Ders Detayı

Temel SPSS Eğitimi
11 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler 

Ders 1. SPSS Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar

Ders 2  SPSS ile Veri Dosyası Düzenleme ve Betimsel Analizler

Ders 3 SPSS ile Normal Dağılım Varsayımı Analizi

Ders 4 SPSS ile T Testleri

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Ders 6 SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri

Ders 7 SPSS ile Korelasyon Analizi

Ders 8 SPSS ile Basit Regresyon Analizi

Ders 9 SPSS ile Ki-Kare Testleri

Ders 10 SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi

Ders 11 SPSS ile Güvenirlik Analizi

 

 

Not:Bu ders toplamda 410 dk'dır.

 

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BURSAL 

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Online Sınav: Evet

 

Eğitimin İçeriği:

Temel SPSS eğitimi özellikle Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyeleri için hazırlanmıştır. Ancak eğitim, bu programı öğrenmek isteyen tüm araştırmacıların ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Video eğitimini tamamlayan ve ders içi uygulamaları/ödevleri eksiksiz yapan katılımcılar; temel istatistik analiz tekniklerini eksiksiz öğrenecek, hangi, analizin verisi için uygun olduğunu tespit edebilecek, verilerini kendi başınıza analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve yaptığı analizi tezinde veya makalesinde nasıl raporlayacağını öğrenecektir. AYEUM belirtilen bilgi ve becerilerin eğitim sonunda kazandıracak bir içerik sunduğunu katılımcılara taahhüt eder.

Asla analizlerinizi başkasına yaptırmayınız. Bu eğitimle birlikte tezinizde ve makalenizde gerekli tüm temel analizleri yapabileceğiniz garantisini AYEUM verir. Aksi durumda paranız iade edilir.

 

Eğitmen Hakkında: Doç. Dr. Murat Bursal “SPSS İle Temel Veri Analizleri” adlı kitabın yazarıdır. Yüksek lisans eğitimini Washington Devlet üniversitesi, doktorasını ise Minnesota-Twin Cities Üniversitesi’nde tamamlamıştır. SPSS ve veri analizleri konusunda ülkemizde önde gelen saygın akademisyenlerdendir. Halen Cumhuriyet Üniveritesi’nde çalışmaktadır. Alanında birden fazla  SSCI indexli makale yayınlamıştır.

 

Fiyat:
159,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 11
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

BETÜL METE

2. ÖRNEKTE B MADDELERİNİN NORMAL DAĞILIMA UYGUN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEMİZ GEREKMİYOR MU? AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE GEREKLİ ŞARTLAR OLARAK VERİLERİN NORMAL DAĞILIMA UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ SÖYLENMİŞTİ. B2 VE B3 İÇİN NORMAL DAĞILIM GRAFİKLERİNDE UÇ VE AŞIRI UÇ DEĞERLER MEVCUT. BU DEĞERLER ANALİZİ OLUMSUZ ETKİLER Mİ?


Eğitmenin Cevabı (MURAT BURSAL)

Betül Hocam, sorunuzda bahsettiğiniz gibi faktör analizinde normal dağılım varsayımı yapıldığı için faktör analizi öncesi maddelerin normallik analizi yapılması fikri çok yerindedir. Fakat 3. Ders olan normal dağılım varsayımı analizi konusunda da açıklamaya çalıştığım gibi büyük örneklemli çalışmalarda, normallik testleri aşırı güçlü hale geldiği için bu testlerde hep anlamlı sonuçlar elde edilir yani normalliğin ihlal edildiği sonucu çıkar. Ayrıca, normallik sağlansa bile dağılımlarda bazı uçdeğerler bulunabilir. Bu sadece buradaki örnek için değil, birkaç yüz kişiyi geçen büyük örneklemli çalışmaların hepsinde ortaya çıkacağı için bu tür durumlarda normallik analizini normallik testi üzerinden yapmak pratikte pek fayda sağlamaz. Ayrıca uçdeğerler, normal dağılım olduğunda bile rastlanan durumlar olduğu için salt uçdeğer üzerinden gitmek te çok pratik olmayacaktır. Bunların yerine, SPSS’in Descriptives komutu kullanılarak her madde için çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına bakılarak bu değerler (özellikle çarpıklık katsayısı) çok büyük olduğunda ilgili maddelerin uçdeğerleri ayıklanabilir veya bu maddelerin analizin başında analizden çıkarılması uygun olabilir. Örneğin, sizin sorduğunuz örnekte çarpıklık açısından en büyük katsayıya sahip olan B6 maddesi, analiz sırasında da en düşük faktör yüküne sahip olduğu için çıkarılıyor. O nedenle, çoğunlukla normal dağılıma uymayan maddeler faktör analizi sırasında da sorun verip ayıklanacaktır ama analizi daha sağlıklı yapmak adına faktör analizi öncesi çarpıklık ve basıklık katsayılarını inceleyerek (ilgili gerekçeleri açıklamak kaydıyla) sorunlu maddeleri analizden çıkarmak uygun bir tercih olacaktır.