerek ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma) meta-tematik araştırma kapsamına alınabilir mi? Meta-tematik analizde video derslerde belirtildiği üzere sadece görüşmeler değil; belge, gözlem; günlük gibi dokümanlar da veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Ancak önemli olan ilgili alıntının bilimsel nitelik taşıyan bir dokümandan ve katılımcının kendi görüşünün olduğu ifadelerden alınmış olmasıdır.


M.S.C.

SAYIN HOCAM; MERHABALR. SAYIN HOCAM ; META SENTEZ VE META TEMATİK ARASINDAKİ FARKI BİRAZ DAHA AÇAR MISINIZ? SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar Mehmet hocam, Meta tematik analiz ile meta sentez arasındaki farkı kısaca şöyle ifade edebilirim. Meta tematik analiz ve meta sentez her ikisinin de kaynağı olan doküman analizine dayalı nitel çalışmalardır diyebilirim. Ancak meta tematik analiz, her yönüyle doküman analiziyle ulaşılan doğrudan katılımcı görüşlerine (ham verilere) dayanır ve nitelin doğasına göre davranmayı gerekli kılar. Burada önemli olan ham veridir ve nitel bir çalışma özellikleri çerçevesinde davranmaktır. Meta sentezde ise ham verilerin yanı sıra, nitel çalışmaların metinsel içerik sunan kısımları ve kimi zaman da nitel ve nicel verilerden yararlanılarak veri kaynakları zenginleştirilebilir. Diğer bir ifadeyle, yararlanılan çalışmaların farklı bölümlerinden yararlanarak çalışmanızın datasını oluşturabilirsiniz. Bu durumda araştırmanızda nitel veya nicel ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. Oysa meta tematik analizde, katılımcılardan alınan ham veriler vurgulanarak bu verilerin yeniden analizi yapılmaktadır. Kolaylıklar diliyorum.


H.T.

HOCAM BİR DOKTORA TEZİNİ META TEMATİK ANALİZ ÜZERİNE KURGULAYABİLİR MİYİZ? ULUSLARARASI VE ULUSAL ALAN YAZINDAN ELDE EDİLEN TEMALARI DEĞERLENDİREREK KAPSAYICI BİR TEMA ÖRÜNTÜLERİ ORTAYA KOYMAK SİZCE DOKTORA TEZİ İÇİN YETERLİ OLUR MU? GÖRÜŞLERİNİZİ MERAK EDİYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR. VARSA BU KONUDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BANA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ?


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar Hakan Hocam, Kesinlikle kurgulayabilirsiniz. Ancak çalışma konusu ve ulaşılan veri miktarı çok önemlidir. Meta-analiz ile nasıl makale, bildiri, YL veya doktora çalışmaları yapılıyorsa, meta-tematik analiz ile de her türlü çalışma rahatlıkla yapılabilir. Öncelikle ulaşılan verilerin kapsamlı ve alana her yönüyle genellenebilecek yani alanı temsil edebilecek nitelikte olmasında fayda var. Nitel çalışmalarda genellenebilirlik nicel çalışmalardaki gibi bir bilginin başka bir yerde aynen tekrar edilmesi değil elbette ki. Genellenebilirlikten kastımız başka ortam ve çalışmalara aktarılabilir olmasıdır. Bu açıdan kaliteli bir tarama yapılmalıdır. Ulaşılabilecek düzeydeki tüm çalışmalara ulaşmak gerekir. Aşağıda buna örnek olabilecek bazı örnek makaleler sunulmuştur. Bu çalışmalar makale niteliğinde olduğu için sayfa sınırlaması gerekçesiyle olabildiğince sıkıştırılarak kısaltılmış formda hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Ancak bir tezde sınırlama olmadığı düşünüldüğünde, tema ve kodlar mümkün olduğunca kapsamlı verilebilir ve yorumlar ile katılımcıların doğrudan alıntıları geniş ve detaylı sunulabilir. Yapılan çalışmalardan biri “multiple intelligences” konusudur. Bunun gibi aşağıdaki diğer araştırmalar bağlamında da her türlü veriye ulaşılabileceğini ifade edebilirim. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki şu anda kendi üniversitemde biri benim YL öğrencim, diğeri başka bir arkadaşımın YL öğrencisi olmak üzere iki farklı tezin meta-tematik analiz çerçevesinde yürütülmesi kararı alınmıştır. Bunun yanı sıra diğer dört farklı tezde de yine meta tematik analiz kullanılmaktadır. Batdı, V., & Talan, T. (2019). Augmented reality applications: A meta-analysis and thematic analysis. Turkish Journal of Education, 8(4), 276-297. DOI: 10.19128/turje.581424 (Indexed in ESCI). Batdı, V., Talan, T., & Semerci, C. (2019). Meta-analytic and meta-thematic analysis of STEM education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 7(4), 382-399 (Indexed in ESCI). Batdı, V., Aslan, A. & Chang, Z. (2018). The effect of technology supported teaching on students’ academic achievement: a combined meta-analytic and thematic study. Int. J. Learning Technology, 13(1), 44-60. (Indexed in ESCI). Batdı, V. (2017). The effect of multiple intelligences on academic achievement: A meta-analytic and thematic study. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 2057–2092. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.6.0104 (Indexed in SSCI). Batdı, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of the process of integrating technology into instruction: a research on the McA. Croatian Journal of Education, 19(3) , 763-801. doi: 10.15516/cje.v19i3.2542 (Indexed in SSCI).


H.T.

VELİ HOCAM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM UFKUMU AÇTINIZ. DAHA SPESİFİK BİR ŞEKİLDE PLANLADIĞIM ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİMİ ŞÖYLE İFADE EDEYİM. HOCAM ULUSAL VE ULUSLARARASI ALAN YAZINDA KÜRESEL EĞİTİM, DÜNYA ÇALIŞMALARI VE KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ OLARAK İFADE EDİLEN TEMELDE BENZER TEMALARDAN OLUŞAN BİR ALAN YAZIN VAR. BU ALAN YAZIN FARKLI ADLANDIRILSA DA BENZER TEMALAR VE BİRBİRİNİ DESTEKLEYEN ÖRÜNTÜLER VAR. BEN ÇALIŞMAMDA BUNLARIN TÜMÜNÜ ELE ALIP, BİRDE O KONUDA ÇALIŞMA YAPAN AKADEMİSYENLERLE GÖRÜŞME YAPARAK 1)ULUSLARARASI ALAN YAZINDA YER ALAN TEMALAR 2)ULUSAL ALAN YAZINDA YER ALAN TEMALAR 3)AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ OLMAK ÜZERE 3 TÜR VERİ ÜZERİNDEN VE ÇATI BİR KAVRAM OLARAK KÜRESEL ÇALIŞMALAR VEYA KÜRESEL FARKINDALIK ÇALIŞMALARI OLARAK TEMATİK ANALİZ YAPIP YORUMLAMAK İSTİYORUM. DEĞİNDİĞİM AMA BENZER OLAN BU ÜÇ BAŞLIĞI ÇATI BİR KONU İÇERİSİNDE ELE ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar Hakan Hocam, Düşüncenizi her yönüyle destekliyorum. Veri toplama sürecine farklı bir bakış açısı katmakla birlikte, kapsamlı ve bir birini tamamlayıcı bir veri setine ulaşacağınızı düşünüyorum. “1)uluslararası alan yazında yer alan temalar 2)ulusal alan yazında yer alan temalar 3)akademisyen görüşleri” şeklindeki veri toplama sürecinin 1 ve 2. adımları “Meta-tematik analiz” 3.tamamlayıcı aşama ise “Tematik analiz” çerçevesinde olabilir. Bu bağlamda, editörlüğünü yaptığım ve meta-tematik analiz kısmını yazdığım “Meta-Tematik Analiz: Örnek Uygulamaları” adlı kitabımda “Zihin Haritası Tekniğinin Meta-Tematik Analizi İle Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkililiği” şeklinde başlıklandırdığım örnek çalışmam da düşündüğünüz çerçevede benzer bir süreç içermektedir. Çalışmada, zihin haritası tekniğinin ulusal ve uluslar arası alanda kullanımında ulaşılan verilerin meta-tematik analizi ile öğretmen adayları üzerindeki etkililiğinin tematik analizinin birleştirilmesiyle sunulmuştur. Burada önemli olan meta tematik analiz ile ulaştığımız verilerde eksik/yetersiz olarak karşılaştığımız hususları 3. adımdaki veri toplama (Öğretmen adayları üzerindeki etkililiği, Akademisyen görüşleri) süreciyle tamamlamaktır. Bildiğimiz üzere tüm bilimsel çalışmaların da doğasında bu var zaten. Mevcut olan analiz edilir, incelenir, eksik olan nokta bulunarak tamamlamaya gidilir. Kolaylıklar dilerim…


H.T.

HOCAM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM İLGİNİZ İÇİN, FİKİRLERİNİZ ÇOK FAYDALI OLDU KİTABINIZI SİPARİŞ ETMİŞTİM ZATEN GELMESİNİ BEKLİYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Ben teşekkür ederim Hakan hocam, kolaylıklar diliyorum.


H.T.

VELİ HOCAM SİZİ YORUYORUM AMA KUSURA BAKMAYIN AKLIMA TAKILAN BİR KONU DAHA VAR; SİZ META-TEMATİK ANALİZİN TEMEL AMACI OLARAK NİTEL YÖNTEMLE ELE ALINMIŞ ÇALIŞMALARDA İFADE EDİLEN KATILIMCI GÖRÜŞLERİNİN TEMALAŞTIRILMASINDAN BAHSETTİNİZ. PEKİ META-TEMATİK ANALİZ BUNUN DIŞINDAKİ BAKIŞ AÇILARINA İMKAN VERİYOR MU? ÖRNEĞİN BEN ÇALIŞMAMDA KÜRESEL EĞİTİM, DÜNYA ÇALIŞMALARI VE KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ ALAN YAZININDAN FAYDALANARAK "KÜRESEL FARKINDALIK"ADI ALTINDA BİR ÖĞRENME ÇERÇEVESİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM. SEBEBİ BU ÜÇ ALANIN NEREDEN BAŞLADIĞI, NERDE BİTTİĞİ HANGİ AÇIDAN BENZER, HANGİ AÇIDAN FARKLI OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ. ASLINDA ÇALIŞMANIN TEMEL PROBLEMİNİ BU DURUM OLUŞTURUYOR. BENİM AMACIM BU ÜÇ ALANI "KÜRESEL FARKINDALIK" VEYA "KÜRESEL OKURYAZARLIK" BAŞLIĞI İÇERİSİNDE BÜTÜNSEL OLARAK ELE ALMAK. BU KONUDA FİKRİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ. ASIL MERAK ETTİĞİM KONU BENİM BURDA YAPMAYA ÇALIŞTIĞIM ASLINDA "KÜRESEL OKURYAZARLIĞA" KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE SUNMAK, ANLAM KARIŞIKLIKLARINI ORTADAN KALDIRMAK. ANCAK ELE ALACAĞIM ÇALIŞMALARIN ÇOĞU KATILIMCI GÖRÜŞLERİNE YER VERMEYEN TANIMSAL, KAVRAMSAL VE ÖĞRENME KONULARI ÖNEREN ÇALIŞMALAR, AZ SAYIDA KATILIMCI GÖRÜŞLERİ OLAN ÇALIŞMALAR DA VAR. ÇÜNKÜ BU ALANLARIN ÜZERİNDE UZLAŞILAN BİR ÇERÇEVESİ YOK. BENİM ASIL AMACIM ULUSLARARASI VE ULUSAL ALAN YAZINDAN FAYDALANARAK BU KONULARDAKİ KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK VE HERKESİN ÜZERİNDE (BÜYÜK ORANDA) UZLAŞABİLECEĞİ BİR ÇERÇEVE ORTAYA KOYMAK VE BUNU BİR MODEL ÖNERİSİ OLARAK SUNMAK. BU BAĞLAMDA META-TEMATİK ANALİZİ KAVRAMSAL TEMALARI OLUŞTURMAK, BÖYLECE BİR ÖĞRENME ALANININ SINIRLARINI VE ÇERÇEVESİNİ ÇİZMEK AMACIYLA KULLANABİLİR MİYİZ? AYRICA BU ÇERÇEVEYİ BİR MODEL OLARAK SUNABİLİR MİYİZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM :))


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Merhabalar Hakan Bey, Meta-tematik analiz eğitimi daha önce ifade ettiğim ve sizin de belirttiğiniz gibi nitelin doğasına göre analizi gerekli kılmaktadır. Bahsettiğiniz üç alanı bütünsel olarak ele alma veri içeriği ve sizin araştırma çerçevenize göre değişebileceği gibi, temelde farklı yöntem ve analiz türlerini de gerekli kılabilir. Şöyle ki; • Nitel veriyi bütünsel ve ilişkisel olarak ele aldığınızda meta tematik analiz yapılabilir. • Kuramsal boyut değerlendirilmesinde ise doküman incelemesine dayalı derleme/tarama yapılabilir. Burada öncelikle araştırma çerçevenizi netleştirmeniz gerekmektedir. Sonrasında muhtemelen yukarda ifade ettiğim gibi birden fazla analiz türüne başvurmanız gerekebilir. Satır aralarınızı incelediğimde, “Bu bağlamda meta-tematik analizi kavramsal temaları oluşturmak, böylece bir öğrenme alanının sınırlarını ve çerçevesini çizmek amacıyla kullanabilir miyiz?” şeklindeki sorunuza cevap olarak ‘nitel veriler çerçevesinde’ yapabilirsiniz. Ancak amacınız daha kapsamlı olduğu için “…aslında "küresel okuryazarlığa" kavramsal bir çerçeve sunmak, anlam karışıklıklarını ortadan kaldırmak” şeklinde belirttiğiniz görüşünüzden de yararlanmanız gerekmektedir. Birinci adımda ilgili konuda doküman analizine dayalı ulaşabildiğiniz verileri derleme çalışması bağlamında yorumlayabilirsiniz. İkinci aşamada, sınırlı da olsa ulaşabildiğiniz kadar çalışmadan aldığınız katılımcı görüşlerinden yararlanarak meta-tematik analiz çerçevesinde bir veri çözümlemesi yapabilirsiniz. Üçüncü aşamada ise bu her iki aşamada ulaştığınız verilerin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırarak bir bütünleme yapabilir ve yaptığınız değerlendirme sonucunda kendi modelinizi (farkındalık yaratan, benzerlik ve farklılığı ortaya çıkaran) sunabilirsiniz. Diğer bir ifadeyle, öncelikle kuramsal boyuttaki benzerlik ve farklılıkları sonrasında katılımcıların görüşleriyle destekler nitelikteki verilerde elde ettiğiniz benzerlik ve farklılıklardan sonuca giderek modelinizi oluşturabilirsiniz. Bu arada, bu alanda çalışan bir uzman olarak size şu sorular yöneltilebilir: 1. Küresel eğitim, … gibi üç kavram bütünlük içerisinde sunulabilecek nitelikte mi? 2. Bir araya getirilen verilerin oluşturacağı içerik model olarak sunulabilecek nitelikte midir? 3. Ulaşılan veriler birbirini tanımlayıcı özellikte mi? gibi temelde benzer sorular size sorulabilir. 4. ["küresel farkındalık" veya "küresel okuryazarlık"] birbirinden farklı kavramlar gibi.. bu açıdan bu kavramlar konusunda net olmanızda fayda var. Bir kavram seçerek “anlam karışıklıklarını ortadan kaldırmak” şeklindeki ifadenizle çelişmemelisiniz. Bu noktada model oluşturma fikrinizin alana katkı sağlayacağı ve orijinal nitelikte olacağı kanaatindeyim. Kolaylıklar diliyorum.


G.G.T.

HOCAM MERHABALAR, TEMATİK ANALİZ İLE META TEMATİK ANALİZ ARASINDAKİ FARK İLE İLGİLİ BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ? TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (VELİ BATDI)

Tematik Analiz ile Meta Tematik Analiz arasındaki fark ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Meta-tematik analiz, araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde kavrayacak, araştırma boşluklarını belirleyecek, gelecekteki araştırma sorularını geliştirebilecek ve ilgili sonuçları tanımlamak için kullanılacak bütüncül bir perspektife dayanmaktadır. En önemlisi ise orijinal çalışmalarda bulunan araştırma verilerinin (ham veriler) yorumlanmasından oluşmaktadır. Tematik analizde ise, araştırma problemi çerçevesinde ulaşılan bulgularla mevcut durum ortaya konulmaya çalışılır. Meta-tematik Analiz: Örnek uygulamalar (2019) adlı kitabın 51. Sayfasında başlayan “zihin haritası tekniğinin meta-tematik analizi ile…” şeklindeki örnek çalışmada meta-tematik analiz ile tematik analiz birlikte kullanılmıştır. Çalışmada, zihin haritalarıyla ilgili yayımlanmış farklı çalışmalarda geçen katılımcı görüşlerinin inceleyerek birleştirme ve bütüncül sonuca ulaşma meta-tematik analiz çerçevesinde yapılmıştır. Zihin haritası uygulamasının ardından bu uygulamanın etkiliğinin katılımcılara sorulması ile görüşlerinin alınarak içerik analizi bağlamında incelenmesi tematik analiz çerçevesinde yapılmıştır. Özetle araştırmanın meta-tematik analizi, dokümanlara dayalı doğrudan ham veriler içermelidir.