Ders Detayı

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

12 Video, Ders Süresi: 30 gün

Makale, Tez, Rapor  vb hazırlarken ulusal  ve uluslararası kitap, makale, rapoır bildiri, tez  vb nasıl ulaşılabilceği  tekniklerle  birlikte, hiç bilinmeyen yönleri ile anlatılmaktadır.

Dersler

Ders 1 Literatür-alanyazın Taramasının Teorik Temelleri

Ders 2. Türkçe ve Yabancı Kitaplara Ulaşma Stratejileri

Ders 3 Ulusal Tezlere Ulaşma Stratejileri (YOK Tez Merkezi)

Ders 4 Uluslararası  Tezlere Ulaşma Stratejiler  (ProQuest - Dissertations & Theses)

Ders 5 Bazı işaretlerin tarama yapmadaki önemi

Ders 6  Google Akademik 

Ders 7. Google Akademik Yayın bulma, Profil oluşturma, Atıf takibi

 Ders 8. DergiPark ve Ulusal Makalelere Ulaşma Stratejileri

Ders 9. Uluslararası makalelere ulaşma stratejilerine giriş

Ders 10. Web of Science  Basit Tarama

Ders 11. Web of Science  Tarama 2

Ders 12. ERIC veri Tabanı ve Özellikleri

 

Not:Bu ders toplam 110 dk'dır.

 

 

 

 

Eğitmen:   Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR 

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

 

Bu eğitim paketi kapsamında Literatür Taraması Nedir, Neden Yapılır? Bilim nedir? Neden  çalışmada literatür eksik olmamalı ?  konuları ayrıntılı işelnemektedir.  Eğitim paketinde  aşşağıdaki   kaynaklara nasıl hızlı ve etkili bir  biçimde ulaşacağınız  adım adım  uygulamalı olarak  anlatılmaktadır.

 

 1. Türkçe  kaynaklar
  1. Kitaplar
  2. Makaleler
  3. Tezler
  4. Raporlar
  5. Bildiriler
 2. Yabancı dilde yazılmış kaynaklar
  1. Kitaplar
  2. Makaleler
  3. Tezler
  4. Raporlar
  5. Bildiriler

Googlw akademik, researchgate,  vd.

 

Literatür taraması, araştırmacının belirlediği probleme yönelik araştırmasına başlamadan önce konuyla ilgili alanyazında yaptığı incelemelerdir. Konunun daha önce araştırılıp araştırılmadığı, araştırılmış ise konuda eksik bir nokta bulunup bulunmadığı literatür taraması sonucunda ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili araştırmaların incelenmesi sonucunda araştırmacı, sorunun araştırılmaya değer olup olmadığı hususunda bilgi edinebilecektir. Ayrıca sorunla ilgili olarak başka araştırmacılar tarafından yazılan bilimsel yayınların öneriler kısmında, sorunun değinilmemiş yönleri belirtilebilir ya da farklı şekilde ele alınması tavsiye edilmiş olabilir.

 Bu sayede edindiği bilgiler araştırmacının kullanacağı yöntem ve cevap arayacağı soruları netleştirebilir.  Literatür taramasına, makalelerde ilgili bölümünde yer verilmektedir. Araştırmacı literatürü inceledikten sonra belirlediği araştırmaları soruna yaklaşma şekilleri ile olumlu ya da olumsuz neticelerine göre sınıflandırır ve bir paragraf içinde, atıflar yaparak okuyucuya sunar.  Bu sayede araştırmacı araştırmanın önem kısmında literatürde eksik olan yönleri okuyucuya sunabilir ve çalışmasının neden kıymetli olduğunu anlatabilir. Ayrıca literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular ile daha önce yapılmış araştırmalarda belirtilen bulguların karşılaştırılması sağlanır.

 

Fiyat:
119,00 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 12
Durum: Satın Alınabilir

Yorumlar

ZEKİ KARATAŞ

Sayın hocam, NVivo ile yaptığımız nitel analizi makalede nasıl kullanacağımızı örneklerle anlatsanız iyi olurdu. Nodlar vasıtasıyla üst tema-tema ve alt temaları oluşturduktan sonra alıntı yaparak bu unsurları makaleye aktarmanın pratik bir yolu var mı? Ya da sıklık analizi yapmak istersek nitel verileri nasıl tablolaştırabiliriz? Bu konular eksik kalmış gibi. Nitel araştırmalarda ağırlıklı olarak derinlemesine görüşmelerden elde ettiğimiz metinler üzerinden içerik analizi yapmamız gerekiyor. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıyoruz ve katılımcıların görüşlerini ses kaydından deşifre ederek word dosyası oluşturuyoruz. Her bir katılımcıya ait dosyalardan ortak temalar bulup üst temalara ulaşıyoruz. Makalenin bulgular kısmında da her bir temanın görümelerde kaç kez tekrar edildiğini tablo şeklinde vermeye çalışıyoruz. Ve ilgili tema altında da katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntı yapıyoruz. Bunu NVivo'da pratik yapmanın bir yolu var mı? Bir dersi bunun üzerine yaparsanız şahsen çok yararlı olur diye düşünüyorum.