Ders Detayı

Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi
5 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler 

Ders 1: Kuramsal temeller ve kavramlar

Ders 2: Aracılı model testi-1

Ders 3: Aracılı model (testi-2)

Ders 4: Düzenleyici model testi-1 (Sürekli değişken)

Ders 5: Düzenleyici model testi-2 - (Kategorik değişken)

 

Not:Bu ders toplam 163 dk'dır.

 

Eğitmen: Kollektif

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100 Memnuniyet ve iade garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve Datalar üzerinde çalışabilme imkanı

 

Eğitimin içeriği:

  1. Temel kavramlar
  2. Aracılık testlerinde geleneksel yaklaşım-Baron ve Kenny yöntemi
  3. Baron ve Kenny’nin nedensel adımlar yaklaşımına eleştiriler
  4. Aracılık modellerinin analizinde çağdaş yaklaşım
  5. Basit aracılık modelinin Process makro ile test edilmesi (İki farklı veri seti üzerinden)
  6. Düzenleyicilik etki modeli
  7. Düzenleyici modelin Process makro ile test edilmesi
  8. Kategorik değişkenli düzenleyici modelin testi

Process Makro yazılımı, IBM SPSS ve SAS programları üzerine kurularak kullanılabilen aracılılık ve düzenleyicilik etki analizleri ile çok farklı durumsal aracılık etki modellerini gözlenen değişkenler üzerinden doğrusal regresyona dayanan yol analizi ile test eden bir uygulamadır.

 

Bu eğitim; birbiriyle yakında ilişkili olan ve araştırmacılar tarafından sık sık karıştırılan iki konuya odaklanmaktadır: Aracılık ve düzenleyicilik etkileri. Uzun yıllar boyunca sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar ve bilim insanları, bilimsel yöntemleri kullanarak iki değişken arasında ilişki olup olmadığını ya da ilişki var ise bu ilişkinin hangi yönde (olumlu-olumsuz) olduğunu ortaya koymaya çalışmışlardır. İki değişken arasında tespit edilen bu basit ilişki önemli olmakla birlikte, X ve Y değişkenleri arasındaki nedensel ilişkinin derinlemesine anlaşılması için çoğu zaman yeterli olmaz. İki değişken arasındaki nedensel ilişkinin tam olarak anlaşılabilmesi bahse konu ilişkinin nasıl ve ne zaman meydana geldiğine de bağlıdır. Başka bir anlatımla, X ve Y değişkeni arasındaki ilişkinin nasıl bir bağlantı mekanizması ile gerçekleştiği (aracılık-mediation) ya da X ve Y arasındaki ilişkinin hangi durumlarda değiştiği (düzenleyicilik-moderation) sosyal gerçekliğin tam anlaşılması bakımından önemli görülmektedir. Her ne kadar bu kavramlar basit gibi algılansa da, aracılık ve düzenleyicilik etkilerinin istatistiksel olarak nasıl test edileceği, görece karmaşık ve tartışmalıdır.

Bu eğitimin amacı; konuyla ilgili güncel gelişmeler ve tartışmalar ışığında  aracı ve  düzenleyici etkileri içeren araştırma modellerinin kavramsal yönlerini ve bu modellerin pratik şekilde nasıl analiz edileceğini, yorumlanacağını ve raporlanacağını dört farklı veri seti üzerinden  öğretmektir. 

IBM SPSS Process Makro ile aracı ve düzenleyici etkiyi anlatan eğitim sayısı oldukça azdır.  Çoğu  eğitim İngilizce olup ilk defa AYEUM tarafından  Türkçe eğitim  hizmeti verilmektedir. 

Eğitimi alacak araştırmacıların korelasyon ve regresyon konusunda temel  düzeyde bilgilerinin olması gerekir.

 

Eğitmen Hakkında: Kollektif hocalarmız “AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi”, “Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri” ve “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” isimli kitapların yazarıdır.  Nicel araştırma yöntemleri konusunda eserlerine en çok başvurulan araştırmacılar arasında yer almaktadır.  Nicel Araştırma Yöntemleri ve veri analizi konusunda ülkemizin önde gelen araştırmacıları arasında yer alan kollektif hocalarımız,  uluslararası yayın performansı bakımından alanında önde gelen isimler arasında yer almaktadır.  SSCI indexli dergilerde birden fazla makale yayınlamıştır. Birçok projenin yürütülmesine imza atmış olan kollektif hocalarımız,  ileri veri analiz konusunda uzmanlaşmıştır. Birçok kongreye panelist olarak katılan eğitmen,   gerek deneyimi gerekse bilgi birikimi ile araştırma yöntemleri konusunda Türkiye adından en çok söz ettiren,  atıf alan araştırmacılar arasındandır.  Eserleri başucu kaynak niteliği taşımaktadır.

 

NOT: Process Makro ile ilgili analizlere başlamadan önce ilgili yazılımın bulunduğu web sitesinden (http://www.processmacro.org) indirilerek IBM SPSS programı üzerine kurulması gerekmektedir.

 

 

Fiyat:
199,00 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 5
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar