Ders Detayı

Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri

17 Video, Ders Süresi: 30 gün

Dersler 

Ders 1: Eviews Programının tanıtımı veri yükleme

Ders 2: Bir ekonometrik regresyon örneği ve yorumu

Ders 3: Zaman serilerinin(time series) kısaca tanıtılması ve teorisi

Ders 4:Zaman serilerinin doğasını EViews le tespiti

Ders 5: Serilerde Durağan(Stationary) ve Durağan Olmayan (Nonstationary)  Seriler

Ders 6: Doğrusal model tahminleri(ARMA, ARIMA)

Ders 7: Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır I

Ders 8:Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır II

Ders 9: Mevsimsel etkinin olduğu  ARMA tahmini

Ders 10: Uzun Hafızalı (long memory time series) Model tahmini (ARFIMA)

Ders 11: ARCH-GARCH Tahminleri I

Ders 12: ARCH-GARCH Tahminleri II

Ders 13: Birim Kök testi (unit root) ADF

Ders 14: Birim Kök testi (PP)  ve kırılma noktası (break point) ADF-t

Ders 15: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1 

Ders 16: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 17: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

 

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

 

Eğitimin İçeriği

Günümüzde sosyal bilimlerin en önemli ilgi alanlarından birini ampirik çalışmalar oluşturmaktadır. Bir yöntem bilim olarak ekonometri, başta ekonomi olmak üzere, bir dizi sosyal bilime yöntem açısından rehberlik edecek durumdadır.
Özellikle üniversitelerin ekonomi, ekonometri, işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri ile psikoloji, sosyoloji ve benzeri bölümlerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde hazırlanan bu video seti, yöntemle ilgili sorunları önemli ölçüde telafi edeceği düşünülmektedir.#Eviews#Eviewstekdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

 

Bu dersin Kazanımları:

  1. Bir ekonometrik regrasyon örneğini yorumlar.
  2. .Doğrusal model tahminleri yapar.
  3. Arma,Arfima,Arch ve Garch tahminlerini yapar.
  4. Birim kök testini uygular.

Fiyat:
169,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 17
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Yorumlar