Paket Detayı

İkili Analiz Paket (90 Gün Kullanım Süresi)

2 Adet Etkinlik, Paket Süresi: 90 gün

İkili Analiz Paket;

1-İleri SPSS Eğitimi 

2-Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri

Derslerinden oluşmaktadır.

İleri SPSS:

Ders 1 SPSS ile Faktöryel ANOVA

Ders 2 SPSS ile Tek-Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 3 SPSS ile Parametrik Olmayan Tekrarlı Ölçümler Analizleri

Ders 4 SPSS ile Karışık Ölçümler İçin Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Ders 6 SPSS ile İki-Yönlü (Faktöryel) ANCOVA

Ders 7 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Regresyon Yöntemleri)

Ders 8 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Model Hataları & Dummy Kodlama)

Ders 9 SPSS ile Tek-Yönlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA)

Ders 10 SPSS ile Faktöryel MANOVA

Ders 11 SPSS ile Çoklu Kovaryans Analizi (MANCOVA)

Ders 12 SPSS ile Parametrik Olmayan Güvenirlik Analizleri (Uyum Katsayıları

 

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri:

Ders 1. Veri Analizinde Karar Sürecine Giriş

 Ders 2. Bağımsız ve bağımlı gruplar için t test, Mann Whitney U ve  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders 3. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi ve Friedman’s ANOVA

Ders 4. Pearson Korelasyonu-Basit Doğrusal Regresyon, Spearman Brown Korelasyonu ve Kendall’s Tau

Ders 5. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü (faktöriyel) ANOVA, karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA (mixed factorial ANOVA)

Ders 6. Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve ANCOVA

Ders 7. Ki-kare veya Likelihood Ratio; Lojistik Regresyon

Ders 8. Lojistik Regresyon ve Log-lineer Analizi

Ders 9. MANOVA, iki yönlü MANOVA ve MANCOVA

 

Eğitmen: Süleyman Nihat Şad-Murat Bursal

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Fiyat:
549,90 TL
Eğitim İzleme Süresi: 90 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Eğitim Sayısı: 2
Durum: Satın Alınabilir