Ders Detayı

Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket

29 Video, Ders Süresi: 30 gün

Bu paket 3 eğitimden oluşmaktadir.

1-Eviews ile Tek Denklemli Zaman Serileri(14 video)

2-Eviews ile Çok Denklemli Zaman Serileri(7 video)

3-Eviews ile Panel Veri Analizi(8 video) Not:Bu eğitim toplam 578 dk'dır.

 

Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri

Ders 1: Eviews Programının tanıtımı veri yükleme

Ders 2: Bir ekonometrik regresyon örneği ve yorumu

Ders 3: Zaman serilerinin(time series) kısaca tanıtılması ve teorisi

Ders 4:Zaman serilerinin doğasını EViews le tespiti

Ders 5: Serilerde Durağan(Stationary) ve Durağan Olmayan (Nonstationary)  Seriler

Ders 6: Doğrusal model tahminleri(ARMA, ARIMA)

Ders 7: Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır I

Ders 8:Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır II

Ders 9: Mevsimsel etkinin olduğu  ARMA tahmini

Ders 10: Uzun Hafızalı (long memory time series) Model tahmini (ARFIMA)

Ders 11: ARCH-GARCH Tahminleri I

Ders 12: ARCH-GARCH Tahminleri II

Ders 13: Birim Kök testi (unit root) ADF

Ders 14: Birim Kök testi (PP)  ve kırılma noktası (break point) ADF-t

 

Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

 

Ders 1:Çok denklemli zaman serilerinin tanıtımı

Ders 2: Vektör Otoregresyon (Vector autoregression, VAR)

Ders 3: Eşbütünleme (bütünleşim, koentegrasyon, (cointegration,))

Ders 4:Eşbütünleme testi(cointegration test)

Ders 5: Etki -Tepki (impulse -response)  Fonksiyonları ve kısıt

Ders 6:ARDL Tahmini

Ders 7:ARDL Tahmini 2

 

Eviews ile Panel Veri Analizi

Ders 1:Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2:Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression,FEM)Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5:ARDL: Dinamik  Panel ve ARDL tahmini

Ders 6:FMOLS: Panel EşbütünlemeFMOLS

Ders 7:Dinamik OLS

Ders 8:Testler: Granger, Birim Kök ve  Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

 

Günümüzde sosyal bilimlerin en önemli ilgi alanlarından birini ampirik çalışmalar oluşturmaktadır. Bir yöntem bilim olarak ekonometri, başta ekonomi olmak üzere, bir dizi sosyal bilime yöntem açısından rehberlik edecek durumdadır.
Özellikle üniversitelerin ekonomi, ekonometri, işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri ile psikoloji, sosyoloji ve benzeri bölümlerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde hazırlanan bu video seti, yöntemle ilgili sorunları önemli ölçüde telafi edeceği düşünülmektedir.

 

Fiyat:
399,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 29
Durum: Satın Alınabilir

Yorumlar

METİN DİNÇER

Merhaba; Videoda kullanılan excel ve word dosyaları kaynak olarak bizlere verilemez mi? İyi günler.