Ders Detayı

Hiyerarşik Lineer Modelleme(HLM) Eğitimi

8 Video, Ders Süresi: 30 gün

HİYERARŞİK LİNEER MODELLEME(HLM) 

 

Dersler

Ders 1:HLM Programının kurulumu ve Teorik Konular

Ders 2:HLM’in temelleri 

Ders 3:İki düzeyli HLM modelleri-1

Ders 4: İki düzeyli HLM modelleri-2

Ders 5:HLM programının menüleri- SPSS verisinin  aktarılması

Ders 6: HLM programı ile iki düzeyli HLM modelleri  Uygulamalar -1

Ders 7:HLM programı ile iki düzeyli HLM modelleri Uygulama-Analiz-Yorumlama-2 

Ders 8:Üç Düzeyli  HLM ve Analizleri

 

HİYERARŞİK LİNEER MODELLEME(HLM)

Sosyal Bilimler alanında, anket verileri çoğunlukla hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır (örneğin, okul içindeki öğrencilerin iç içe geçmesi ya da zaman yapısı içerisinde insanların iç içe geçmesi). Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM), hiyerarşik olarak yapılandırılmış verileri analiz etmek için tasarlanmış özel bir regresyon tekniğidir.

Bu derste hiyerarşik yapıdaki verilerde ortaya çıkan farklı düzeylerdeki değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi bu analizde kullanılacak birimin ne olacağı ve bu yapıdaki bir verinin nasıl ele alınacağı anlatılmaktadır.

Fiyat:
149,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 8
Durum: Satın Alınabilir

Yorumlar